روزنامه اصلاح

رییس اجراییه: گام‌های مؤثری در زمینه‎ی کاریابی برداشته شده است

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در نشست دیروز (۲۲ حوت ۱۳۹۷) کمیتۀ اجرایی جوانان برای اشتغال‌زایی گفت: در سال ۱۳۹۷ هـ. ش، در راستای ایجاد شغل و فراهم کردن فرصت‌های کاری گام‌های خوبی برداشته شد که نظر به سال‌های قبل پیشرفت را نشان می‌دهد؛ اما کافی نیست و حکومت تلاش می‌کند برای کاهش نرخ بیکاری اقدامات بیشتری انجام دهد.

در این جلسه گزارش مفصلی از پیشرفت در برنامۀ تحقق تعهدات کنفرانس ملی کار ارایه شد که با عملی‌شدن آن اهداف عمده‌یی چون: رشد اقتصادی، بلندبردن زمینه‌های کار در سکتورهای مختلف و توازن میان عرضۀ نیروی کار متخصص با ضرورت بازار کار به‌دست می‌آید. مطابق این گزارش در سال ۱۳۹۷ هـ. ش، پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه‌های اشتغال‌زایی و کاریابی صورت گرفته است.

هچمنان گزارشی از نهایی‌سازی طرح تثبیت قابلیت‌ها ارایه شد. در این طرح آمده‌است که باید ادارۀ ملی تثبیت قابلیت‌ها ایجاد شود تا این اداره به اصلاح سیستم تعلیمی و تحصیلی کشور بپردازد؛ زیرا هیچ تناسبی میان ضرورت بازار کار با نیروی کار متخصص که از دانشگاه‌های کشور فارغ می‌شوند وجود ندارد.

رییس اجراییه با استقبال از افزایش میزان نرخ کاریابی و اشتغال‌زایی، گفت که طرح ایجاد ادارۀ تثبیت قابلیت‌ها در شورای وزیران به بحث گذاشته می‌شود.

در این جلسه از استراتیژی ملی جوانان گزارش داده شد. گفته شد که چارچوب استراتیژی با سهم‌گیری نهادهای مختلف تکمیل شده‌است. سپس هدایت داده شد که غرض فیصلۀ نهایی به کابینه فرستاده شود.

در بخش دیگر جلسه رییس جدید UNDFA که به تازه‌گی کارش را در افغانستان شروع کرده‌است، ضمن خرسندی از همکاری با حکومت و مردم افغانستان گفت که در کنار آنان می‌باشد و متعهد به همکاری‌های دوامدار هستند. رییس UNDFA افزود که حکومت به تنهایی نمی‌تواند برای همه شغل ایجاد کند. مسؤولیت اصلی حکومت تسهیل کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که به اشتغال‌زایی و کاریابی کمک می‌کند.

در پایان رییس اجراییه ضمن خوش‌آمدید به رییس ‌UNDFA از تعهدات و همکاری‌های همیشه‌گی سازمان ملل و کشورهای همکار حکومت افغانستان سپاس‌گزاری کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید