روزنامه اصلاح

دراثر شدت جنگ‌ بیش از یک هزار خبرنگار بیکار شده اند

مسوولان در نهاد نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند، که در اثر شدت گرفتن جنگ‌های اخیر بیش از یک هزار خبرنگار از کار بیکار شده اند.
به گزارش روزنامه اصلاح؛ مسوولان نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان روز پنجشنبه (۲۱، اسد) از روز جهانی جوانان زیر نام” بیشترینه خبرنگاران را جوانان تشکیل می‌دهند، به وضعیت این خبرنگاران توجه نماید” در کابل تجلیل کرده می‌گویند خبرنگاران محلی در ولایات کشور دربی سرنوشتی مطلق به سرمی‌برند.
نصیر احمد نوری معاون نهاد نی گفت: «دراثر شدت گرفتن جنگ‌های اخیر درکشور نشرات ۶۰ رسانه‌ متوقف شده و بیش از یک هزار خبرنگار از کار بیکار شدند که بیش از ۲۰۰ تن آنها را خانم‌های خبرنگار تشکیل می‌دهند وی با بیان اینکه نی دراین شرایط از خبرنگاران حمایت می‌کند گفت:” ما تلاش داریم که برای خبرنگاران کشور داد‌خواهی کرده لحظ‌ه‌ای خاموش نباشیم.
در همین حال شماری از خبرنگاران محلی که در اثر جنگ‌های اخیر از ولایات به کابل پناه آوردند می‌گویند درشرایط کنونی خبرنگاران گندمی اند که بین دو سنگ آرد می‌شوند. سید عظیم هاشمی ازخبرنگاران محلی درشمال کشور گفت:« ولایاتی شمال را که طالبان تصرف کرده اند به مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران گفته اند که بیایند کار‌های رسانه‌ای خویش را مطابق دستور آنها پیش بیرند.»
آقای هاشمی با نگرانی از وضعیت می‌گوید، «مقامات طالبان به ما می‌گویند که بیایند کار‌های رسانه‌ای خویش را انجام دهید ولی تضمین مصئونیت جانی وجود ندارد. شاید افراد زیر دست آنها چنین فکر نداشته باشند از سوی دیگر اگر زیر تسلط طالبان کار رسانه‌ای کنیم فردا شاید حکومت ما را محکم بگیرند که شما چرا به نفع طالب نشرات دارید؛ ما در بی سرنوشتی تمام قرار داریم.»
وی بیان کرد، « طالبان به اعضای خانواده‌های ما هشدار داده اند که درصورت ما برنگردیم خانه‌های ما را آتش می‌زند؛ حالا که در مرکز آمدیم اگر وضعیت اینجا هم خراب شود نمی‌دانیم سرنوشت ما چه خواهد شد آیا برنامه انتقال خبرنگاران به خارج از کشور وجود دارد یا خیر؟.»
از سوی هم، فیروز احمدی از خبرنگاران محلی در ولایت تخار نیز می‌گوید که طالبان خانواده ما را تهدید کرده اند که ما به تخار برگردیم و کار رسانه‌ای را مطابق میل طالبان انجام دهیم”.
آقای احمدی از نهاد‌های حامی رسانه‌ها می‌خواهد که زمینه انتقال خبرنگاران را در کشور‌های دومی و سومی مساعد بسازند.
سمیع غیرتمند از خبرنگاران محلی در ولایت قندهار گفت: درحال حاضر ۲۵۰ خبرنگار در ولایت قندهار در بی سرنوشتی تمام به سر می‌برند و وضعیت آزادی بیان هم هر روز درحال بدتر شدن است.
اما مسوولان نی در ارتباط به نگرانی جانی خبرنگاران می‌گوید که هیچ برنامه برای انتقال خبرنگاران به کشور‌های دومی و سومی وجود ندارد. نصیر احمد نوری می‌گوید ترک کشور دردی را دوا نمی‌کند ما باید در کنار نیروهای امنیتی خویش استاده شده و برای آینده کشور خود مبارزه کنیم. به اساس معلومات نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در ۲۰ سال اخیر ۱۲۰ خبرنگار کشته شده اند.
سیداحمدراشد کاشفی

ممکن است شما دوست داشته باشید