روزنامه اصلاح

رئیس جمهورغنی: برای مدیریت آب‌های کابل یک پلان عاجل رویدست گرفته شود

جلسه‌ای به ریاست محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، در رابطه به وضعیت سیلاب‌‌زده‌ها و اقدامات حکومت در خصوص کمک به آسیب دیدگان، در ارگ  ریاست‌ جمهوری دایر گردید. در این جلسه، نجیب‌آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، گزارش جامعی از وضعیت آسیب دیدگان سیلاب های اخیر و کمک های نقدی و غیرنقدی حکومت به آنان ارائه کرد و سایر مسؤولین مربوطه نیز در مورد اقدامات ادارات مربوطه‌ی شان در این خصوص صحبت نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از  استماع گزارش و صحبت های مسؤولان، جهت اقدامات همه جانبه در تمام ولایات برای جلوگیری از آسیب ها و بررسی دقیق آسیب دیدگان و خسارات وارده، هدایات لازم داد. رئیس جمهور در خصوص سیلاب های اخیر در کابل، گفت: خواست همه‌ی مردم این است که حریم دریای کابل مشخص و از غاصبین گرفته شود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که یک پلان عاجل برای مدیریت آب های کابل ضرورت است و همه‌ی ادارات مربوطه در هماهنگی روی این پلان کار کنند تا در مدت شش ماه تغییر محسوس در دریای کابل بوجود آید. همچنان رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر شناسایی آسیب دیدگان سیلاب ها و رسانیدن کمک های عاجل به آنان تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید