روزنامه اصلاح

رئیس جمهورغنی:برای عرضه‌ی وسایل الکترونیکی در جاده‌ی نادرپشتون،یک کمپلکس معیاری ایجاد گردد

محمداشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان، با متضررین آتش‌سوزی مارکیت‌های تجارتی جادۀ نادر پشتون، در قصر چهارجنار ارگ دیدار کرد. ابتدا، محمدابراهیم رسولی به نمایندگی از دوکانداران متضرر صحبت کرد و از حمایت‌های رئیس‌جمهور در عرصۀ تجارت و سرمایه‌گذاری ابراز امتنان نمود. وی افزود که در آتش‌سوزی مارکیت‌های جادۀ نادرپشتون، ۸۳۷ باب دوکان وسایل الکترونیک که شامل هفت مارکیت می‌شوند، حریق شد و از این بابت به تاجران، میلیون‌ها افغانی خساره وارد گردیده است.

رسولی پیشنهاد نمود که به‌خاطر جبران خساره تاجران این مارکیت‌ها که جایداد آن دولتی می‌باشد، این جایدادها برای مدت ۲۵ سال بدون اخذ کرایه در اختیار دوکانداران قرار بگیرد و یا هم برای آنان قرضۀ درازمدت و بدون تکتانه داده شود. رئیس‌جمهور محمداشرف غنی خسارات ناشی از آتشی‌سوزی در مارکیت‌های جادۀ نادرپشتون را صدمۀ بزرگ به سکتور خصوصی خواند و گفت که تلاش صورت گیرد تا در زمینۀ ساختن یک کمپلکس معیاری برای عرضه وسایل الکترونیکی در آن ساحه، مشارکت سکتور خصوصی و دولتی ایجاد گردد.

رئیس‌جمهور غنی به وزارت اراضی و شهرسازی، والی و شاروالی کابل هدایت داد تا تیمی را به‌خاطر بررسی ساحه و تثبیت جایدادها اعزام کنند و طرح ساختمان یک کمپلکس معیاری را ترتیب نمایند. رئیس‌جمهور کشور گفت که در مشارکت خصوصی و دولتی، نقش و سهم سکتور خصوصی و حکومت برای ساخت یک کمپلکس معیاری و مسایل دیگر، واضح می‌گردد. همچنان رئیس‌جمهور به وزارت اراضی و شهرسازی هدایت داد تا به‌منظور رسیدگی به نیازمندی‌های فوری دوکانداران، امکانات استفاده از قطعات پیش‌ساخت را بررسی نماید و طرح ایجاد یک کمپلکس معیاری و بررسی ساختمان ها در ساحه جاده نادر پشتون را، به زودترین فرصت آغاز نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید