روزنامه اصلاح

رئیس آبرسانی زون کابل:باعملی شدن پروژه «لوگر ۲» ۱۲ هزار فامیل از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند گردید

در حال حاضر کمبود روز افزون آب در کابل به یک نگرانی جدی مبدل گردیده است. افزایش جمعیت، کاهش برق و باران های موسمی ، استفاده شهروندان کابل از آب های چاه سبب کم شدن آبهای زیرزمینی شده است. در ساحاتی که مردم ۱۵ سال پیش از عمق ۷ متری آب میکشیدند امروز سطح آب های زیر زمینی تا ۵۰ متر پائین تر رفته است. 

شهروندان کابل از آبهای آلوده و غیر صحی استفاده میکنند که در برخی موارد سبب ابتلای مردم به بیماری های گوناگون میگردد. افزون بر این در بعضی مناطق کابل بدلیل خشک شدن چاه ها، مردم آب را بوشکه ۵ افغانی از تانکر های آبرسانی میخرند که با توجه به نا مساعد بودن وضع اقتصادی مردم بار،  پرداخت همین مقدار پول هم روی شانه های شان سنگینی میکند.

در زمینۀ  عدم دسترسی شهروندان کابل به آب آشامیدنی خواستیم صحبتی داشته باشیم با یکتن از مسؤولان ریاست آبرسانی زون کابل، آقای ملک زی مسؤول زون کابل در پاسخ این پرسش که وزیر شهرسازی و مسکن روز دوشنبه گذشته گفته بود که این وزارت پلان تحت عنوان (برنامۀ آبرسانی شهری ) را روی دست دارد که با بهره برداری این برنامه آب مورد نیاز مردم تامین میگردد شما دراین مورد چه گفتنی دارید؟

گفت: ریاست آبرسانی زون کابل فعلاً بالای پروژه بزرگی کار میکند که بنام پروژه (لوگر ۲ ) یاد میگردد باعملی شدن پروژه متذکره آب از ولایت لوگر به شهر کابل انتقال مییابد در حال حاضر کار روی اعمار ذخیره گاه ها، پایپ لاین انتقال آب و متر پمتپشن جریان دارد و به سرعت به پیش میرود کار اعمار پروژه لوگر۲ در سال ۲۰۲۱ تکمیل و به بهره برداری شهروندان کابل قرار خواهد گرفت.

پرسش: مشخصاً بگویید که چگونه آب را از ولایت لوگر به شهرکابل انتقال میدهد؟

ما به تعداد ۱۰ حلقه چاه عمیق در ولایت لوگر حفر کرده ایم فعلاً روی اعمار بند و ذخیره گاه های آب کار جریان دارد به محض پایان یافتن کار احداث چاه ها آب از چاه ها برداشته شده میرود به بندها، از آن جا به متر پمتپشن لوگر ۲ در لوگر ۲ بعد از تصفیه بیولوژیکی و میخانیکی به ذخیره گاه ۵۰۰۰ متر مکعب که در تپه وزیر محمد اکبر خان اعمار خواهد شد انتقال داده میشود بعد به ساحات مورد نظر توزیع  می گردد.

پرسش: هزینه پروژه لوگر ۲ توسط کدام نهاد پرداخت میشود و با عملی شدن آن کدام ساحات تحت پوشش قرار میگیرد؟

پاسخ: بانک جهانی تمویل کننده پروژه لوگر۲ می باشد که ۲ میلیون یورو در این پروژه سرمایه گذاری کرده در صورت عملی شدن پروژه، باشنده گان ساحات شهرنو، قلعه فتح الله، وزیر محمد اکبر خان، تایمنی الی منطقه بادام باغ از مزایای آن مستفید خواهد شد.

پرسش: فعلاً میزان دسترسی به آب آشامیدنی چقدر است و با بهره برداری پروژه به چه تعداد خواهد رسید؟

ریاست آبرسانی  زون کابل از ۴۶ حلقه چاه در نواحی کابل به ۶۰۰۰۰ خانواده خدمات آبرسانی را ارایه میکند که با افتتاح پروژه به ۱۲۰۰۰ خانواده در ساحات وزیر محمد اکبر خان ، تایمنی، شهرنو، قلعه فتح الله و بادام باغ کابل خدمات آبرسانی را  ارایه خواهیم کرد.

محمد البرادعی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید