روزنامه اصلاح

رئیس جمهور غنی جایزه‌ی بین‎المللی نظامی گنجوی را به‌دست آورد

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که مرکز نظامی گنجوی در مجمع جهانی باکو به رئیس جمهور غنی جایزه‌ی بین المللی نظامی گنجوی را داده است.

در خبرنامه‌ای که روز پنج‌شنبه(۲۳حوت) از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده، آمده است که این جایزه به خاطر قدردانی از همکاری‌های رئیس جمهور غنی در عرصه‌ی امنیت و صلح جهانی به او داده شده است.

رئیس جمهور غنی دو روز پیش در رأس یک هیئت عالی رتبه‌ی دولتی جهت اشتراک و سخنرانی در مجمع جهانی باکو، به آذربایجان رفته بود.

  رئیس جمهور غنی در جریان این سفرش با الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد و روی گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها و روابط میان دوکشور و مسائل منطقوی بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

  همچنان در جریان این سفر رئیس جمهور، موافقتنامه‌ای در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و تفاهمنامه‌های در بخش‌های همکاری های فرهنگی و خط آهن نیز میان دوکشور به امضا رسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید