روزنامه اصلاح

رئیس اجرائیه:  برداشت‌های افراطی و انحرافی از دین و سنت مشکلات زنان را بیشتر ساخته است

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی روز گذشته در مراسم گرامی‌داشت از هشتم مارچ (روز همبستگی زنان جهان) در ارگ ریاست جمهوری، گفت که زنان افغانستان در شهرها و روستاها از حقوق اساسی‌شان عدول نمی‌کنند.

داکتر عبدالله عبدالله ضمن تبریکی هشتم مارچ به بانوان افغانستان گفت که گرامی‌داشت از روز جهانی زن، به معنای به‌بررسی گرفتن و ارزیابی وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون، گرفتن درس‌ها و ترسیم راه‌های بهتر برای آینده است.

رییس اجراییه به حمایت از حقوق اساسی زنان کشور تأکید ورزید و گفت که فراتر از برنامه‌های انتخاباتی، حمایت از حقوق زنان را براساس آموزه‌های دینی و عنعنات پسندیدۀ کشور، جزء تعهدات همیشگی خود می‌داند.

داکترعبدالله عبدالله به نقش زنان در تاریخ کشور و فرهنگ پربار اسلام تأکید ورزید و گفت که زنان به دلیل برداشت‌های افراطی و انحرافی از دین و سنت‌ها، با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌یی نیز روبرو بوده‌اند.

رییس اجراییه ضمن تجدید تعهد به تأمین خواست‌ها و مطالبات مشروع و برحق زنان گفت که زنان کشور در چهل سال جنگ و خشونت، بیش‌ترین رنج و درد را متقبل شده‌اند.

داکتر عبدالله عبدالله از نقش موثر زنان در دوره‌های جهاد و مقاومت و فصل نوین حکومت‌داری ستایش کرد و گفت که با ادامۀ جنگ و خشونت‌ها در کشور بیش‌ترین آسیب متوجه زنان خواهد بود، چنان‌که در چند سال گذشته زنان فعال مدنی، رسانه‌یی و اجتماعی، از پیامدهای جنگ مصئون نبوده‌اند.

رییس اجراییه اضافه کرد: گفته می‌شود که بحث حقوق زنان مربوط به شهرها می‌شود؛ درحالی که زنان در دورافتاده‌ترین مناطق افغانستان از حقوق اساسی شان که حق آموزش و پرورش، دسترسی به خدمات صحی و حق مشارکت در پروسۀ انتخابات است، به هیچ قیمتی عدول نمی‌کنند. رییس اجراییه تأکید کرد که ذهنیت مردم در شهرها و روستاها تغییر کرده است و زنان در روستاها نقش ویژه در اقتصاد خانواده‌های شان دارند.

رییس اجراییه ضمن سپاس گزاری از کمک‌ها و همکاری‌های جامعۀ بین‌المللی در راستای تأمین حقوق زنان گفت که برخی پروژه‌های کوتاه‌مدت تأثیر چندانی در بهبود وضعیت زنان نداشته است.

داکترعبدالله عبدالله از ارادۀ مستحکم حکومت وحدت ملی برای مشارکت زنان در بخش‌های مختلف یادآوری کرد و گفت که در برنامه‌های کلان کشوری، از جمله میثاق شهروندی، به زنان نقش خاصی در نظر گرفته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید