روزنامه اصلاح

روند صلح و تقویت همکاری‌های اقتصادی؛محور بحث رییس جمهورغنی با امیر قطر

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دیدار کرد.
بر اساس خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، رییس جمهورغنی و امیر قطر، روی گسترش روابط میان دو کشور، همکاری های اقتصادی و پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر نمودند.
در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده که امیر قطر ابراز امیدواری کرد که تلاش های مشترک هر دو کشور باعث تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان گردد. امیر قطر خطاب به رئیس جمهور گفت:”در اثر تلاش های شما تا اینجا رسیدیم و بعد از این، تحت راهنمایی و رهبری شما به نتایج خوب دست خواهیم یافت”.
امیر قطر گفته است که برای ما مناسبات دوجانبه بسیار مهم بوده و زمان آن فرا رسیده است که هر دو کشور روی روابط دوجانبه، همکاری اقتصادی و تجارتی و سایر فرصت ها، صحبت کنند و هیئت مشترک کار عملی را در این راستا آغاز نماید.
در این دیدار، رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از استقبال مقامات قطری از هیئت حکومت افغانستان؛ گفته است که ما آماده هستیم روی آن مواردی کار کنیم که همکاری و مناسبات میان دوکشور را افزایش می دهد. رییس جمهورغنی همچنان در رابطه به فرصت های اقتصادی در افغانستان، به امیر قطر معلومات داده است.
رئیس جمهور گفته است که ما می خواهیم محصولات افغانستان به بازارهای قطر برسد و همچنان در بخش های گاز طبیعی، معادن و انرژی قابل تجدید خواستار سرمایه گذاری هستیم.
امیر قطر گفته که به مسئولین مربوطه وظیفه میدهم تا در بخش همکاری های سیاسی و اقتصادی با جانب افغانستان مشترکاً کار نمایند و دو کشور بخاطر کار عملی، هیئت و کمیتۀ تخنیکی را تعیین نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید