روزنامه اصلاح

در روند نامگذاری جاده‌ها، نام جاده‌ها و چـهارراه‌های تاریخی حفظ گردد

جلسۀ کمیسیون نامگذاری جاده ها، به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد .

به گزارش آژانس باختر، دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که تاریخ ما، هویت و اعتماد ما است و باید در روند نامگذاری جاده ها، نام جاده های  تاریخی حفظ شود و در راستای نامگذاری جاده ها و چهار راه های جدید به پیشنهاد های نهادهای مختلف که به کمیسیون رسیده است، تصامیم لازم و مناسب اتخاذ شود .

همینگونه در این جلسه اعضای کمیسیون نامگذاری جاده ها، یازده مورد نامگذاری جاده ها و چهار راه ها  را که شماری از نهادهای دولتی و خصوصی از مرکز و ولایت های کشور به این  کمیسیون ارسال کرده است، مورد بحث قراردادند .

اعضای کمیسیون، در رابطه به هر مورد مطابق به صلاحیت های کمیسیون، فیصله های لازم کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید