روزنامه اصلاح

رئیس جمهور غنی: تا دو هفته‌ی آینده محموله‌های مواد خوراکی از هند به افغانستان می‌رسد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغاانستان، روز گذشته از طریق ویدیو کنفرانس با والیان ولایت های زون شرق در رابطه به تدابیر و مبارزه با ویروس کرونا، بحث کرد.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، در این ویدیو کنفرانس که در ارگ انجام شد، ابتدا والیان ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان پیشنهادات شان را در بخش تهیه مواد خوراکی و تجهیزات طبی به هدف مبارزه با ویروس کرونا در ولایت های مربوطۀ شان، با رئیس جمهور شریک ساختند. محمد یوسف غضنفر، نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر با ابراز امتنان از والیان، گفت که در رابطه به انتقال گندم با سفیر قزاقستان صحبت شده است و به منظور انسجام کمک ها و مواد خوراکی در هماهنگی با وزارت های صنعت و تجارت، ترانسپورت و مالیه، نیاز به ایجاد یک میکانیزم منظم می باشد.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پالیسی یازده ماده یی که به هدف مبارزه با کرونا تدوین شده است، گفت که مسئولیت جلب و انسجام کمک های موسسات را والیان به عهده گیرند. کارکنان خدمات صحی از امتیازات حق الخطر برخوردار اند و خدا ناخواسته در صورتیکه جان خود را از دست می دهند، از امتیازات شهدای قوای مسلح کشور، مستفید خواهند گردید.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر انسجام علما، گفت که در روشنایی هدایت رئیس جمهور کشور طرزالعمل های تدارکاتی تسهیل شده است و والیان خواست ها و پشنهادات عاجل خویش را با سرپرست اداره امور شریک سازند. وی افزود که در صورت تمدید مدت قرنطین، باید لست های منظم و واضح افراد فقیر و نیازمند ترتیب گردد.
آقای صالح خطاب به والیان گفت که گزارش حوادث و آفات طبیعی که در ده سال گذشته در ولایت های مربوطه شما اتفاق افتاده و همچنان سنجش امسال را به صورت کتبی ترتیب نماید، تا در روشنایی آن تصامیم و تدابیر اتخاذ گردد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد که نرخ ها در بازار توسط پولیس نه، بلکه توسط آگاهی عامه کنترول گردد و برای مردم اطمینان بدهید که خطر قحطی وجود ندارد و توان مبارزه با این آفت را داریم. وی افزود که آگاهی عامه دو بخش دارد، بخش ترتیب پیام ها مسئولیت وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس عمومی اداره روابط عامه و استراتیژیک می باشد، اما پیام رسانی به شمول والیان مسئولیت مشترک همه ماست. رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از والیان ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان گفته که در مرحلۀ اول پنجاه میلیون افغانی برای ولایت ننگرهار و بیست بیست میلیون افغانی برای ولایت های لغمان، کنر و نورستان انتقال یابد. همچنان به منظور مبارزه با کرونا در ولایت های متذکره، به سرپرست ادارۀ امور هدایت داد تا وسایل مورد نیاز به این ولایت ها داده شود. رئیس جمهور گفت که مسئولیت گندم و مواد خوراکی به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری انتقال شده است و او در این قسمت اقداماتی خواهد کرد. همچنان در دو هفتۀ آینده مواد خوراکی کافی از هند به افغانستان خواهد رسید.
رئیس جمهور غنی با اشاره به اتخاذ تدابیر لازم در تورخم، گفت که به وزارت صحت عامه هدایت داده است که در تورخم لابراتوار ایجاد نماید و افرادی مبتلا به کرونا پس از تشخیص برای مدت معین قرنطین شوند. رئیس جمهور به والیان هدایت داد تا در رابطه به پیداوار زراعتی ولایت های مربوطۀ شان گزارش واضح ارائه نمایند، تا درصورتیکه این پیداوار به دلیل خطرات در معرض ضایع شدن قرار داشته باشند، جلو آن گرفته شود. وی افزود که مسئولیت انسجام زمین به معاون اول ریاست جمهوری انتقال شده است، در کنار تسریع و حمایت از سرمایه گذاری و پارک های صنعتی، برای کاریابی در شهرها نیز اقدامات صورت گیرد. رئیس جمهور غنی با تاکید به والیان گفت که با صرافان در ولایت های مربوطۀ شان همانند کارکنان خدمات صحی رفتار صورت گیرد و از آنان حمایت شود. وی افزود که در بخش معارف و تحصیلات عالی طرح واضح نهایی و سافت ویر که بخاطر آموزش آنلاین از سوی متخصصین افغان در پولیتخنیک ساخته شده است، تصویب خواهد شد.
رئیس جمهور کشور به والیان هدایت داد تا به منظور مبارزه با ویروس کرونا بخاطر آگاهی عامه و انسجام کمک ها از میثاق شهروند، شوراهای انتخابی و دیگر ساختارها استفاده کنند و برای مراحل مختلف آمادگی داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید