روزنامه اصلاح

دولت حامی آزادی‌بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها است

 قانونپوه محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پاسخ به نگرانی تعدادی از نهاد های حامی رسانه‌ ها و خبرنگاران گفته است که دولت قصد ندارد آزادی رسانه‌ ها را محدود کند. معاون دوم رییس جمهور در تویتی روز چهار شنبه نوشته است که دولت  به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است و قصد محدود کردن آزادی رسانه‌ ها را ندارد. او همچنان نوشته است که: ” آزادی بیان و آزادی رسانه ها یکی از مهم‌ ترین دست آورد های افغانستان و خط قرمز ما است.”

    دو روز پیش مسئولان تعدادی از رسانه‌ ها و نهاد های حامی‌ رسانه‌ ها و خبرنگاران در یک نامه‌ ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانه‌ های همه گانی که گویا به تازه گی تهیه شده، ابراز نگرانی کرده بودند. در این نامه‌ ی سرگشاده آمده بود که در طرح تازه‌ ی تعدیل قانون رسانه‌ های همه گانی موارد گُنگ و محدود کننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌ های بین‌المللی وجود دارد. بر بنیاد این نامه، طرح تعدیل قانون رسانه های همه گانی که به تازه گی تهیه شده و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود، خلاف ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است. در قسمتی از این نامه آمده بود که در این طرح تعدیل احکام حمایت‌ کننده‌ ی آزادی رسانه‌ ها در خصوص عدم افشای منبع معلومات حذف شده و همچنان لغو جواز رسانه‌ ها نیز ساده‌ تر شده است. آنان مدعی شده بوده اند که در این طرح، استقلال نهادهای نظارتی محدود تر شده و سانسور پیش و پس از نشر نیز تجویز شده است. و در این طرح صلاحیت‌ های وسیع محدود‌ کننده و غیر ضروری به نهادهای نظارتی حکومتی نیز داده شده است.

     و اما آنطور که معاون رییس جمهور گفته دولت در صدد این نیست که آزادی های یاد شده را محدود کند. دولت به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است. از نظر حکومت آزادی بیان و آزادی رسانه ها مفاد احکام قانون اساسی و از حقوق اساسی شهروندان کشور است و آنگونه که او تاکید کرده است دولت به هیچ وجهی اراده ی زیر پا کردن مفاد احکام قانون اساسی را نداشته است و نمی خواهد آزادی بیان و آزادی رسانه ها محدود شود. چیزی که در گذشته هم سابقه نداشته است که حکومت در راستای محدود کردن آزادی بیان و آزادی رسانه ها گامی برداشته باشد. بلکه در عوض حکومت حمایت های بی دریغی از آزادی بیان و آزادی رسانه ها به عمل آورده است.

     حکومت بیشترین ضمانت ها را برای نهادینه سازی آزادی بیان و آزادی رسانه به عنوان بخشی از حقوق اساسی شهروندان و مهم ترین ارزش های یک جامعه ی دموکراتیک و چند صدایی از طریق تصویب قوانین و مقرره های مرتبط و تطبیق کننده ی مفاد احکام قانون اساسی و قوانین تابعه و از جمله قانون رسانه های همه گانی؛ به عمل آورده است. قانون حق دسترسی به اطلاعات و مقرره ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه های غیر حکومتی و…، از آن اسناد تقنینی حمایت کننده و نهادینه سازنده ی آزادی بیان و آزادی رسانه و تضمین کننده ی گردش آزاد اطلاعات در جامعه است.

    حفاظت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها به عنوان مهم ترین خواسته ی حکومت در گفتگو های مربوط به روند صلح بوده است. حکومت حراست و نگهداشت آزادی بیان و آزادی رسانه ها را در زمره ی حراست از سایر دستاورد ها و ارزش ها مطرح کرده است و گفته به هیچ وجهی حاضر نیست به خاطر رسیدن به صلح آن ها را به معامله بگذارد و قربانی کند.  هر یک از مقامات دولت در هر مناسبتی، قوی ترین حمایت را از آزادی بیان و آزادی رسانه به عنوان یکی از ارزش های مهم مندرج قانون اساسی اعلام کرده اند. حمایت از آزادی بیان و ازادی رسانه ها از جمله ی تعهداتی بوده است که رییس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی به شهروندان افغانستان و اهل رسانه ها داده بوده است.

    دولت  برای حمایت از فعالیت آزاد رسانه ها و خبر نگاران و پیشگیری از تهدیدات در برابر آنان و رسیده گی به شکایات و موارد تعرض بر خبرنگاران و فعالان رسانه یی کمیته ی دولتی مصئونیت از خبرنگاران و رسانه ها را که در ترکیب آن فعالان رسانه یی و همچنان مسئولان نهاد های حامی رسانه ها نیز حضور دارند تحت مدیریت معاون دوم رییس جمهور ایجاد کرده است تا حمایت های همه جانبه  را از خبرنگاران و رسانه ها به عمل آورد. این کمیته در مدت زمانی که فعال گردیده است رسیده گی به دوسیه های مربوط به خشونت در برابر خبرنگاران که سال ها مانده بود را در کارنامه دارد که در راستای حمایت از خبرنگاران انجام داده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید