روزنامه اصلاح

سانچارکی: برای رسید‌گی به خشونت‌های اعمال شده علیه زنان خبرنگار کمیته‌‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده است

کمپاین منع آزار و اذیت برای ارتقای موقعیت زنان در رسانه‌ها از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست، آغاز شد، اما وزارت فرهنگ می‌گوید که هیچ شکایتی درباره خشونتی از آزار زنان در رسانه‌ها ثبت نشده است.

  این کمپاین روز سه‌شنبه (۲۳ اسد) با اعلام یک منشور در خصوص جلوگیری از آزار و اذیت زنان و ارتقای موقعیت آنان در رسانه‌ها راه اندازی شده است

فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسؤولان چندین رسانه‌ی خصوصی به منظور حمایت از زنانی که در رسانه‌ها کار می‌کنند، منشور این کمپاین را امضا کردند.

فریده نیکزاد رییس مرکز حمایت از زنان خبرنگار گفت که این مرکز با بررسی حضور فزیکی زنان در رسانه‌ها و چالش‌های فراراه آنان، دریافته است که زنان با برخوردهای غیر مسلکی، تبعیض آمیز و آزار دهنده‌‎ی مسؤولان رسانه‌ها مواجه است و به همین خاطر این کمپاین را راه اندازی کرده است.

خانم نیکزاد گفت: “مالکان رسانه‌ها اکثراً مردان هستند، ما می‌خواهیم زنان خبرنگار را از لحاظ حقوقی حمایت کنیم و اینگونه حضور زنان را با توجه به لیاقت و شایستگی آنان در سطح مدیریتی رسانه‌ها افزایش دهیم.”

به گفته او، آزار و اذیت و همچنین عدم حمایت از زنانی که در رسانه‌ها کار می‌کنند سبب شده بسیاری آنان وظایف شان را ترک کنند و زنان و دختران مسلکی حاضر به ادامه‌ی کار در رسانه‌ها نیستند.ویدا ساغری فعال مدنی و رسانه‌‌ای نیز می‌گوید که دیدگاه ظاهری و جنسیتی نسبت به کارمندان زن در رسانه‌ها سبب شده که زنان حضور خود را پس از ۱۸ سال نتوانند به اثبات برسانند.

خانم ساغری افزود که نبود ظرفیت در کارمندان زن در رسانه‌ها نیز جز چالش‌هایی است که به زنان حس کاذب و قبل از وقت داده می‌شود و آنان برای ایجاد ظرفیت در خود تلاش نمی‌کنند تا در سطح مدیریتی رسانه‌ها حضور پیدا کنند.

با این وجود، فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت که ابعاد مشکلات و انواع خشونت در برابر زنان در سطح رسانه‌ها و ادارات دولتی گسترده بوده و اکثراً بر اثر عقده‌های درازمدت روانی بر آنان تحمیل می‌شود.

آقای سانچارکی خاطر نشان کرد که حل این چالش‌ها به تحول فکری و گسترش علم و دانش در کشور نیاز دارد که در نتیجه کار مشترک میسر خواهد شد.

به گفته او، برای رسیدگی به خشونت‌های اعمال شده علیه زنان خبرنگار کمیته‌‌ای از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده ولی به دلیل محدودیت های فرهنگی تاهنوز هیچ شکایتی در این کمیته به شکل کتبی ثبت نشده تا به آن رسیدگی شود.او خاطر نشان کرد که شکایت‌های تیلفونی در این مرکز رسیده است، اما برای اقدام‌های قانونی نیاز به شکایت کتبی است.

معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطر نشان کرد که حکومت پیش از این نیز در مقرره‌ی طرز تاسیس رسانه تدابیر حقوقی را برای حمایت از زنان از جمله حق تقاعد، حق سفر، حق زنانگی و رخصتی‌های زایمان، در نظر گرفته و رسانه‌ها مکلف اند این مقرره را رعایت کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید