روزنامه اصلاح

روزانه حدود۱۵۰بیمار به مرکز ملی کنترول بیماری‌های سرطانی مراجعه می‌کنند

سرطان بیماری مهلک و کشنده است که در این اواخر واقعات آن در افغانستان افزایش یافته است. 

قرار گزارش های نشر شده، وزارت صحت عامه، به منظور تداوی و تشخیص این بیماری مزمن، یک مرکز کنترول و تداوی در بخشی از شفاخانه‎ی جمهوریت تاسیس نموده است. برای وضاحت بیشتر خواستم نظر یکتن از داکتران موظف این مرکز را بگیرم تا از چگونگی بیماری، عوامل و شیوۀ تداوی آن معلوماتی برای هموطنان عزیز ارایه گردد: داکتر محمد مجیب سخی متخصص سرطان ثدیه در بخش جراحی مرکز ملی کنترول سرطان در پاسخ پرسشی که سرطان چگونه یک بیماری است و ناشی از چه می گردد و عامل اصلی آن چه می باشد چنین گفت: “بیماری سرطان از جمله بیماری های خطرناکی است که عامل اصلی آن تا فعلاً به صورت کامل تشخیص نشده است، اما از نظر طبابت می توان گفت که برخی از تغییرات که در حجرات بدن هویدا می شود، یعنی در حجرۀ نارمل یک شکل غیر نارمل دیده شده و رشد می نماید و این حجره در هر قسمتی از بدن که مشاهده گردیده و تغییر شکل به خود گرفته به خصوص در قشر اناث در قسمت ثدیه این حالت به وجود می آید و از کنترول بیرون معلوم شود، می توان گفت که سرطان است. همچنان همین تغییرات اگر در جگر، ریه، شش، گلو و غیره حصص بدن ظاهر گردد بنام سرطان بروز می نماید.”

آقای سخی افزود: به صورت خلاصه می شود گفت که هر گاه حجرۀ از بدن انسان وظیفه خود را به وجه درست انجام داده نتواند، گوشت یاغدۀ غیر قابل کنترول نمو نماید، یک جسم اجنبی است که بنام سرطان یاد می شود و همچنان عوامل جینتیکی، گرفتن برخی از شعاع ها و انواع تشویش ها رول عمده را در به وجود آوردن سرطان ها دارد.

پرسش: این بیماری از چه زمانی در افغانستان شیوع و گسترش بیشتر کرده و بیشترین کسانی به این بیماری مصاب اند، کی ها می باشند؟

پاسخ: در کشور ما این بیماری صعب العلاج از سال ۲۰۰۰  به بعد شیوع پیدا کرده و تعداد زیادی را مصاب ساخته است.

در گذشته ها هم شاید این بیماری مانند سایر امراض وجود داشته، اما این بیماری  به این کثرت نبوده؛ زیرا عوامل مختلف در آن وجود دارد: یکی از عوامل تکنالوژی پیشرفته و مدرن است که در تشخیص بیماری سهولت به وجود آورده، در گذشته به همچو چیزی دسترسی وجود نداشته و در مشاهدۀ بعضی ازغده های غیر نارمل، انواع و اقسام تداوی بنام های مختلف صورت می گرفت اما چون تشخیص دقیق شده نمی توانست، اکنون به وسیلۀ وسایل مدرن و پیشرفته مانند ماشین های اندسکوپی، التراسوند، رادیولوژی وغیره، به زودترین فرصت بیماری تشخیص می شود.

همچنان عوامل دیگر که این بیماری نسبت به گذشته ها گسترش یافته است، استفاده از غذاهای کانسرو، فضای آلوده، عوامل محیط زیستی، استعمال مواد کیمیاوی و ده ها عامل دیگر می تواند باعث انتشار بیشتر این بیماری باشد. بیشترین کسانی که مصاب به سرطان ثدیه می شوند، قشر اناث می باشند.

وی افزود: در گذشته که این بیماری وجود نداشت یا اندک بود، استفادۀ موادغذایی طبیعی وداخلی به صورت کل مروج بود که خود در کاهش بیماری ها نقش برجسته واساسی داشت.

پرسش: مرکز ملی کنترول سرطان چه زمانی تأسیس وافتتاح گردیده و تا فعلاً چه تعداد از مریضان در اینجا تداوی دشده اند؟

پاسخ: حدود سه سال قبل، مرکز ملی کنترول تداوی سرطان در بخشی از شفاخانۀ جمهوریت بنیانگذاری گردید. این مرکز را وزارت صحت عامه از بودجه انکشافی خود تمویل و تجهیز می نماید. در این مرکز روزانه یکصد وبیست تا یکصد و پنجاه تن بیمار در بخش اوپیدی مراجعه نموده و بعد از  آنکه معاینات و تشخیص دقیق صورت گرفت، در صورتی که علایم سرطانی مشاهده شود، تداوی و معالجه آنها آغاز می گردد، ولی اگر علایم سرطان به نظر رسید به بخش های مشخص دیگر جهت تداوی معرفی می شوند.

پرسش: در این مرکز تداوی به صورت رایگان انجام می یابد یا چطور؟ زیرا در گذشته چنین مرکزی وجود نداشت و اکثر بیماران سرطانی جهت تداوی به خارج از کشور می رفتند؟

پاسخ: در مرکز ملی کنترول سرطان اکثر بیماران به صورت رایگان و مجانی تداوی می گردد، معایینات اندسکوپی، التراسوند، رادیولوژی و … معاینات روتین که در اکثر شفاخانه ها با پول گزاف انجام می یابد، در اینجا به صورت رایگان انجام می شود. ولی برخی معاینات دیگر که بعد از تشخیص شدن سرطان، چون ماشین هیمارای، ستی اسکن، پتالوژی و امثال  آنها در شفاخانۀ ما موجود نیست به ناچار بیمار را به بیرون از کشور راجع می نماییم.

داکتر سخی افزود: عمده ترین بخش تداوی که جراحی است یعنی کشیدن دانه سرطان در مرکز ملی کنترول سرطان با امکانات موجود به صورت رایگان  انجام می یابد، همچنان بخش کیموتراپی، شیمو درمانی و فلم برداری در اینجا موجود و در خدمت مریضان قرار دارد. اما موضوع دادن شعاع، چون ماشینی که  توسط آن به بیماران شعاع باید داده شود در دسترس نداریم، بناً بیماران به خاطر گرفتن شعاع به هند یا پاکستان می روند.

 وی همچنان گفت: تلاش زیاد نمودیم تا به بیماران بی بضاعت زمینۀ تداوی بهتر فراهم گردد، خوشبختانه چندی قبل یکتن از تاجران خیرخواه و انساندوست کشور به شفاخانۀ ما آمد و به صورت داوطلب حاضر شد به تعداد یکصدتن از مریضان که بعد از دورۀ عملیات کیموتراپی، کاندیدای شعاع می‎باشد، آنها را به خارج از کشور ببرد.

داکتر مجیب سخی افزود: مرکز ملی کنترول، سرطان، در بخش جراحی، در بخش کمیوتراپی از امکانات بالا و خوب برخوردار است. همچنان با وجودی که از نگاه ماشین آلات  آنقدر غنی نیست، اما از داشتن داکتران مجرب با استعداد و تحصیل یافته به اندازه کافی غنی است. زیرا داکتران و متخصصان از تحصیلات و تجارب خوبی برخودار اند و از پوهنتون های معتبر داخلی و خاجی از جمله از کشور مثل هندوستان، مالیزیا وغیره کشورها فارغ گردیده اند، بناً از ناحیه داکتران ورزیده و مستعد تا حدودی خود کفا هستیم.

در بخش شیموتراپی از ماشین اندسکوپی استفاده می نماییم، اکثر معاینات غده یا گوشت که نمونه برداری نمی شود داکتران مجرب ما توسط التراسوند یا رادیولوژی می توانند فلم برداری کنند و ناحیه بیماری را مشخص نمایند.

همچنان یک ماشین دیگر که می تواند مشخصاً سرطان ثدیه را  تشخیص وعکس برداری نماید آماده شده، اما تا فعلاً  افتتاح نشده است که با افتتاح آن، آنعده از مریضان ما که سرطان ثدیه دارند، از سرگردانی بسیار کلان نجات پیدا می کنند.

وی افزود: اکثراً بیماران سرطانی شاکی بودند که گویا سرطان د رافغانستان تداوی نمی شود، در حالی که با ایجاد این مرکز بخش بسیار مهم بیماری مانند: نمونه گیری، تشخیص و جراحی در اینجا به صورت مدرن و مجهز صورت می گیرد. 

وی گفت: از دولت مردان تقاضا داریم تا جهت کسب تجارب بیشتر تعدادی از داکتران جوان ما را در بورسیه های کوتاه مدت به کشورهای خارج اعزام نمایند و تعداد از داکتران خارجی را به منظور همکاری به این مرکز استخدام نمایند و همچنان از مردم تقاضا داریم تا امکانات تداوی کشور خود را ناچیز فکر نکرده و اعتماد داشته باشند.

سهیلا کبیر

ممکن است شما دوست داشته باشید