روزنامه اصلاح

«زن درقعر خشم» نام کتابی است که تازه ازچاپ برآمد

کتاب زیرعنوان  «زن درقعر خشم » نوشته ظریفه پیرزاد نویسنده خوب کشور،به تازگی ازچاپ برآمد . به گزارش آژانس باختر، این اثربه تیراژ ۵۰۰ جلد در۱۲۷ صفحه، اقبال چاپ یافته است و پنجمین اثرچاپ شده ظریفه پیرزاد می باشد .

دراین اثرداستانی بانو پیرزاد حکایت تلخی ازسرنوشت زنان مظلوم وستمدیده یی که در مناسبات ظالمانۀ حاکم بر زندگی زنان ، به ویژه زنانی که در روستاها و نقاط دوردست کشور زندگی می کنند وبه دور ازمدنیت ، ترقی و پیشرفت می باشند، انعکاس یافته است .پیرزاد که درآلمان به سرمی برد درتماس با خبرنگار آژانس باختر، دررابطه به آثارش معلومات داد و گفت که ازدوران کودکی علاقه مند نویسندگی ومطالعه بود  واولین اثرخود را در سال ۱۳۷۰ نوشت وتا کنون به شمول یک مجمع شعری ۷ اثر نوشته است که ازاین جمله ۵ اثراقبال چاپ یافته است و دواثردیگرش زیرکار و نزدیک به چاپ می باشد.

او افزود که این آثارشامل عناوینی چون فرارازوحشت ،  روزهای سیاه زندگی درشبستان موجود ،  بی پناه ،  شبح مرگ  ، زن درقعرخشم ،  حادثات ناگوار  و مجمع شعری یی زیرناممن و تنهایی   می باشد.

بانو پیرزاد خاطرنشان کرد که  اثرداستانی  روزهای سیاه زندگی درشبستان موجود ”   درسال ۱۳۸۸  جایزه  ” گنبد ملکه گوهرشاد ” وزارت امورزنان و تقدیرنامه آن وزارت را به دست آورد.

کتاب ” بی پناه ” درسال ۱۳۸۹ دررقابت جوایز فرهنگی و هنری که به افتخارسال روز استرداد استقلال کشور، از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شده بود ، مقام اول را گرفت  و همچنان اثر ” شبح مرگ ” درسال ۱۳۹۱ دررقابت جوایزفرهنگی و هنری یی که به مناسبت سال روز استرداد استقلال کشورازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ راه اندازی شده بود ، برنده مقام اول این رقابت شد.

پیرزاد اضافه کرد که تا کنون ۷ کتاب نوشته است وهمه این کتاب ها ازسرگذشت واقعی، فرهنگ و بعضاً ، سنت های نا بجای جامعه افغانستان حکایت می کند و کتاب داستانی ” زن درقعرخشم ”  که تازه ازچاپ برآمده است، نیز ازجمله این کتاب ها می باشد . 

ظریفه پیرزاد یکی ازنویسندگان و شاعران خوب کشور، از سال ها به این سو در راستای محو خشونت علیه  زنان مبارزه کرده است، حقایق، دشواری ها و مشکلات موجود دربرابر زنان درکشوررا درنوشته هایش انعکاس داده است و همیشه خواهان منع انواع خشونت علیه زنان در کشوربوده است .

گفتنی است که خانم پیرزاد به گرامیداشت ازروز جهانی زن ،  دوصد جلد کتاب ” زن درقعر خشم ” را ، دراختیار وزارت اطلاعات وفرهنگ قرارداد  تا به شماری اززنان اهدا شود.

ظریفه پیرزاد فرزند غلام حیدر، در ناحیه اول شهر کابل در یک خانواده از نظر مالی متوسط ، چشم به جهان گشود.

 وی  در خردی پدرش را از دست داد واین باعث شد که او در زندگی اش دشواری های زیادی را تجربه کند.

 پیرزاد آموزش ابتدایی و متوسطه را درمکاتب عایشه درانی  ولیسه عالی سوریا در شهرکابل فرا گرفت ، تحصیلات خود را در رشته پیداگوژی ( تعلیم وتربیه) به سویه چهارده پاس به پایان رسانید وبه صفت معلم مسلکی وارد کارزار خدمت برای معارف کشور وآموزش فرزندان وطن شد.

  پیرزاد مدت ۲۳ سال در اداره های  دولتی ونهاد های غیر دولتی اجرای وظیفه کرد .

 او نسبت علاقه یی  که داشت دست به قلم برد ودر زمینه نویسندگی وفعلیت های مطبوعاتی کارنامه های درخشانی رقم زد  وبا آفرینش آثاری در این زمینه در حقیقت خود را در تاریخ کشورخود ماندگار کرد  وآثارش او را تا دور ترین زمانه های تاریخ کشور جاودانه خواهد ساخت.

بانو پیرزاد درجریان وظیفه و فعالیت های ادبی و فرهنگی خویش ، تقدیر نامه ها وتحسین نامه های زیادی از طرف اداره های دولتی وموسسات بین المللی ونیز مقامات عالیرتبه کشور دریافت کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید