روزنامه اصلاح

داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ : از ظرفیت‌ها و انرژی جوانان در زمینه‌ی تأمین صلح در کشور استفاده می‌کنیم

وظیفه‌ی اساسی معینیت امور جوانان، تلاش برای بهبود وضعیت نسل جوان در تمام بخش های زندگی اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی ، صلح و امنیت است. به تعبیر دیگر ارتقای ظرفیت جوانان و مساعد ساختن مشارکت گسترده‌ی آنها در تمام بخش های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است تاآنها بتوانند توانایی های بالقوه خود را تحقق ببخشند و بادرک منافع ملی کشور درآوردن صلح ، تحکیم امنیت ، پیشرفت و ترقی افغانستان سهم فعال داشته باشند .

درکنار اینکه مشکل بیکاری، فقر، نبود شغل، فراهم نبودن زمینه های آموزش و  گسترش اعتیاد جوانان ما را درگیر معضلات، دشواری ها و بلاتکلیفی های بیشتری ساخته است؛ نبود امنیت و صلح و گسترش دامنه های جنگ در برخی از ولایات کشور قشر جوان ما را با سردرگمی و تهلکه رو به رو ساخته است .

داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نقش جوانان در روند صلح چنین توضیح داد :  

معینیت امور جوانان به تأسی از مواد استراتیژی ملی جوانان که روی موضوعات : صحت ، آموزش ، اشتغال ، مشارکت ، وزرش ، برابری جنسیتی ، ثبات محیطی تاکید دارد؛ در مورد صلح و امنیت هم که از موضوعات اساسی و حیاتی در میان شهروندان، به ویژه جوانان است تلاش های فزاینده‌ای را رویدست گرفته و با جوانانی که از ولایت هلمند، خارج از کشور به خصوص پاکستان و چند ولایت دیگر غرض تحقق صلح با کاروان صلح ملحق گردیده اند به حیث یک نهاد ممد و همکار حمایتش را ابراز داشته وبا این کاروان ها گام به گام به پیش میرود .

آقای سادات گفت : یکی از نیازهای اصلی مردم افغانستان صلح است، دوام جنگ فرصت های زیادی را از جوانان گرفته است، معینیت امورجوانان پیوسته جوانان را به صلح و دوری ازجنگ تشویق کرده است و درکنار آن شمار ازجوانانی که در راستای صلح در کشور تلاش می کنند ایستاده است .

پرسش : آقای سادات؛ نبود امنیت درکشور و فضای بحرانی در جغرافیای ما ، بسیاری از جوانان ما را با نگرانی های فزاینده رو به رو ساخته است؛ درچنین یک فضای بی امنیتی، جوانان ما زندگی شان را از دست میدهند و یا با گروه های مخالف مسلح یکجا میشوند، گفتنی شما دراین مورد چیست ؟

پاسخ: نبود امنیت و عدم آسایش روانی به جوانان، پدیده‌ی شوم و نفرت انگیز است. جنگ تمام خوشبختی و زندگی انسان هارا از میان برده، ماشین بزرگ جامعه را که جوانان استند از کار انداخته است و کشور را به سوی دشواری های بدون علاج به پیش می برد. از چهار دهه به اینسو است که جوانان ما از نبود امنیت و نبود زندگی صلح آمیز رنج می برند .جوانی که سی و پنج سال قبل تولد شده، طی این مدت به جز از جنگ و ویرانی، چیز دیگری ندیده و نه از گذشته‌ی خود به ویژه جوانی لذت برده اند .

به وضاحت دیده می شود که نبود امنیت تا چه اندازه بالای روان جوانان ما تاثیر منفی برجا گذاشته است وآنها را مواد سوخت جنگ افروزان و تروریستان ساخته است . این قشر جوان کشور است که بار سنگین جنگ را بر شانه هایش حمل می کند . خانواده‌ای نیست که درطی این چهار دهه جوانی را ازدست نداده باشد و بار این آلام سنگین و مصیبت بار را متحمل نشده باشد.

وی گفت: باور دارم که روزی جنگ فروکش می کند ، امنیت تأمین میگردد، زمینه برای کارهای عمرانی و آبادی کشور رویدست گرفته می شود، زمینه های کار واشتغال به مردم ، به ویژه جوانان فراهم میگردد و این مشکل از سر راه جوانان برداشته می شود . معین امورجوانان گفت : معینیت امور جوانان از سه ماه به اینسو کوشش های متداومی که انجام داده تا این نهاد، به یک اداره‌ی فعال ، پویا و متحرک و دارای استراتیژی هدفمند برای تحقق صلح درکشور مبدل گردد. معینیت امور جوانان با همکاری مستقیم جوانان از ولایات مختلف در تشکل ” کاروان صلح جوانان ” منسجم گردیده که این تلاش ها به یک نتیجه موثر رسیده است .

وی افزود : در نتیجه‌ی نشست ها و صحبت هایی که باقشر جوان به ویژه آن شمار از جوانانی که

درترکیب کاروان صلح جوانان برای این داعیه‌ی بزرگ کمربسته اند داشتیم، همه از صلح به عنوان یک ضرورت ملی و یک راهکار ارزنده باور دارند، از آن دفاع می کنند وبه استقبال آن می برآیند؛ زیرا صلح یک ضرورت ملی، اجتماعی و حیاتی در کشور میباشد. اینکه صلح با چه شرایط و شیوه به وجود می آید یک بحث بزرگ و دامنه دار است .

آقای سادات علاوه کرد : نهادهای بین المللی، موسسات خارجی و داخلی از داعیه‌ی صلح درافغانستان حمایت می کنند و در تحقق بخشیدن این داعیه و عده‌ی همکاری داده اند .

وی گفت : نهاد های جامعه مدنی، شبکه های جوانان و زنان درآوردن صلح، تحکیم و تعمیم آن نقش بزرگ و چشمگیردارند؛ زیرا بدون موجودیت این اقشار که یک کتله‌ی بزرگ درسطح کشور است ما به صلح نایل نخواهیم آمد.  

داکتر کمال سادات افزود : در افغانستان آنچه به حیث یک نیاز در این مرحله‌ی زمانی احساس می شود صلح است ؛ زیرا درطول هژده سال گذشته مردم افغانستان طمع تلخ جنگ را چشیدند ، زندگی شان را از دست دادند و آسیب های فراوان را متقبل گردیدند .

در این میان بیشتر آسیب را مردم و به خصوص جوانان متحمل گردیدند ، روی همین منظور است که مردم به ویژه جوانان از دولت ، مخالفان، کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ دنیا می خواهند برای ختم جنگ کار کنند و برای اعاده صلح در افغانستان تلاش بیشتر نمایند .آنچه ملت و مردم ما میخواهند تا اکنون به آن نایل نیامده ایم و مذاکرات با جوانان و نهاد های که میتوانند صلح را درافغانستان به حقیقت مبدل سازند و طالبان را متقاعد نمایند جریان دارد .

آقای کمال سادات واضح ساخت : برای آوردن صلح در افغانستان نقش کشورهای همسایه ایران و به ویژه پاکستان حتمی است؛ زیرا همین اکنون گروه های جنگ افروزدر پاکستان برای پیشبرد مقاصد شان که همانا جنگ است حضور دارند و دلیل نا آرام بودن کشورما و بحران در افغانستان موجودیت گروه های جنگی که تاحال به داعیه برحق صلح باور پیدا نکرده اند، می باشد .  

به گفته‌ی آقای سادات، جنگ پدیده‌ی خانمانسوز و بدون افتخار است . در درازای نزدیک به چهل سال، به ویژه هژده سال گذشته کشور ما از اثر جنگ و نبود صلح و امنیت آسیب های فراوان دید، قشر جوان ما زیان های بسیاری را متقبل شد.  

داکتر کمال سادات گفت : افغانستان از سالها به اینسو درگیر یک بحران دوامدار است، این بحران سبب گردیده تا مردم نتوانند آرام زندگی کنند و به کار و بار روزانه‌ی شان به گونه‌ی درست بپردازند.

بیرون رفت از این وضعیت بحرانی، ایجاب میکند تا همه‌ی مردم افغانستان، دولت، نهاد های مدنی، شبکه های جوانان به خاطر آوردن صلح درکشور پیگیرانه تلاش کنند، آفت جنگ را از کشور دور سازند و پدیده‌ی صلح رادرافغانستان به حقیقت مبدل گردانند .

وی افزود : باور به صلح، باور به بهزیستی و زندگی عاری از نگرانی است، صلح داعیه‌ای است

که ذهن کودک، نوجوان، جوان، سالمند و کهنسال ما را به خود معطوف داشته و هر یک از شهروندان برای تحقق آن چشم به راه می باشند .

آقای سادات گفت:  محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، جوانان را سرمایه بزرگ کشور میدانند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان کوشش دارد، روی ظرفیت های جسمی و فکری جوانان سرمایه گذاری کند، به آنها کمک کند و از آنها درموضوعات مهم ملی، امنیتی و تحقق زمینه های صلح کمک بگیرد .چنانکه همین اکنون جوانان، این قشر پرتحرک با تلاش های خستگی ناپذیر شان در تشکیل کاروان های صلح منسجم شده اند و برای آوردن صلح و امنیت درکشور هرنوع مساعی راکه منجر به تحکیم امنیت و تحقق صلح در کشور گردد انجام میدهند .

گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید