روزنامه اصلاح

زمان آن است که آتش‌بس برقرار شود

  نماینده‌ گی‌ سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان از طرف‌ های درگیر خواسته است که آتش بس کنند. در  اعلامیه‌ ی این سازمان که به روز پنج‌ شنبه، هفتم حمل نشر شده، آمده است: در یک ماه اخیر خشونت‌ ها در افغانستان افزایش یافته وشماری از غیر نظامیان کشته وزخمی شده‌ اند. اعلامیه افزوده است: « این ماموریت تقاضای روز دوشنبه آقای آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل برای برقراری آتش‌ بس جهانی را تکرار می‌کند.» این مسئله اشاره به موضع سر‌منشی سازمان ملل متحد دارد که روز دوشنبه‌ ی هفته‌ ی روان اپیدمی کرونا را دشمن مشترک جهانیان عنوان کرده و گفته: اکنون زمان آن فرا رسیده است تا درگیری مسلحانه را خاموش نگه داریم و در جنگ واقعی زنده‌گی خود متمرکز شویم. سر منشی سازمان ملل از طرف‌ های درگیر در جهان خواست که سلاح را کنار بگذارند و تمام نیروی‌شان را در جنگ با ویروس کرونا متمرکز کنند، ویروسی که مرز نمی‌شناسد و جهان را در نوردیدیده و بی‌ رحمانه به همه کس حمله می‌کند.

   بنا بر آنچه که وزارت صحت عامه اعلام کرده در حال حاضر میزان واقعات مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان بیش از یک صد تن رسیده وسه تن از اثر بیماری ناشی از ابتلای به ویروس کرونا مرده اند. دولت افغانستان وبه ویژه نهاد صحت عامه سخت سر گرم مجادله در برابر شیوع بیشتر ویروس وپیشگیری و مهار آن وتداوی وعلاج بیماران است. دولت برای این که بتواند وضعیت را به نیکی مدیریت کند واز مردم افغانستان در مقابل پیامد های ناشی از شیوع این ویروس محافظت کند به گونه ی جدی سرگرم تطبیق برنامه های است که از قبل طراحی وبه اجرا گذاشته بود. در ادامه ی تدابیر در راستای مبارزه علیه شیوع بیشتر کرونا برای سه هفته در شهر کابل تدابیر خاص پیشگیرنده وضع گردید.

    برای موثریت این تلاش وتکاپو وحفاظت وحراست از مردم افغانستان در برابر ویروس کشنده‎ی کرونا نیاز است، آنگونه که یوناما ( هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) گفته است آتش بس برقرار شده وبرابر با آنچه که سرمنشی این سازمان گفته است همه توان خود را در برابر دشمن مشترک همه که بی رحمانه به همه حمله ور است واز همه قربانی می گیرد متمرکز کنیم واز مردم خود در برابر این ویروس محافظت کنیم ونگذاریم کشور به سرنوشت آن کشور های مبتلا گردد که میزان قربانیان ویروس کرونا از مرز هزاران تن گذشته است.

    آتش بس میزان موثریت این تلاش وتکاپو را بیشتر از پیش می سازد. ومیزان دسترسی به خدمات صحی را برای همه وبه خصوص آن شهروندانی که در مناطق زیر سلطه ی طالبان زنده گی می کنند تسهیل وبیشتر می سازد. ودر صورتی که آتش بس برقرار باشد بدون شک همه ی توان دولت وبه خصوص نهاد صحی در راستای مجادله با ویروس کرونا متمرکز می گردد واز ناحیه ی جنگ خیال همه راحت می باشد. ودیگر اینکه مسئوولان وپرسونل صحی می توانند به همه مناطق به راحتی سفر کنند وبه نیازمندان رسیده کنند وآن تعداد افرادی که اگر نیازمند رسیده گی بوده باشند به راحتی به مراکز صحی مراجعه کنند وبه خدمات مورد نیاز صحی دسترسی پیدا کنند. ودر صورتی که جنگ و خونریزی ادامه داشته باشد بدون شک اثرات نامطلوبی بر روند مبارزه در برابر کرونا از خود بر جای میگذارد. و از توجه وتمرکز بیشتر بر این روند می کاهد وبخش بزرگی از توجه وامکانات را بر موضوع جنگ متمرکز خواهد ساخت وناگزیر از توجه به مبارزه در برابر کرونا می کاهد.

    مخاطب اصلی این درخواست گروه طالبان میباشد واینکه این گروه از آنچه که در پی پایان یافتن هفته ی کاهش قابل ملاحظه وپایدار خشونت ها اعلام کردند دست بر دارند. این گروه که آن زمان گفتند: جنگ در برابر دولت افغانستان را از سر می گیرند، عملا از آن زمان تا اکنون درگیری ها در همه ی محور ها را تشدید کرده اند ونه تنها از نظامی پوشان افغانستان بلکه از غیر نظامیان هم قربانی های زیادی گرفته است. گروه طالبان در این مدت صدها مورد حمله ی نظامی را در نقاط مختلف اجرا کرده اند. امری که نهاد های ملی امنیتی ودفاعی کشور را به واکنش وا داشت ووزارت دفاع ملی از نیروهای ملی امنیتی ودفاعی خواست که از حالت دفاعی صرف به حالت دفاع فعال رو آورند و هر کنش دشمن را با واکنش مناسب پاسخ دهند.

    بناءا وقت آن است که در سراسر کشور یک آتش بس حاکم گردد وهرگونه درگیری وخشونت متوقف شود. گروه طالبان درخواست آتش بس که پیش از این از سوی دولت افغانستان نیز مطرح گردیده بود واینک نماینده گی سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید دارد و برای مساعدت در موثریت  بیشتر مبارزه در برابر کرونا هم نیاز جدی می باشد؛ را بپذیرد ودست از خونریزی بردارد ودر مجادله علیه کرونا به هدف حراست ونگه داشت مردم افغانستان همکاری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید