روزنامه اصلاح

سفر تازه ی خلیلزاد به منطقه و اوج خشونت ورزی طالبان

وزارت امور خارجه ی ایالات متحده ی امریکا از دور تازه ی سفر زلمی خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده ی امریکا برای صلح افغانستان به منطقه خبر داده است وبر بنیاد این خبر قرار است وی به کشور شاهی قطر و افغانستان سفر کند. او با اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در کشور شاهی قطر می بیند واز آنان خواهد خواست تا خشونت ها را کاهش دهند واز دامنه ی خون ریزی ها بکاهند. این در حالی است که گروه طالبان بر خلاف تعهدات شان در موافقتنامه ی صلح با ایالات متحده ی امریکا نه تنها از میزان خشونت ها نه کاسته بلکه بر میزان آن افزوده ودر تداوم خشونت ورزی شان در مدت دو ونیم ماه گذشته که گفته شده نزدیک به چهار هزار بار بر اهداف دولتی ونیز بر غیر نظامیان حمله کرده است، این روز ها خشونت ها را به اوج خودش رسانده اند و به شمول افراد ملکی خون صد ها تن از هموطنان را ریختانده اند. این روز ها، اوج توحش وبربریت در کنش افراد این گروه به مشاهده می رسد. جنگجویان این گروه در یکی دو هفته ی اخیر در همدستی با افراد سایر گروه های تروریستی با حمله بر یک زایشگاه در شهر کابل زنان زائو، اطفال وحتا نوزادان را به شهادت رساندند. بر بنیاد گزارش ها افراد این گروه اخیرا جنازه های تعدادی از مسافران را در ولایت غزنی پس از انکه به قتل رساندند به آتش کشیدند. این همه سبب شد که روند رهایی زندانیان این گروه از سوی دولت افغانستان موقتا متوقف شود ونیروهای ملی امنیتی ودفاعی کشور که در حالت دفاع فعال قرار داشتند حالت تهاجمی بر خود بگیرد. محمد اشرف غنی، رییس جمهور از این نیروها خواست که به شمول گروه طالبان بر گروه های تروریستی ی که این اعمال را انجام میدهند وخون افغان ها را بر زمین می ریزانند هجوم ببرند وعملیات تهاجمی را از سر گیرند. وتاکید کرد که شمشیر از غلاف کشیده وبر دشمن حمله کنند تا آنان درد ضربت قوای امنیتی. دفاعی افغانستان را حس ودرک کنند. گروه طالبان علی رغم تعهدی که کرده بودند مبنی بر اینکه بر شهر های بزرگ ومناطق پرجمعیت حمله نه می کنند چند شب قبل حمله ی وسیعی را به هدف نفوذ بر شهر کندز بالای این شهر تدارک دیدند وتلاش کردند که تجربه ی چند سال پیش که بر بخش های از شهر کندز تسلط پیدا کرده بودند را تکرار کنند. آنگونه که پیداست به نظر نه می رسد گروه طالبان تصمیم به کاستن از میزان خشونت ها داشته باشند ودست از خون ریزی زیاد تر بردارند. چون بر بنیاد خبر هایی که این روز ها در رسانه ها انعکاس می کند جنگجویان این گروه در اکثر ولایات تحرکات وکنش های خشونت ورزانه دارند وبا ذرایع مختلف از حملات انتحاری و انفجاری گرفته تا پرتاب راکت ویا تعبیه ی ماین ها و، خشونت می آفرینند وخون می ریزانند. منابعی در دولت افغانستان بر بنیاد معلومات استخباراتی گفته اند این گروه بدون آنکه اعلام کنند بی سر وصدا حملات بهاری خود را آغاز کرده اند وجنگجویانی را از پاکستان فراخوانده اند وعزم دارند که اگر بتوانند بر بخشی از جغرافیای افغانستان تسلط پیدا کنند وبرای خود قلمرو بسازند. ظاهرا این موضوع وخطری که از این ناحیه عملی شدن توافقات صلح امریکاییان وگروه طالبان را تهدید می کند، سبب شده است تا پای خلیلزاد بار دیگر به منطقه کشانده شود. حکومت امریکا از این هراس دارد که توافقنامه ی یاد شده عملی نه گردیده وانتظاراتی که از امضای آن داشتند به دست نیاید ومشکلات در آینده بیشتر از پیش شود. چیزی که امریکاییان را به شدت نگران می سازد واین ضرورت را به وجود می اورد که کاری بکنند وراهی را جستجو کنند تا طالبان را وا دارند که با بیشتر کردن میزان خشونت ها زمینه ی ناکامی توافقنامه ی صلح شان را برابر نه کنند. واما از نظر صاحب نظران نیاز است که همزمان با دیپلماسی که خلیلزاد ان را به پیش می برد دو اقدام دیگر از نظر دور داشته نه شود. یک؛ آن کشور هایی که بر طالبان نفوذ دارد به این واداشته شود که با استفاده از این نفوذ خود از طالبان بخواهند که به توافقنامه ی شان با ایالات متحده ی امریکا متعهد بمانند وصادقانه به ان عمل کنند. ودو؛ این گروه برای دست برداشتن از تشدید خشونت ها وکاستن از خون ریزی ها زیر فشار قرار گیرد. پیش از این گفته شده بود برخی میکانیزم های فشار در توافقنامه در نظر گرفته شده است؛ این همان زمان است که از این میکانیزم های فشار بهره گرفته شده وطالبان واداشته شوند تا دست از خون ریزی بیشتر وخشونت ورزی زیادتر ب دارند واماده شوند تا آتش بس کنند وگفتگو های بین الافغانی هرچه زودتر که ممکن باشد آغاز گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید