روزنامه اصلاح

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی: تا دو ماه دیگر ۲۵۰۰ تن کارگر به امارات متحده عربی فرستاده می‎شود

هر چند بی‎کاری در کشور موضوع تازه‎ای نیست، بل چالش بزرگی است که پیامدهای ناگواری، مانند فقر، مهاجرت‎، افزایش معتادین را در پی داشته است. نبود امنیت یکی از چالش های اساسی فرا راه جلب سرمایه گذاری ها در کشور شده و این خود سبب شده تا میزان بیکاری در کشور روز تا روز گسترش یابد. چنانچه این نا امنی ها سبب شده تعداد وسیعی از شهروندان به گونۀ غیر قانونی بیرون از کشور سفر نمایند و مورد بهره برداری قاچاق بران قرار بگیرند.

با این حال باورها بر این است که حکومت افغانستان کمتر در راستای اشتغال زایی و کاهش فقر توجه کرده است تا مشکلات فقر و بیکاری از کشور برچیده شود.

با وصف این ارگان‎های ذیربط از کارکردها و تلاش‎هایی خبر می دهند که  زمینه‎ساز کاریابی و کاهش فقر در کشور می شود.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید:  

در هیچ کشوری دولت‎ها مسؤولیت ایجاد کار را برای مردم ندارند، نقش اساسی را در این زمینه سکتور خصوصی به عهده دارد که می‎تواند بیشترین افراد را که واجد شرایط کار استند، شناسایی و جذب نمایند. اما مسؤولیت دولت زمینه‎سازی و مساعد ساختن شرایطی  است تا سکتور خصوصی بتواند سرمایه‎گذاری نمایید، البته نه تنها سکتور خصوصی داخلی، بل باید جلب سرمایه‎گذاریهای خارجی هم  صورت بگیرد.

 وی افزود: در حال حاضر یک اعشاریه نُه میلیون افراد واجد شرایط کار در کشور بی‎کار استند. در عین حال تلاش‎ها بر این است که با به کارگیری گزینه‎های مختلف زمینه‎سازی و ایجاد کار شود تا باشد از بی‎کاری تا حدی جلوگیری نماییم، هرگاه این تلاش‎ها صورت نگیرد، بیکاری و مشکلات اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. زیرا همه ساله هزاران نیروی جدید کار وارد بازار کار کشور می شود.

این در حالیست که به تازگی وزارت کار و امور اجتماعی گفته به اساس یک تفاهمنامه، شماری از کارگران حرفوی را به منظور کار به امارات متحده عربی می فرستد.

این که وزارت کار و امور اجتماعی چه تعداد از کارگر را با کدام شرایط به این کشور می فرستد و روند فرستاندن کارگران چگونه و به چه مقدار مزد خواهد بود، آقای احمدزی گفت: حکومت برای نخستین بار با کشور امارات متحده عربی سند رسمی امضا نمود تا در آیندۀ نزدیک یعنی در آغاز سال ۱۳۹۸خورشیدی، دو هزار و پنجصد کارگر را به آن کشور بفرستد، البته این تعداد از کارگران را به شکل امتحانی می فرستیم و این یک پروسه دوامدار و درازمدت است. در آینده با چند کشور دیگر مانند قطر و ترکیه نیز چنین تفاهمنامه هایی خواهیم داشت.

آقای احمدزی گفت: یکی از شرط فرستادن کارگران به خارج، این است که فنی و حرفوی باشد، و سند یا شهادتنامه ای از یک فن یا حرفه داشته باشد. این کارگران نه تنها ازمرکز بل از ولایات نیز از طریق رقابت آزاد جذب می شوند و طی یگ پروسه خاص به گونه قانونی به بیرون از کشور فرستاده می شوند.

آقای احمدزی می گوید: در حال حاضر چهار صد هزار افغان، تنها در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مصروف کار استند که باید کار آنها قانونمند شود. افغانهایی که از قبل به کشورهای خلیج رفته اند و پاسپورت افغانی نداشتند قانونمند شوند، زیرا این کارگران به گونه قاچاقی به این کشورها رفته بودند، پس از آنکه این کارگران شناسایی شوند، برای  شان سند رسمی یا پاسپورت داده می شود و می توانند بصورت رسمی و قانونی به افغانستان رفت و آمد داشته باشند. آقای احمدزی می گوید، پس از این آنعده کارگرانی که به کشور های همسایه(پاکستان و ایران) کار می کنند می توانند با اخذ سند رسمی به گونۀ قانونی کار نمایند؛ چون، قبل ازاین بگونه غیر قانونی کار می کردند و قانون کار کشور میزبان بالای آنها تطبیق نمی شد، مزدشان مکمل داده نمی شد و حق آنها تلف می‎گردید که حال این مشکل حل شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید در حال حاضر یک اعشاریه نه میلیون تن در کشور بی کار هستند، اما گزارشی که چندی قبل از سوی اداره مرکزی احصاییه به نشر رسیده است نشان داده که آمار بیکاری از ۲۲ به ۲۴ درصد افزایش یافته است این گزارش از ۲۱ خانواده در ۳۴ ولایت تحقیق شده است.

در این مورد آقای احمدزی گفت: وقتی ما سطح بیکاری را یک عشاریه نه میلیون ارقام می دهیم، کسبه کاران، دستفروشان، دهاقین و کسانیکه کراچی داشتند یا دکاندار بودند و حال بیکار استند را نیز شامل می شود، تنها این ارقام را افراد تحصیل کرده تشکیل نمی دهد. بل از طبقات مختلف جامعه است، طی سال ۱۳۹۷ تعدادی زیاد از بیکاران را در ادارات دولتی جذب داشتیم که این رقم نیز کاهش پیدا کرده است.

آقای احمدزی می گوید:”وزارت کار در تلاش است برای کسانی که از کشورهای همسایه بر گشته اند،  زمینه کار را مساعد سازد، البته  برای کسانیکه بی سواد استند، برنامه های آموزشی فنی و حرفوی را دارد تا با آموزش یک حرفه وارد بازار کار شوند.

زیرا اشخاصی که از طریق آموزش فنی و حرفوی وارد بازا ر کار میشوند بیکار نمی مانند و زودتر به کار جذب می شوند، هر هموطن ما که خواهان آموزشهای فنی و حرفوی باشد به وزارت کار مراجعه نموده و  شامل این بخش شوند. “

این گفته ها در حالی بیان می شودند که شماری زیادی از کارگران حرفوی روزانه با ابزارهای کار شان روی جاده های شهر کابل برای دریافت کار منتظر استند، که شاید تعداد کمی از آنها موفق به دریافت کار شوند. اکثریت آنان گلکار، نجار، رنگمال ویا کارگران ساختمانی استند که با چالش بیکاری مواجه و هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند. اینکه برای حل مشکل این عده کارگران چه تلاش از سوی نهادهای ذیربط و حکومت صورت خواهد گرفت معلوم نیست، دیده می شود که وزارت کار و امور اجتماعی هیچ پلانی برای آنان رویدست ندارد.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید