روزنامه اصلاح

دشمنی با مردم

روز گذشته از اثر یک حمله‌ی تروریستی در ولایت ننگرهار تعدادی از شهروندان این ولایت به شهادت رسیده و جمعی از آنان زخمی گردیدند. همین طور روز جمعه‌ای که گذشت، در نتیجه‌ی یک حمله‌ی هراس افگنانه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، چهار تن از شهروندان ملکی شهید و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

   حملاتی از این قبیل را معمولاً گروه هایی انجام می دهند که در حال حاضر در برابر دولت و مردم افغانستان در حال جنگ اند و برای رسیدن به اهداف خود از خشونت بهره میگیرند؛ مانند گروه طالبان، گروهک داعش و شبکه‌ی حقانی و ده ها گروه هراس افگن و تروریست دیگر. قرار گزارش هایی که پیش از این به نقل از منابع رسمی واز جمله دولت افغانستان همه‌گانی شده ودر رسانه ها به نشر رسیده، در حال حاضر بیش از بیست گروه تروریستی در قلمرو افغانستان سرگرم کنشگری هراس افگنانه بوده وهر ازگاهی با دست زدن به حملات انتحاری وانفجاری شهروندان کشور را به کام مرگ فرستاده وبه خاک و خون می کشند. گزارش هایی که پیش از این از سوی منابع مربوط به سازمان ملل متحد وهمچنان منابع مربوط به نهادهای حقوق بشری به نشر رسیده، بیانگر این است که هشتاد درصد از مجموع نزدیک به ده هزار تن غیر نظامیانی که در سال گذشته‌ی میلادی شهید وزخمی شده اند توسط همین گروه ها به شهادت رسیده ویا زخمی شده اند. این گروه ها با دست زدن به حملات انتحاری و انجام انفجار در اماکن عمومی و نقاط مزدحم مانند فروشگاه ها، مساجد وعبادتگاه ها، مراکز آموزشی و ورزشگاه ها وهمچنان با حمله بر مراسم دینی و محافل و اجتماعات، از شهروندان غیر نظامی قربانی می گیرند.

    امری که غیر از دشمنی با مردم نام دیگری بر آن نمی توان گذاشت وعملی که با هیچ یک از قواعد شرعی ودینی ویا با هیچ یک از اصول و موازین بشری برابر نمی باشد و برخلاف ارزش های انسانی و اسلامی است. زیرا حمله بر افراد غیر نظامی و قتل و جرح آنان عملی است نا روا و کاری است نا جایز. جدا از اینکه انتحار عملی است ناروا و بر خلاف آموزه های دینی و شرعی؛ کشتن حتا یک انسان بی اینکه مستحق کشته شدن باشد ویا کاری انجام داده باشد که باعث جواز قتل او شود، در حکم کشتن همه‌ی مردم است وکسی که مر تکب این قتل میشود بر اساس فرموده‌ی قرآن کریم مستحق اشد مجازات یعنی خلود در جهنم بوده وعذاب دردناک اخروی در انتظارش می باشد.

  پیش از این بارها وبه صورت مکرر علمای دینی جهان اسلام به مناسبت های مختلف این گونه اعمال که زمینه‌ی قتل و جرح مومنان و مسلمانان را برابر کند، نا جایز ونا روا دانسته و بر ضرورت پرهیز از انجام این اعمال و لزوم حفاظت از جان و مال شهروندان افغانستان تاکید ورزیده اند. آنان بر خلاف باور گروه های تروریستی، افغانستان را نه دار الحرب بلکه یک سرزمین اسلامی دانسته و از گروه های که مرتکب قتل غیرنظامیان می شوند، خواسته اند تا از اعمال و کرداری که به قتل و جرح شهروندان در این کشور شود بپرهیزند.

   گروه های هراس افگن که مرتکب اعمالی که به قتل و جرح شهروندان کشور منجر میشود میگردند در حقیقت در پی ایجاد رعب و وحشت اند.  

    مرتکبان این اعمال نه تنها هیچ سودی به دست نمی آورند، بلکه تنفر و انزجار شدید مردم را می خرند ودر حقیقت به انتحار سیاسی مبادرت میکنند و حمایت مردم افغانستان را برای همیشه از دست میدهند. زیرا زمان آن که یک گروه ویا گروه هایی با خلق وحشت ودهشت بتوانند خواسته های خود را بر مردم تحمیل نمایند گذشته است.

    ایجاب میکند که این گروه ها تغییر رویه بدهند واگر میخواهند از طرف مردم افغانستان پذیرفته شوند ونزد شهروندان کشور مقبولیتی بیابند و محبوبیتی به دست بیاورند و در فردای پس از امروز چانسی برای انتخاب شدن داشته باشند واز طرف شهروندان پذیرفته شوند؛ باید از عداوت ودشمنی با مردم دست بردارند. بیش ازین با مردم افغانستان دشمنی نکنند و باعث ویرانی ملک و قتل و جرح شهروندان نگردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید