روزنامه اصلاح

رئیس جمهور غنی: بدون آتش‌بس دوامدار، مذاکرات صلح بی‌معنی است

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به سلسلۀ دیدارها با کمیسیون های شورای ملی، مسؤلین و اعضای کمیسیون های امور فرهنگی، معارف، تحصیلات عالی، ارشاد، حج و اوقاف؛ منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی و آب؛ عرایض و سمع شکایات، در قصر چهار چنار دیدار کرد.

ابتدا، خانم لیلما ولی حکیمی معاون کمیسیون تحصیلات عالی، ارشاد حج و اوقاف، حاجی خان‌محمد وردک رئیس کمیسیون محیط زیست، انرژی و آب، حاجی محمدصادق قادری رئیس کمیسیون عرایض و سمع شکایات در رابطه به کارکردهای کمیسیون‌های شان، تصویب قوانین، سفرهای ولایتی و امور نظارتی، به رئیس‌جمهور معلومات دادند و برنامه های آینده شان را شریک ساختند

سخنرانان متذکره از رئیس‌جمهور کشور بخاطر نشست های دوامدار و منظم با کمیسیون های مختلف شورای ملی و نمایندگان مردم، تشکر کردند و پشنهادات شان را در رابطه به پروسۀ صلح به رهبری و مدیریت دولت افغانستان، هماهنگی و همکاری میان ادارات مختلف، مطرح کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن خوش‌آمدید به مسئولین کمیسیون های یادشده، از نمایندگان ولسی جرگه بخاطر تصویب قانون آب تشکر کرده، از آنان خواست که در کنار اولویت دادن به مدیریت آب در بودجه ملی، قانون معادن را نیز تصویب نمایند.

رئیس جمهور کشور از نمایندگان ولسی جرگه خواست که در مواقع ضرورت، پرسش های خویش را به صورت تحریری به مسئولین وزارت های مربوطه بفرستند تا مسئولین مربوطه با آمادگی به ولسی جرگه حاضر شوند. وی همچان به مسئولین حکومتی هدایت داد که موضوع پاسخ گفتن به نمایندگان ولسی جرگه را جدی بگیرند.

رئیس جمهور در رابطه به پلان های آیندۀ حکومت در پروسۀ اصلاحات در وزارت های معارف، تحصیلات عالی، ارشاد، حج و اوقاف و همچنان پروسۀ صلح، مدیریت آب، تولید برق، ارتقای ظرفیت، انکشاف معادن، زیربنا و بخش های دیگر، به نمایندگان ولسی جرگه معلومات ارائه کرد.

رئیس جمهور کشور گفت که در نتیجۀ ارزیابی سیستم آموزشی و اصلاحات جدید، علاوه بر تغییرات بنیادی، وزارت معارف باید توزیع غیرعادلانۀ منابع میان ولایات را از بین ببرد. وی افزود که وزارت و تمام دستگاه به مکاتب جوابگو باشند، نه برعکس آن؛ در آینده در کنار ساخت تعمیر برای شش هزار مکتب، مکاتب به شبکۀ فایبر نوری نیز وصل خواهند شد.

رئیس‌جمهو غنی گفت: با آنکه تمام تمرکز وزارت ارشاد، حج و اوقاف بالای پروسۀ ادای حج است، اما هنوز هم در مدیریت این پروسه مشکلات و بی‌عدالتی وجود دارد؛ مسئولین باید به زبان عربی تسلط کامل داشته باشند و معلمینی استخدام گردند که ارکان حج را بدانند.

رئیس جمهور خاطرنشان ساخت که سهم ادای فریضۀ حج برای زایرین و استخدام معلمین برای آنان، میان ولایت به صورت عادلانه تقسیم گردد.

رئیس جمهور غنی با اشاره به ارزش آب، گفت که آب در زندگی تغییر مثبت می‌آورد و با تصویب قانون آب از سوی ولسی جرگه، در این راستا پیشرفت های زیادی رونما خواهد شد. وی همچنان به گرمای روزافزون هوا و افزایش قیمت اشاره کرده، گفت که همسایه های ما پس از این از آب ما رایگان استفاده کرده نمی‌توانند و نه قراردادهای درازمدت در بخش آب خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور کشور با اشاره به معادن، آب، ظرفیت تولید برق آفتابی و بادی، گفت که ما در بخش تولید برق بادی با کمپنی زیمینس در مذاکرات هستیم؛ در آینده افغانستان از نگاه تولید، انتقال و مدیریت برق عاید فراوان به دست خواهد آورد.

رئیس‌جمهور غنی تصریح کرد که صلح خواست اساسی مردم افغانستان و همچنان اولویت و مسئولیت مهم حکومت می‌باشد، در این خصوص اجماع موجود است، اما طالبان در کنار ارائه وضاحت در رابطه به روابط شان با پاکستان، شبکه های جرمی، مواد مخدر و شبکه های تروریزم بین المللی، به سوالات و نگرانی های مردم پاسخ بدهند.

رئیس‌جمهور با تاکید گفت که بدون آتش‌بس دوامدار، صلح بی‌معنی است؛ تمام ابعاد صلح سنجیده شده است و در رابطه به تطبیق پلان ترتیب شده، بحث های اساسی صورت خواهد گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید