روزنامه اصلاح

رییس‌جمهورغنی: عدم ثبت ۸۵۰ آبده‌ تاریخی هرات فاجعه‌بار است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در مراسم گرامی‌داشت از کارنامه های خواجه عبدالله انصاری و ملکه گوهر شاد بیگم؛ دو تن از شخصیت های نامدار کشور، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که در قصر دلگشای ارگ برگزار گردید و در آن شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی و شخصیت های دانشمند کشور نیز اشتراک داشتند، رئیس جمهور غنی در خصوص ارتباط طریقت و شریعت از دیدگاه پیرهرات صحبت کرده، گفت: در این عصر که از طریقت سوء تعبیر شده، ضرورت واضح است که ما ارتباط اساسی شریعت و طریقت را دوباره مورد بحث قرار دهیم.

وی افزود: دین مبین اسلام در خون و احساسات ما می باشد و همه ابعاد زندگی ما را تشکیل می دهد و امید است یک گفتمان ملی و جهان اسلامی راجع به شخصیت پیر هرات و تاثیر آن بالای روحیات افغانستان و جهان، راه اندازی شود.

رئیس جمهور گفت: تمام رساله های که از طرف محققین پوهنتون هرات و سایر پوهنتون ها در مورد خواجه عبدالله انصاری، عبدالرحمن جامی و واعظ کاشفی نوشته شده اند، چاپ گردد تا شاگردان مکاتب، محصلین و مهاجرین افغان دوباره فرهنگ غنی خود را درک کنند.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که پیر هرات همیشه منبع الهام برای من بوده است و همواره که به هرات سفر می کنم، به آستان شان می روم.

رئیس جمهور در مورد ملکه گوهر شاد، گفت: آثار چاپ شده تاکید دارد که پیش از قرن بیستم شاید گوهرشاد بیگم قوی ترین زن سیاست مدار جهان بوده باشد.

رئیس جمهور غنی افزود که ملکه گوهر شاد در معماری ید بالا داشت و سلیقه او نیز در این عرصه ماندگار بود. وی تاکید کرد حفظ باقی مانده منارهای مصلی منحیث یک اولویت ملی بوده و دولت در حصۀ حفظ آن مسئولیت دارد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره بر اینکه هراتیان گذشتۀ هرات را فراموش نکنند، گفت که حد اقل ۸۵۰ آبدۀ تاریخی هنوز ثبت نشده و اگر ثبت نگردد، ما در حقیقت یک فاجعه را بار می آوریم. وی همچنان تاکید کرد که در عصری سازی، تاریخ خود را فراموش نکنیم و در حفظ و مراقبت آبدات تاریخی، کوشش اساسی صورت گیرد.

رئیس جمهور از پیشنهاد اختصاص یک قسمت عایدات گازرگاه(مقبرۀ پیر هرات) برای مراقبت و توسعه آن استقبال کرد و همچنان گفت که یک بحث اساسی بالای سبک تیموری بحیث سبک ملی مهندسی افغانستان آغاز گردد.

وی با تاکید بر اینکه بخش مهندسی و عرفان وصل شود، گفت که گذشته ما راه آیندۀ ماست، ما فرهنگ افراط نداشته ایم، بلکه فرهنگ همدیگر پذیری و بینش وسیع داشتیم.

رئیس جمهور کشور گفت که پیغام هرات و افغانستان محدود نیست، پیغام اسلامی و جهانی است و در قرن ۲۱ پژواک، انعکاس و صدا دارد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که یک کنفرانس بزرگ مشترک بین افغانستان و ازبیکستان در تاشکند در مورد گوهرشاد بیگم دایر می شود و امید است که پژوهشگران افغانستان به خصوص هرات در آن سهم وسیع بگیرند، تا از این شخصیت های مشترک تجلیل بعمل آید و ریشه های عمیق ما در آسیای مرکزی دوباره زنده شود.

همچنان رئیس جمهور پیشنهاد کرد که یک کنفرانس ملی دیگر در کابل در ارگ ریاست جمهوری در مورد نقاش چیره دست، کمال الدین بهزاد تدویر یابد. در جریان این مراسم، استاد ولی شاه بهره پژوهشگر عرفان اسلامی در مورد شخصیت عرفانی پیر هرات خواجه عبدالله انصاری معلومات داد و ضمن تشکری از رئیس جمهور به خاطر تدویر این مراسم، گفت که خدمت و انس به اولیاءالله، خدمت به خدای لایزال است.

ولی شاه بهره، گفت که در نهادینه شدن فرهنگ عفو و گذشت، عبدالله انصاری چلچراغ بشریت امروزی است که ما به وجود او افتخار می کنیم. وی افزود که پیر هرات آفتاب جهان تاب عرفان اسلامی در گذشته و حال می باشد.

موصوف پیشنهاد کرد که آثار پیر هرات چاپ و نشر شود، سال آینده به نام سال خواجه عبدالله انصاری مسمی گردد، بعضی از آثار وی جز مدارس دینی شود و خانقاه ها تاسیس گردد و از عواید موقوفات پیر هرات، سالانه در آستان آن شخصیت، به مصرف برسد. همچنان داکتر احمد غنی خسروی رئیس پوهنځی ادبیات پوهنتون هرات در مورد شخصیت، خانواده و کارنامه های بانوی فرهیخته ملکه گوهر شاد بیگم صحبت کرده، گفت که یادگارهای او جزء معماری اعجاب انگیز جهان به حساب می رود. وی افزود که مدرسه و مصلی هرات یکی از دوازده معماری برجستۀ جهان محسوب می شود.

خسروی پیشنهاد نمود که رساله های نوشته شده از سوی فارغ التحصیل های دورۀ ماستری هرات در مورد عبدالرحمن جامی، خواجه عبدالله انصاری و ملاحسین واعظ کاشفی، از بودجه دولت چاپ و منتشر گردد.

در این مراسم، حکم رئیس جمهور غنی در مورد ضرب مدال ها به نام خواجه عبدالله انصاری و گوهر شاد بیگم از سوی محمد شعیب تیموری معاون ریاست عمومی ادارۀ امور قرائت گردید و همچنان رئیس جمهور کشور از تابلوهای نقاشی و خطاطی که در آن تصاویر بناهای تاریخی و فرهنگی کشور و گوشه های مناجات خواجه عبدالله انصاری به نمایش گذاشته شده بود، نیز دیدن کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید