روزنامه اصلاح

دکتور خوشحال نبی زاده کارشناس تغذیه در کمیته‌ی امنیت غذایی ریاست اجراییه: افزایش بهای فرآورده های غذایی میتواند تهدیدی برای مصؤونیت غذایی وسلامت تغذیه باشد

گل علم ناصر ی

بخش دوم و پایانی

چالش دوم ؛ عدم وجود تعادل دررژیم غذایی روزانه انسان‌ها از دیگر چالش هایی است اگر چه، سؤ تغذیه ناشی از فقر را که یکی از دلایل  عمده مرگ در سرتاسر جهان می‌باشد،  اما امروزه بیماری  های مرتبط  با رژیم غذایی از  جمله چاقی ، بیماری  های قلبی ، و دیابت بسیار گسترش یافته به گونه ی که پرخوری و عدم تحرک  ناشی از زندگی مدرن و چاقی به چالش مهم امور صحت انسان  ها در کشورهای صنعتی  تبدیل  شده است .

سومین چالش ؛ درزمینه تولید غذا ، نابودی محیط  زیست وطبیعت میباشد . تخریب محیط زیست از دو جنبه با غذا درارتباط  است .این مسأله با محدود  کردن محصولات غذایی ، تولید موادغذایی را کاهش می دهد . از سوی دیگر ، این مسأله حاصل فعالیت های نادرست زراعتی است .

مشکلاتی مانند : فرسایش خاک ، آلودگی آب ، انتشار گازهای گلخانه ای وازبین رفتن تنوع زیست محیطی ، تهدید جدی علیه تولید جهانی غذا به شمارمیرود.

آقای نبی زاده در مورد نبود ثبات در فراهم سازی غذا چنین  توضیح ارایه نمود:

نبود ثبات در فراهم سازی غذا، یکی از چالش های مهم دیگر در راستای  تأمین امنیت غذایی پایدار است . نبود بازار مناسب و نوسان قیمت ها ،  نبود سیستم ثابت آبیاری ، جاری شدن سیلاب ها ، برداشت دیرهنگام محصولات وباران های شدید که باعث  تأخیر در برداشت محصولات زراعتی و خسارت  به زارعان می شود ،  تمام این موارد، عواملی  استند که تأمین غذای سالم و مناسب  برای خانواد هارا بامشکل روبه رو می سازد .

مطالعات  نشان میدهد که  خانوارها در برابر تغییر بهأ و بازار مواد غذایی آسیب پذیر استند . افزایش قیمت محصولات غذایی می تواند تهدید برای مصؤونیت غذایی و سلامت تغذیه باشد .

وی گفت : در سال های ۱۳۸۵ -۱۳۸۶ افزایش قیمت آرد و گندم صد درصد در مناطق روستایی افزایش یافت ومیزان تورم نیز نزدیک به شصت درصد رسید .

این پدیده باعث فشاربرخانواده  های فقیر و کسانی  شد که ازمصؤونیت غذایی برخوردار نبودند . رو به رو شدن با این حالت خیلی از خانواده هارا به زیرخط فقر کشاند ، آنها به غذا های مانند : گوشت ، میوه‌ها وسبزی ها دسترسی  نداشتند و تنها به مصرف گندم برای تأمین کالوری روآوردند .

آقای نبی زاده علاوه کرد : ارتباط  نزدیک میان  فقر وعدم مصؤونیت غذایی  وجود دارد ، اما این روند به شرایط جغرافیایی افغانستان نیز بستگی دارد . باشنده  های ولایت های  صعب العبور با کمبود میزان  کالوری رو به رو استند و در این مناطق مردم وابسته  به مواد  غذایی  ارزان  میباشند .

وی افزود : در مجموع  میتوانم بگویم،  برای  داشتن یک  کشورتوسعه یافته ، نیاز است تا مصؤونیت غذایی  در کشور، تأمین شودومردم بتوانند  به منابع  غذایی  متنوع و مقوی دسترسی داشته  باشند .

 

ممکن است شما دوست داشته باشید