روزنامه اصلاح

روز جهانی رضاکاران؛ داکتر کمال سادات جوانان را به سهم‌گیری درفعالیت‌های رضاکارانه فرا خواند

چهاردهم قوس مطابق پنجم دسامبر، روز جهانی رضا کاران است.

داکتر کمال سادت معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ در این رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت: از این روز در سطح جهان تجلیل می شود، هدف از تجلیل روز جهانی رضا کاران این است که جوانان هم درکنار حکومت و نهادهای دیگر آماده انجام فعالیت های رضا کارانه و ارائه خدمات بشری برای جامعه باشند.

 او اضافه کرد که دیتابس فدراسیون رضا کاران در تمامی ولایات ایجاد شده است، درحال حاضر هزاران جوان عضویت شبکه‌ی ملی جوانان رضاکار را که به حمایت ملل متحد ایجاد شده است بدست آورده اند و به طور رضا کارانه، فعالیت های بزرگ بشری و انسان دوستانه را انجام میدهند.

او از جوانان کشور خواست که برای عضویت دراین شبکه اقدام نمایند. آقای سادات گفت: جوانان علاقمند فعالیت های رضاکارانه می توانند در مرکز به معینیت جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ و در ولایت ها به دفاتر ولایتی این معینیت مراجعه نمایند.

 داکتر سادات یاد آورشد که محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان برگسترش شبکه‌ی جوانان رضا کار تاکید دارد و از مردم میخواهد در پهلوی حکومت، جوانان رضا کار هم با انجام فعالیت های بشر دوستانه و انسانی جامعه و اجتماع شان را کمک کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید