روزنامه اصلاح

رئیس‌جمهورغنی: در قانون جدید شاروالی‌ها، به رؤسای نواحی صلاحیت‌های بیشتر داده خواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، طی دیداری با سرپرست شاروالی و رؤسای نواحی مختلف شهر کابل، در خصوص عرضه‌ی خدمات معیاری و بهتر و همچنان احیای هویت باستانی کابل، صحبت کرد.

در این دیدار که در قصر گلخانه‌ی ارگ انجام شد، عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل و انجنیر احمد بهزاد غیاثی رئیس تنظیف و همچنان فقیرالله امین، انجینر صفی‌الله عبدی، غلام‌نبی رحیمی و محمدصدیق نوری به نمایندگی از رؤسای نواحی شهر کابل صحبت کردند و در رابطه به اهداف، برنامه ها، توسعه‌ی شهر، انکشاف صنعت، اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری، مبارزه با فساد اداری، بسیج نمودن مردم در مقابل زورمندان و مدیریت و نظم دست‌فروشان معلومات دادند و مشکلات و پیشنهادات شان را در عرصه های مختلف با رییس جمهور شریک ساختند. رئیس جمهورغنی پس از استماع معلومات و پیشنهادات آنان، گفت که در برنامه‌های رؤسای نواحی، باید تصویر عمومی شهر کابل منعکس شود و هماهنگی میان همه‌شان بیشتر گردد. رئیس‌جمهور گفت که شاروالی باید محلات تاریخی و ساحات سبز را به گونۀ درست تشخیص کند و یک تصویر واضح از ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها داشته باشد.

رئیس‌جمهور کشور بر مدیریت درست آب‌های کابل و جلوگیری از ضایع‌شدن آن تاکید کرده، گفت که شاروالی کابل باید در برنامه‌های خویش سهمگیری و همکاری مردم را مورد توجه قرار دهد. رئیس‌جمهور غنی خاطرنشان کرد که در قانون جدید شاروالی‌ها، به رؤسای نواحی صلاحیت‌های بیشتر داده خواهد شد. وی بر همکاری بیشتر میان شاروالی‌ها و پولیس تاکید کرد.

در اخیر، رئیس‌جمهور کشور خطاب به سرپرست شاروالی کابل و رؤسای نواحی، گفت که شاروالان و رؤسای نواحی باید به مردم خویش پاسخگو باشند و به منظور تطبیق برنامه‌های اصلاحی شان، رضایت کامل مردم را بدست آورند.

ممکن است شما دوست داشته باشید