روزنامه اصلاح

رییس اجراییه: با متضررین آتش‌سوزی اخیر در کابل همکاری می‌شود

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی، روز گذشته در نشستی فوق‌العاده ضمن بررسی خسارات ناشی از آتش‌سوزی در جاده پشتونستان شهر کابل، بر رسیده‌گی به برخی از مطالبات مالکان مارکیت‌ها و دکان‌داران تعهد سپرد.

رییس اجراییه با اشاره به دیدار از محل رویداد گفت: میزان خسارات به مراتب بالاتر از گزارش‌های ابتدایی است.

رییس اجراییه کشور گفت که این آتش‌سوزی بالای زنده‌گی ده‌ها هزارتن به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر منفی گذاشته و خسارات هنگفت مالی را بر مارکیت افغانستان وارد نموده است.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنعت، درباره‌ی ارزیابی‌های ابتدایی، مشکلات و پیشنهادات دکانداران و مالکان مارکیت‌های حریق شده به جلسه گزارش داد.

سپس، شعیب رحیم سرپرست شهرداری کابل گفت که براساس هدایت رهبری حکومت وحدت ملی دو کمیسیون تشکیل شده و به کارشان آغاز کردند. یک کمیسیون چگونگی و عوامل این آتش‌سوزی را بررسی می‌کند و کمیسیون دیگر خسارات مالی، تعداد دکان‌ها، مقدار سرمایه‎های متضررین را سنجش خواهد کرد.

رییس اجراییه هدایت داد که کمیسیون‌ها هرچه عاجل‌تر نتایج بررسی‌شان را گزارش دهند تا یک تصویر واقعی از میزان خسارات و مشکلات به دست آید و موضوع مالی آن در کابینه فیصله گردد. رییس اجراییه گفت که تأخیر در کار کمیسیون‌ها قابل توجیه نیست.

داکتر عبدالله عبدالله به شهرداری کابل وظیفه سپرد که کار پاک‌کاری مارکیت‌ها را به‌زودی آغاز کند تا اقدامات بعدی انجام شود. شهردار کابل وعده داد که این کار را در همآهنگی با فرماندهی امنیه آغاز می‌کند.

دوکانداران و مالکان مارکیت‌های حریق شده خواستند که حکومت در قسمت اعمار، کرایه، مالیه و قرضه‌دهی برای فعال‌سازی کارشان همکاری داشته باشد.

رییس اجراییه گفت که جبران تمام خسارات امکان‌پذیر نیست؛ اما حکومت حتماً با متضررین همکاری می‌کند. این همکاری پس از بررسی همه جانبه‌ی آتش‌سوزی به صورت عادلانه انجام می‌گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت تجارت و اتاق‌های تجارت و صنایع هدایت داد که همراه با نماینده‌گان مارکیت‌ها جلسه بگیرند و مشکلات و خسارات را دسته‌بندی نمایند. همچنان، مشخص سازند که حکومت در چه زمینه‌ها همکاری می‌تواند.

رییس اجراییه کشور تأکید کرد که در این جلسه میزان خسارت و سرمایه، شرکت‌ها، کرایه‌نشینان و مالکان‌ دوکان‌ها به چند گتگوری تقسیم شود و مشکلات هر بخش تشخیص داده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید