روزنامه اصلاح

رئیس‌جمهور غنی: افغانستان تا چهار سال آینده به کشور صادرکننده‌ی برق مبدل خواهد شد

محمداشرف رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، با شماری از متشبثین جوان در قصر دلگشای ارگ دیدار کرد. در این دیدار که بانوی اول کشور، داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز حضور داشتند، ابتدا میرویس آریا یکتن از متشبثین جوان صحبت کرد و ضمن تشکر از رئیس‌جمهور به‌خاطر معافیت ۹۵ درصد از مالیات، گفت: شمار زیادی از شرکت‌های که قبلاً ورشکست شده بودند، با معافیت مالیاتی متذکره توانستند دوباره به فعالیت آغاز کنند.

آریا گفت که در سه سال گذشته، تجارت‌های کوچک که از سوی جوانان متشبث راه اندازی شده بود، رشد چشمگیر داشته است، اما درعین حال از آسیب‌پذیری‌ها به دور نبوده اند. وی ضمن مطرح‌نمودن مشکلات متشبثین، در مورد کمبود برق، مالیات تجارتی و نبود قرضه‌های کوچک بانکی، گفت که با وجود این‌همه مشکلات، افغانستان را رها نمی‌کنیم و به کار خود ادامه می‌دهیم.

سپس، احمدفهیم دیدار یکی از متشبثین دیگر، در رابطه به شبکۀ متشبثین که جدیداً ایجاد شده صحبت کرد و خواستار عضویت متشبثین جوان در شورای عالی اقتصاد گردید و مشکلات متشبثین را در عرصۀ تکنالوژی مطرح نمود. متعاقباً داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت صحبت کردند و ضمن تائید مشکلات متشبثین جوان، به آنان وعدۀ هرگونه همکاری را از سوی نهادهای مربوطۀ شان دادند.

رئیس‌جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، ضمن تشکر از حضور متشبثین جوان به خصوص زنان متشبث، گفت که در خصوص رشد فعالیت‌های متشبثین جوان، اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضرورت است و وزارت مالیه باید در رابطه به معافیت مالیاتی، یک طرح واضح ترتیب نموده و ادارات مربوطه نیز در زمینۀ حل مشکلات متشبثین جوان همکاری نمایند.

رئیس‌جمهور کشور گفت که تمام ولایات در مدت دوسال به یک شبکۀ برق وصل می‌شوند و در چهارسال آینده، افغانستان به یک کشور صادر کنندۀ برق مبدل خواهد شد. وی از متشبثین جوان خواست که در قسمت توزیع زمین به آنان، طرح و نقشۀ واضح و دارای شرایط مشخص را ترتیب و ارائه نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید