روزنامه اصلاح

رئیس جمهور غنی: برای صنایع دستی زنان ولایت کندهار در بیرون از کشور بازاریابی شود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت کندهار طی دیداری با شماری از زنان آن ولایت، پیشنهادات و مشکلات آنان را در عرصه های مختلف استماع کرد.

در آغاز این دیدار رقیه اچکزی رئیس امور زنان ولایت کندهار و فرزانه ظفری به نمایندگی از دیگران صحبت نمودند و خواست ها و مشکلات زنان ولایت کندهار را در عرصه های کمبود خدمات صحی، پائین بودن کیفیت ادویه جات، معارف، دادن سهم بیشتر به زنان در ادارات دولتی، فراهم آوری بازار برای صنایع دستی زنان در مارکیت های بین المللی و ایجاد فضای مصئون کاری و توجه به امنیت زنان با رئیس جمهور، شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، گفت که پیام واضح زنان افغانستان به ویژه زنان کندهار این است که آنان تغییرات و حقوق اساسی، بنیادی و پایدار خویش را می خواهند و در عین حال وجایب شان را انجام می دهند.

رئیس جمهور بخاطر حل مشکل صنایع دستی زنان این ولایت، به وزارت صنعت و تجارت هدایت داد تا با تمام اتشه های تجارتی افغانستان در خارج کشور در خصوص ایجاد واحد خاص برای صنایع دستی زنان کندهار در تماس شده و در این خصوص اقدام نماید.

رئیس جمهور غنی بر ایجاد اتحادیه های تولیدی زنان تاکید کرده، خاطرنشان نمود که در تدارکات ملی پنج در صد به تولیدات زنان نسبت به مردان،ترجیح داده می شود.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش در خصوص دسترسی زنان به خدمات صحی گفت که در این بخش بعضی از اقدامات صورت گرفته، اما کافی نیست  و بزودی در  شفاخانه عینو مینه، ۱۰۰ بستر برای زنان اختصاص داده خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید