روزنامه اصلاح

خط آهن شیرخان بندر-کندز با سرمایه گذاری تاجیکستان احداث می شود

محمداشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که خط آهن شیرخان بندر- کندز با سرمایه‌گذاری تاجیکستان احداث می‌شود.
رییس جمهورغنی روز یکشنبه (۱۵ حمل) با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت کندز در ارگ دیدار و خواست‌ها و مشکلات آنان را بررسی کرد.
در این دیدار ابتدا سفرمحمد کاکر، عبدالمقتدر فروزانفر و موسی رحیمی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند.
آنان پیشنهادات شان در رابطه به حفظ و تمویل قول اردوی ۲۱۷ پامیر، اصلاحات و تقویت قوماندانی امنیه، سرک حلقوی، کمربند امنیتی، تامین امنیت شاهراه‌ها، توجه به کوچیان و مواشی آنان، بند برق خان‌آباد و استخدام کادرهای ولایت کندز در دولت را با رییس جمهور شریک ساختند.
محمداشرف غنی نیز گفت که به امنیت ولایت کندز توجه خاص می‌شود و حوزه‌های امنیتی بیشتر خواهند شد. وی افزود که خط آهن شیرخان بندر- کندز با سرمایه‌گذاری تاجیکستان احداث می‌شود و در خصوص تحکیمات سواحل اقدامات واضح خواهد شد.
رییس جمهور به وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد که به هدف رشد زراعت و مالداری ولایت کندز، یک تیم منظم با یک پلان واضح را به این ولایت بفرستد و یافته های آن را با ریاست جمهوری شریک سازد.
وی افزود که مشکل کمبود آب برای مالداری کوچی‌ها باید به گونه اساسی حل گردد.
رییس جمهور به رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل بخاطر ترتیب نام کادرهای ولایت کندز و استخدام آنان در بست‌های مناسب، هدایات لازم داد. وی افزود که روی پیشنهاد بند برق خان آباد، ماستر پلان شهر کندز و سرک حلقوی در زمان مناسب، رسیدگی صورت خواهد گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید