روزنامه اصلاح

خواست رییس مشرانوجرگه از مقام‌های چینی: در پروژه‌ی«یک کمربند و یک راه» به اهمیت جیوپولتیک افغانستان نیز توجه شود

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، از مقام‌های چینی خواسته تا در تطبیق پروژه‌ی«یک کمربند و یک راه»به اهمیت جیوپولتیک افغانستان نیز توجه نمایند.

ضیاالرحمن ضیاء مسئول دفترمشرانوجرگه، می‌گوید که آقای مسلمیار، این موضوع را درجریان سفرش به چین،با “خوی چون خوا” معاون نخست وزیرآن کشور در میان گذاشته است.

به نقل از پژواک، مسلمیار به منظوراشتراک درششمین نمایشگاه چین – آسیا و اروپا؛ در رأس یک هیئت بلندپایه به چین رفته است.

ضیا گفت که رییس مشرانوجرگه، در این نشست تصریح کرد که برای تقویت همکاری ها میان افغانستان و چین، در موضوعات منطقوی و جهانی اجماع ایجادشده است.

مسلمیار در روندصلح و آشتی ملی افغانستان ازموقف چین ابرازقدردانی کرده و از آن کشورخواسته است تا از نفوذش برپاکستان در پروسه‌ی صلح افغانستان استفاده نماید.

آقای مسلمیار از معاون نخست وزیر چین تقاضا کرده تا برای تاجران افغان در آن کشور فرصت های مناسب تجارتی را فراهم سازد و افزون بر زعفران وجلغوزه؛ به قالین، میوه‌های خشک و تولیدات دیگرداخلی افغانستان به مارکیت های چین اجازه صدور بدهد.

درعین حال ریییس مشرانوجرگه، خواستاراجرایی شدن پروتوکول عقدشده راجع به صادرات جلغوزه افغانستان شده است.

آقای مسلمیار گفته است: “به چین اطمینان دادیم که افغانستان حامی پروژه‌ی جدید راه ابریشم یک کمربند و یک راه است، تقاضا داریم تا در تطبیق این پروژه، به موقف حکومت افغانستان ارج گذاشته شود و به موقعیت جیوپولتیک افغانستان ارزش ویژه قایل شود.”

دراین ملاقات خوی چون خوا، معاون نخست وزیرچین، ازموقف دولت افغانستان پیرامون پروژه‌ی«یک کمربند و یک راه»ضمن ابرازامتنان گفته که موضوع های مطرح شده ازسوی رییس مشرانوجرگه افغانستان، برای چین نهایت دلچسپ و ارزشمنداست.

معاون نخست وزیر چین، روابط میان افغانستان و چین را به سطح منطقه مهم واثرگذارعنوان کرده و اشتراک رییس مشرانوجرگه افغانستان دراین نمایشگاه بین المللی را عامل گسترش روابط میان هردوکشورعنوان کرد.

معاون نخست وزیرچین تعهد سپرده که حکومت آن کشور برای تاجران افغان تسهیلات تجاری فراهم خواهد کرد، افزون بر صادرات جلغوزه و زعفران، زمینه‌ی صادرات محصولات دیگرافغانی را نیز به بازارهای چین مهیاخواهد نمود و تاجران چینی را برای سرمایه گذاری درافغانستان ترغیب خواهد کرد.

 معاون نخست وزیر چین همچنین اطمینان داده که حکومت آن کشور آماده است در پروسه‌ی صلح و آشتی ملی افغانستان، به همکاری ادامه دهد و همکاری خود درعرصه های دیگر را نیز توسعه دهد.

آقای مسلمیار همچنین در نمایشگاه جهانی چین- آسیا و اروپا نیز اشتراک و سخنرانی نمود.  

مسلمیار خطاب  به اشتراک کنندگان نمایشگاه گفت: “ما برای تامین امنیت در منطقه و جهان درخط مقدم مبارزه علیه هراس افگنی قرارداریم و هر روز قربانی جانی و مالی را متحمل می شویم.”

 آقای مسلمیار از کشورهای منطقه و جهان خواست که درمبارزه علیه دهشت افگنی، در کنار مردم افغانستان بایستند و مراکزاصلی دهشت افگنی را نابودسازند تا درمنطقه و جهان ثبات استقرار یابد و موانع موجود برسر راه پیشرفت اقتصادی منطقه برداشته شود.

  مسلمیار، ازسرمایه گذارانی که در این نمایشگاه اشتراک نموده بودند نیز خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. وی درمورد اوضاع امنیتی افغانستان برای آنها اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید