روزنامه اصلاح

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار همکاری مردم در روند مبارزه با کرونا شد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ازمردم کشورخواست که درخانه بمانند و به خاطر وقایه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با دولت همنوا وهمکارباشند.
به گزارش آژانس باختر: سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که امروز نه تنها افغانستان، بلکه کشورهای پیشرفته جهان نیز با تهدید جدی ویروس کرونا روبرو هستند.
وی افزود که تاکنون برای تداوی مرض ناشی از ویروس کرونا، دوا و یا واکسینی وجود ندارد. بنا براین نیاز است که دراین شرایط دشوار، همه به خاطر اقدام های وقایه و پیشگیرانه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با دولت همنوا و همکارباشند.
حسینه صافی خاطرنشان کرد درصورتی که فعالیتی را با دست های خود انجام می دهیم باید دستان خود را با صابون برای ۲۰ ثانیه شست و شو کنیم و این کار را از خود و خانواده خود آغاز کنیم و درمحیط خود نیز درنظر بگریم .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که درغذای روزمره بیشتر از سبزی و میوه های حاوی ویتامین سی استفاده شود و تا نیاز جدی نباشد، باید درخانه که جای مصئون است، بمانیم .
وی افزود: ملت و دولت افغانستان چنانچه بر مشکلات دیگر پیروزشده اند، بر تهدید و مشکل ویروس کرونا نیزفایق خواهند شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید