روزنامه اصلاح

رئیس جمهورغنی: کار تطبیق برنامه‌ی عمل انکشاف شهـری تسـریع شـود

جلسۀ هماهنگی کمیسیون شهری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان عصر روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت.

در این جلسه مسؤولان وزارت های شهرسازی و اراضی و ترانسپورت و شاروالی کابل، گزارش پیشرفت کار پلان چارچوب انکشاف استراتیژیک پنج شهر را ارائه کردند.

آنان گفتند که مرحله اول کار پلان چارچوب انکشاف استراتیژیک درشهرهای خوست، جلال آباد، هرات، کندهار و مزارشریف در جریان است و الی ماه ثور سال آینده تکمیل می گردد و مرحلۀ دوم آن که شهرهای کندز، چاریکار، لشکرگاه و قلات را در بر می گیرد، تا پنج ماه آینده آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت که برنامه عمل انکشاف شهری به سرعت باید تطبیق گردد و در این خصوص اقدامات عاجل نیاز است.

وی افزود که به اهمیت ترانزیتی این شهرها توجه صورت گیرد، زیرا هر کدام آن مرکز صنعت و صادرات می باشند و در زمینۀ حفظ آثار تاریخی در این شهرها نیز باید توجه جدی مبذول گردد.

در بخش دیگر جلسه در رابطه به راه های جلوگیری از وسایط نقلیه باربری تناژ بلند که باعث تخریب پیش از وقت سرک ها می گردد، بستۀ معلوماتی ارائه گردید و در این خصوص بحث های همه جانبه نیز صورت گرفت.

رئیس جمهور غنی بخاطر جلوگیری از تخریب سرک ها به مسؤولان پولیس وزارت امور داخله و پولیس ترافیک هدایت داد تا وسایط نقلیه باربری را که اضافه بار دارند، متوقف ساخته و با آنان در مطابقت به قانون برخورد جدی نمایند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید