روزنامه اصلاح

خلوتگر: آزادی بیان و رسانه‌ها در مذاکرات صلح به عنوان خط سرخ مطرح شود

مطبوعات و رسانه‌ها یکی از ارکان اساسی نظام های مردم سالار است.  مطبوعات به عنوان قوه چهارم دولت ها شناخته می شوند، اما مطبوعات در جهان امروز به صورت غیر مستقیم، قوه اول محسوب می‌شود. زیرا اگر واقعبینانه دیده شود، رسانه ها در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی نقش بارز و اساسی داشته و دارند.

 مطبوعات و رسانه‌ها است که واقعیت‌ها را بر ملا می‎سازند، خبرنگاران اند که برای دریافت و بیان حقایق جان‌های شیرین شان‌را در معرض خطر قرار می‌دهند و تلاش می‌نمایند تا اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیرد و صدای مردم شنیده شود. 

 در پیوند به هفته‎ی مطبوعات و افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها، خواستم نظر آقای مجیب خلوتگر مسوول دفتر حمایت از رسانه های آزاد «نی» را داشته باشم.

آقای خلوتگر در رابطه به آمار و ارقام خشونت علیه خبرنگاران طی سال گذشته گفت: ما طی یک‌سال شاهد جان باختن بیست تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی بوده‌ایم و همچنان حدود یک‌صد وهفتاد و هشت تن خبرنگار مجروح و زخمی شده اند که به صورت مجموعی یک‌صد و نودو هشت مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که این خشونت‌ها شامل کشته شدن، زخمی شدن، لت‌وکوب، بازداشت‌های موقت، اهانت، توهین و تهدید به مرگ بوده است.

وی در ارتباط به این‌که تا فعلاً به چه تعداد از خشونت‌ها رسیده‌گی صورت گرفته و همچنان این خشونت‌ها ناشی از چه می‌باشد چنین گفت: کشته شدن خبرنگاران، جراحت و در کُل قضایای مربوط به آن‌ها ناشی از دشمنی گروه های تروریستی با ارزش‌های بشری و حقوق انسانی مثل آزادی بیان، آزادی عقیده، دموکراسی و … می‌باشد.

آقای خلوتگر می گوید که دلیل عمده افزایش تلفات خبرنگاران در جریان سال گذشته، حملات انتحاری، انفجاری و کشتار هدفمند خبرنگاران از سوی افراد و گروه مسلح بوده است.

وی افزود: یک تعداد قضایای دیگر مثل ضرب مستقیم، اهانت و تهدید به مرگ تا اندازۀ بررسی شده ولی متأسفانه به آن قضایا و خشونت‌های که از سوی نیروهای مربوط به حکومت صورت گرفته، رسیده‌گی نشده است. به این معنی کسانی که خشونت را سبب شده اند هیچ یک شان به پای میز محکمه کشانیده نشده اند، اما حکومت قضایایی را که افراد عادی در عقب آن قرار دارند و شامل حکومت نیستند، بررسی کرده است. آقای خلوتگر افزود: در محموع از یک‌صد و نودوهشت قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران اکثر آن‌ها بررسی ورسیده‌گی و پیگیری نشده است.

پرسش: آقای خلوتگر دفتر «نی» به منظور رفع یا کاهش خشونت‌ها، سالانه چند برنامه راه اندازی می‌کند و برنامه‌های تان چه مقدار در رفع و کاهش خشونت‌ها تأثیرگذار است؟

پاسخ: دفتر «نی» در ارتباط رفع و کاهش خشونت برنامه‌های متعددی یعنی حدود صدها برنامۀ داد خواهی، برنامه‌های سروی، برنامه‌های گزارش‌دهی و … راه اندازی کرده و به باور من این فعالیت ها تا حد زیادی به خبرنگاران و رسانه ها کمک کرده، اما به صورت کُل نمی‌توان موضوعات را پیمایش کرد و گفت که کار دفتر ما تا این حدود تأثیرگذار است؛ زیرا هم اکنون شاهد قضایا و حادثات که رخ می‌دهد هستیم، اما چون تمام برنامه‌های ما، برنامۀ آگاهی دهی در سطح ملی و در سطح بین‌المللی بوده در هر وضعیت و حالت تأثیرات مثبت خود را داشته است.

اقای مجیب خلوتگر در اخیر صحبت هایش گفت که از حکومت افغانستان و مقامات با صلاحیت تقاضا دارم، قضایای خشونت علیه خبرنگاران بررسی کرده و عاملان آنرا چه در چوکات حکومت باشند و چه بیرون از حکومت مجازات نمایند. مسأله مهم دیگر این‌ است که نماینده های حکومت زمانی‌ که با طالبان در میز مذاکرات می‌نشینند، آزادی بیان و آزادی رسانه ها را به عنوان یک اصل و یک شرط زیر عنوان خط سرخ و خط قرمز مطرح نمایند که این مورد می‌تواند کمک کنندۀ خوب در امر کار خبرنگاری باشد.

در پهلوی آن‌ دولت و حکومت در زمینه تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران مسوولیت دارد. اگر در این زمینه توجه شود، امکان کاهش و رفع خشونت علیه خبرنگاران، روزنامه نگاران، رسانه‌ها وتمام عرصۀ مطبوعات صد در صد به وجود می‌آید و رسانه‌ها که زبان گویای حکومت و مردم اند می‌توانند با خاطر آرام در امر رسانیدن پیام حکومت به مردم وظیفه خطیر شان را به وجه احسن موفقانه انجام دهند. 

آقای خلوتگر می گوید، آنانی‌که با رسانه‌ها ودست اندرکاران مطبوعات خشونت و دشمنی می‌کنند، در حقیقت امر با ارزش‌های گفتاری خود و با داشته‌های معنوی خود که از طریق همین رسانه‌ها به گوش جهانیان منعکس می‌گردد، دشمنی وخشونت می‌نمایند.

سهیلا کبیر

ممکن است شما دوست داشته باشید