روزنامه اصلاح

دست‌آوردهای افغانستان حفظ شود

اخیراً شورای اتحادیه‌ ی اروپا با صدور اعلامیه ای یک بار دیگر بر تعهد سیاسی خود بر حمایت از مردم افغانستان و دستیابی این کشور به صلح، امنیت، ثبات، مردم‌ سالاری، رفاه و خودکفایی تأکید ورزیده است. در این اعلامیه، اتحادیه ی اروپا، حمایت سیاسی و مالی خویش در آینده را مشروط بر محافظت از اصول و ارزش‌های جمهوری و دموکراتیک و تقویت بیشتر این ارزشها کرده است. علاوه بر این، اتحادیه ی اروپا بر توافق سیاسی برآمده از مذاکره، حفظ دست آوردهای ۱۹ ساله ی حقوق بشری در افغانستان، آغاز فوری گفتگو های بین الافغانی، آتش‌بس بشر دوستانه برای متمرکز ساختن تلاش‌ها به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا و نجات جان مردم، تاکید کرده است.

این موقف اتحادیه ی اروپا با آنکه یک امر جدید نیست و اما در شرایطی که پس از امضای توافقنامه ی صلح میان ایالات متحده ی امریکا و گروه طالبان به وجود آمده و این شبهه که اولویت اول جامعه ی جهانی در  حال حاضر رسیدن به صلح در افغانستان است و نه  حفاظت از دستاورد های سال های پسین افغانستان در حال تقویت شدن است، حایز اهمیت فراوانی می باشد. زیرا این موقف بر آن تاکید دارد که حد اقل کشور های عضو این اتحادیه در نگهداشت دستاورد های افغانستان در دو دهه ی گذشته و نیز حفاظت و پاسداشت از ارزش های نوین و مندرج قانون اساسی افغانستان با دولت ومردم افغانستان هم اواز وهمصدا می باشد. و برای کشور های عضو این اتحادیه مهم این است که برای حراست از دستاورد های چون نظام حقوق بشری وارزش های دموکراتیک وجمهوریت در افغانستان تلاش وپیکار صورت بگیرد. واز نگاه این کشور ها رسیدن به صلح مهم است واما به هیچ وجه بدین معنا نیست که این دستاورد ها وارزش ها را برای رسیدن به ان قربانی باید کرد.

به همین خاطر هم بوده است که دولت افغانستان از این موقف شورای اتحادیه ی اروپا استقبال کرده است. در اعلامیه ای که به این مناسبت از آدرس ارگ ریاست جمهوری صادر شده است آمده که ” دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اخیر شورای اتحادیه ی اروپا برای حمایت از روند صلح و انکشاف افغانستان و اینکه در کنار افغانستان باقی می ماند، استقبال می‌ کند.” اعلامیه افزوده که : حکومت از حمایت‌ های دوامدار اتحادیه ی اروپا به ویژه در زمینه‌ های تقویت دموکراسی، حقوق بشر، انکشاف پایدار و حقوق زنان ابراز امتنان می‌ کند. اعلامیه افزوده: دولت افغانستان به این باور است که روابط استراتیژیک افغانستان و اتحادیه ی اروپا برای تقویت ارزش‌ های مشترک و مبارزه با تهدیدات مشترک، نه تنها پا برجا خواهد ماند؛ بلکه به خاطر رسیدن به اهداف مشترک، بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت.

حقیقت این است که جامعه ی جهانی وافغانستان مشترکا در به دست آمدن دستاورد هایی که از آن ها سخن زدیم وایجاد و نهادینه شدن ارزش هایی که از آن ها نام گرفتیم قربانی های زیادی را متقبل گردیده است. منابع ارزشمند مادی ومعنوی و قربانی های با ارزش انسانی در این راه هزینه شده است. خون های زیادی در این راه بر زمین ریخته است. تلاش های ارجمندی برای دستیابی به این دستاورد ها صورت گرفته است. و این دستاورد ها به آسانی به دست نیامده است و بهای گزافی برای دستیابی به ان ها پرداخته وهزینه شده است. از این ها که بگذریم نگهداشت این دستاورد ها برای آینده ی کشور ما حایز اهمیت زیادی است. زیرا نهادینه شدن این دستاورد ها و ارزش ها بستر خوش بختی، سعادت و آینده ی روشن را برای مردم افغانستان رقم می زند.

نیاز است افغانستان آنگونه که از این موقف گیری اتحادیه ی اروپا استقبال کرده است؛ تلاش کند تا در همکاری با همکاران بین المللی به ویژه این اتحادیه از این دستاورد ها وارزش ها پاسداشت کند.  اولویت مهم افغانستان در جریان مذاکرات بین الافغانی آینده در کنار رسیدن به صلح در افغانستان حفاظت ونگه داشت این دستاورد ها وارزش ها بوده باشد. نیاز است که به هیچ وجه یک گام هم از نگهداشت آن ها عقب نشینی نگردد وتلاش بی وقفه و جدی به عمل آید تا این دستاورد ها نهادینه و آن ارزش ها نگهداشته شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید