روزنامه اصلاح

در صورت شکست گفتگوهای دوحه سرنوشت زندانیان رها شدۀ طالبان چه خواهد شد؟

رهایی ۵هزار زندانی گروه طالبان از زندان های دولت افغانستان، یکی از موارد عمده در توافقنامۀ صلح ایالات متحدۀ امریکا و گروه طالبان بود. حکومت افغانستان بر اساس تقاضای ایالات متحدۀ امریکا و نشان دادن حسن نیست برای صلح، لویه جرگه مشورتی را برگزار کرد تا نمایندگان مردم در خصوص رهایی یا عدم رهایی این زندانیان تصمیم بگیرند. دیدگاه اعضای لویه جرگه این بود که رهایی زندانیان طالبان به پیشرفت گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان کمک می کند و از این رو فیصله کردند که پنج هزار زندانی طالبان از زندان های کشور آزاد شوند. در مقابل گروه طالبان تعهد سپردند که زندانیان رها شده دوباره به میدان های نبرد بر نمی گردند و زندگی مسالمت آمیز را در پیش می گیرند. اما گروه طالبان به تعهد خود عمل نکردند. زندانیان آزاد شدۀ این گروه دوباره به میدان های نبرد برگشته، سلاح گرفتند و به جنگ و درگیری رو آوردند. وزارت امور داخله هفتۀ گذشته اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ زندانی آزاد شدۀ طالبان در میدان های جنگ علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حضور دارند و می جنگند. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که یکی از دلایل تشدید خشونت ها در کشور، برگشت دوبارۀ زندانیان طالبان به میدان های نبرد است. این در حالی است که گفتگوهای بین الافغانی میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان که دوماه پیش در شهر دوحۀ قطر آغاز شد، هیچ نوع پیشرفتی نداشته است. دو طرف حتا نتوانسته اند روی طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند؛ در حالی که تنور جنگ و درگیری در کشور بیشتر از هرزمانی داغ شده و همه روزه ده ها تن از نظامیان و غیرنظامیان کشور شهید و زخمی می شوند؛ تأسیسات عام المنفعه تخریب می گردد و خانواده ها به گونۀ گروهی از مناطق جنگ زده بیرون شده و به جاهای امن پناه می برند. به این ترتیب، آزادسازی زندانیان طالبان نه تنها این که کمکی به پیشرفت مذاکرات صلح نکرده؛ برعکس سبب تشدید خشونت ها در کشور شده است و جنگ و درگیری در افغانستان را وارد یک فاز جدید و خطرناک ساخته است. داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که با رهایی زندانیان طالبان نظر موافق داشت، اکنون می گوید که رهایی این زندانیان هیچ کمکی به پروسۀ صلح افغانستان نکرده است. نهادهای امنیتی افغانستان هم می گویند که رهایی پنج هزار زندانی طالبان سبب وخامت اوضاع امنیتی شده است. حالا پرسش این است که در صورت شکست گفتگوهای دوحه، سرنوشت زندانیان رها شدۀ طالبان چه خواهد شد؟. چه میکانیزمی وجود دارد که بر اساس در صورت ناکامی این مذاکرات، زندانیان طالبان دوباره به دولت افغانستان تسلیم داده شوند؟. در صورت ناکامی این مذاکرات و یا لغو آن از سوی ادارۀ جدید امریکا، آیا موضوع زندانیان طالبان پیگیری خواهد شد و یا این که آنان به حال خود شان گذاشته خواهند شد. روش است که وقتی گفتگوهای صلح شکست بخورد، زمینۀ تداوم جنگ فراهم می شود و در این صورت بیش از ۵هزار زندانی طالبان به شمول ۴۰۰ زندانی خطرناک این گروه که اخیراً آزاد شده اند، خطر ناامنی و تشدید جنگ و خشونت در کشور را بیشتر می سازند. بیشتر این زندانیان افراد خطرناک و جنگجویان حرفوی اند که نیروهای امنیتی با مشکلات زیاد و سپر ساختن جان خود آنان را بازداشت کرده بودند. اکنون به این پرسش باید پاسخ داده شود چه که راهکاری وجود دارد در صورت ناکامی مذاکرات صلح، زندانیان خطرناک طالبان را دوباره به پیشت میله های زندان برگرداند تا خطری که آنان متوجه امنیت کشور و مردم ساخته/می‌سازند رفع شود؟.

ممکن است شما دوست داشته باشید