روزنامه اصلاح

رئیس جمهور غنی: حقوق زنان خط سرخ ما، در پروسه‌ی صلح است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفرش به ولایت فاریاب با شماری از زنان آن ولایت دیدار نمود.

در این دیدار ابتدا داکتر کریمه‎حامد فاریابی به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و ضمن تاکید بر حمایت از نظام، مشکلات و خواست های زنان ولایت فاریاب را در زمینۀ حضور زنان در همۀ سطوح تصمیم گیری، ایجاد مارکیت برای تولیدات زنان و حمایت مالی از آنان بیان کرد.

وی همچنان خواستار اعمار باغ زنانه، تاسیسات فابریکات حرفوی و مسلکی، ایجاد رستورانت زنانه، حمایت از کودکان بی سرپناه، ایجاد فابریکه تولیدات مواد ساختمانی، منظوری پروگرام ارتقای تخصص، مکاتب دخترانه، اعطای بورسیه های تحصیلی به دختران، ارتقای ظرفیت های تحصیلی زنان، چاپ کتب به زبان ازبیکی، ایجاد فابریکه میوه جات و سبزیجات، سهم گیری زنان در پروژه ها و افزایش معاشات مامورین مطابق نورم بازار گردید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان گفت که جای افتخار است که امروز زنان فاریاب متفکرانه خواستار خود را مطرح می کنند. وی افزود که حقوق زنان خط سرخ ما در پروسۀ صلح می باشد و ما هرگز به عقب بر نمی گردیم.

رئیس جمهور گفت که سهم شما در عرصه های مختلف جامعه فرمایشی نیست و تا زمانی که من مسؤول هستم، این سهم روز به روز افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهور کشور از زنان خواست که افکار فرمایشی را کنار بگذارند و خواست ها و افکار خود را مستقلانه مطرح نمایند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی افزود که مشارکت زنان درسطح ملی عالی است و در سطح محلی این مشارکت در حال افزایش می باشد. وی اضافه کرد: این نیاز است که زنان در پست های مدیریتی حضور داشته باشند.

رئیس جمهور به وزارت انکشاف دهات هدایت داد تا ترتیب کمک به دو صد خانم که در مارکیت زنانه مشغول کسب و کار اند، روی دست گیرد.

رئیس جمهور از زنان ولایت فاریاب خواست که اتحادیه های تولیدی، پروسس و صادرات را ایجاد نمایند تا زمینه همکاری حکومت با آنان ساده وسهل گردد.

وی در اخیر سخنانش گفت که در گذشته زنان به صورت سنتی مسؤولیت پروسس محصولات زراعتی و مالداری را داشتند، اما اکنون ضرورت است که این مسئولیت را به گونه عصری به پیش ببرند و تمام محصولات خود را با درنظرداشت کیفیت و تقاضای مارکیت های جهانی پروسس کنند.

بر اساس یک خبر دیگر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت فاریاب   با شماری از بزرگان و متنفذین آن ولایت دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا مولاداد پوپل به نمایندگی از دیگران صحبت کرده، گفت که مردم ولایت فاریاب به خاطر ختم جنگ و تامین صلح پایدار شورای مشورتی مردمی ولایت فاریاب را ایجاد کرده اند که در این شورا نمایندگان تمام اقشار جامعه، اقوام و احزاب متحدانه خواستار ختم جنگ
می باشند.

وی خواست ها و پیشهادات خود را در بخش اعمار بند خشت پل، تسریع کار بند المار و دهن دره، ایجاد پوهنځی طب در پوهنتون این ولایت، فعال ساختن بندر خواجه قچی، ارتقای شفاخانه صد بستر فاریاب به سه صد بستر، اسفالت سرک های داخل شهر میمنه و اجرای معاشات مامورین متقاعد در ولایت های مربوط با رئیس جمهور شریک ساخت.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات وی، از اتفاق و اتحاد اقوام در ولایت فاریاب تقدیر کرد و گفت: تا زمانی که سمتی، قومی و حزبی فکر نمائیم، به فکر ملی و افغانستان شمول نمی رسیم. وی افزود که تشکیل شورای مشورتی مردمی ولایت فاریاب که نمایندگی از اتفاق مردم این ولایت می کند یک گام بزرگ و ارزنده است.

رئیس جمهور با توجه به خواست بزرگان متذکره گفت که در قسمت اعمار بندها به زودی شاهد تحرک خواهید بود و به وزارت صحت عامه هدایت داده ایم که به خاطر تقویت خدمات صحی در ولایت فاریاب یک طرح واضح ارائه کند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که موانع در راه پرداخت مامورین متقاعد در ولایات مربوط برداشته خواهد شد و به رئیس اداره امور هدایت داد تا به این مشکل متقاعدین به زودترین فرصت رسیدگی نماید.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که انکشاف متوازن در همه ولایات راه زدودن نفاق است و هدف اصلی ما انکشاف متوازن
می باشد.

همینگونه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت با شماری از علمای دینی آن ولایت دیدار کرد.

در این دیدار غلام نبی غفوری معاون شورای علمای فاریاب صحبت کرد و ضمن مطرح نمودن مشکلات علما در عرصه های مختلف، از توجه رئیس جمهور به علما تشکر نمود.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرده، گفت که علما وارثین پیامبران اند و در وجود شما تسلسل فهم و درک ادوار طلایی اسلام و احکام شرعی نهفته است.

رئیس جمهور خطاب به علمای فاریاب گفت که شما از میراث فرهنگی عظیم نمایندگی می کنید و از طریق راه ابریشم علمای فاریاب اخلاق نیکو و علم را به سایر نقاط انتقال می دادند و شما باید نقش بزرگ تان را دوباره احیای کنید. وی تاکید کرد که خواست ملی تان را طبق اوامر الهی برجسته نمایید.

رئیس جمهور گفت که این برای ما غیر قابل قبول است که با علما زورگویی و رویۀ زشت صورت گیرد. وی افزود که قانون اساسی ما در جهان بی نظیر است و شرایط تحصیلات عالی برای علمای دینی در کشورهای اسلامی فراهم می گردد.

رئیس جمهور از علمای فاریاب خواست که در لویه جرگه مشورتی صلح، این مسئله را که در صلح خیر نهفته است، برجسته سازند و افزود که قوت روحانی علمای افغانستان بسیار زیاد است و صدای صلح آنان تاثیرگذار می باشد.

به همین ترتیب رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از استادان پوهنتون و معلمین مکاتب ولایت فاریاب گفت که  پوهنتون ها مرکز ثقل رشد اقتصادی می باشند.

در این دیدار ابتدا
محمد آصف پیمان یکتن از استادان به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور و هیات همراه اش، خواست های شان را در مورد نوسازی مواد درسی، اعمار بلاک های رهایشی برای استادان، سهولت در انتقال آنان به پوهنتون ها، اعطای بورسیه های تحصیلی به استادان و محصلین فاریاب، وصل نمودن پوهنتون ها به انترنت، انتقال زمین به لیسه گوهرشاد و ایجاد لیسه مسلکی مطرح نمود.

رئیس جمهور غنی گفت که وزارت شهرسازی در حصۀ اعمار منازل رهایشی برای استادان کار کند و روی برنامۀ بزرگ تهیه مسکن برای تمام استادان کار می کنیم تا این مشکل به گونۀ اساسی حل گردد.

رئیس جمهور گفت که زمین برای اعمار پوهنتون و سرمایه گذاری روی آن ضروری است، زیرا پوهنتون ها مرکز ثقل رشد اقتصادی می باشند.

رئیس جمهور کشور از مسئولین پوهنتون فاریاب و استادان خواست تا طرح های خویش را برای ایجاد پوهنځی مالداری و یا تکنالوژی ارائه نمایند و حد اقل یک پوهنځی دیگر در پوهنتون فاریاب ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه عدم اعطای بورسیه های تحصیلی به پوهنتون فاریاب غیر قابل قبول است، افزود که ادارۀ اترا پوهنتون فاریاب را در مدت یک ماه با انترنت وصل نماید و به مسؤولین مربوط برای انتقال زمین به لیسه گوهرشاد نیز هدایات لازم داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید