روزنامه اصلاح

 حکومت و حدت ملی و مبارزه‌ی نفس‌گیر در برابر فساد

   مبارزه در برابر فساد از کلیدی ترین برنامه های حکومت وحدت ملی از همان آغازین روز های شروع به کار آن می باشد. حکومت وحدت ملی با اتکا به شش بعد اصلاحات که شامل باورمندی، طرح مشخص، نقشه‌ی راه، تطبیق و نتایج آن است، حرکت خود به سوی فساد زدایی و ریشه کن کردن تمام مظاهر فساد را آغاز نمود.

   اولین کنش حکومت در زمینه ی مبارزه علیه فساد، شفاف سازی روند تدارکات در نهاد های مربوط به حکومت بود که با تأسیس اداره ی تدارکات ملی آغاز یافت ودر ادامه توانست که قرار داد های زیادی را از نو به بررسی گرفته و جلو آنچه از نشانه های حیف و میل و بی مبالاتی که در این زمینه مشاهده گردید را گرفته و ضمن تامین شفافیت در زمینه، از ضایع شدن میلیون ها دالر ممانعت به عمل آورد. اداره ی تدارکات ملی همه ی قرار داد های کلان وزارت خانه های حکومت و نهاد های مستقل را بررسی مجدد نموده و در هر موردی که ظن سود جویی، بی مبالاتی و حیف ومیل اموال عمومی می رفت، با دقت تمام ارزیابی نموده واز آن جلوگیری به عمل آورد.

    اصلاحات در نظام وکمیسیون های انتخاباتی از دیگر برنامه های حکومت وحدت ملی بود که با جدیت تمام وپس از پایان یافتن کار و ارایه ی نتایج کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت، اصلاحات در نظام وکمیسیون های انتخاباتی را آغاز و اصلاحات عمده و دقیقی را در این زمینه اعمال واجرا شد. در نتیجه ی اصلاحات به عمل آمده بود که اعتبار از دست رفته‌ی کمیسیون های انتخاباتی احیا گردیده و زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی مهیا شد. اعتبار کمیسیون های انتخاباتی زمانی به شدت آسیب دید که انتخابات ریاست جمهوری جنجالی شد، مشکلات فراوانی بروز کرد و افغانستان تا لبه‌ی پرتگاه به پیش رفت. از اثر تدبیری که مسئوولان عالی رتبه‌ی نظام اسلامی ما به عمل آوردند، به مشکلات به وجود آمده نقطه‌ی پایان گذاشته شد. اما همان زمان گفته شد که اصلاحات در نظام وکمیسیون های انتخاباتی به یک ضرورت مبرم تبدیل گردیده است. زیرا اگر این اصلاحات به عمل نمی آمد واز آنجایی که شهروندان کشور بالای نظام وکمیسیون های انتخاباتی بی اعتبار گردیده بودند کسی از مردم افغانستان به دموکراسی و مردمسالاری وانتخابات باور نمی کرد و مردم برای همیشه با انتخابات خدا حافظی می نمودند.

    نظام عدلی و قضایی کشور یکی دیگر از عرصه های بود که نیاز جدی برای اعمال اصلاحات داشت تا بتواند از وضعیت رکود و خمود موجود بیرون شده و فعالانه برای رسیده گی به مشکلات قضایی وعدلی در کشور وارد میدان شده و عدالت را در زمینه های که لازم بود تامین کند. حکومت وحدت ملی برنامه های مشخصی را در زمینه‌ی اصلاح نظام عدلی وقضایی طراحی ودر دست اجرا گرفت که در ادامه توانست دستاورد های زیادی را در زمینه ی تامین عدالت و رسیده گی به موقع به دوسیه ها و پرونده های قضایی نیازمند رسیده گی، رقم بزند. محمد اشرف غنی، رییس جمهور که در محفل گرامیداشت از روز بین المللی مبارزه در برابر فساد سخن میگفت در این زمینه گفت که: هزاران دوسیه، سال ها لاینحل مانده بود، اما امروز به فضل خداوند دوسیه ها اگر بسیار بماند، یک ربع تا ربع دیگر میماند؛ وتاکید کرد: گذشته اما در حال تصفیه شدن است. مجازات و مکافات که از عمده ترین مباحث مربوط به عرصه ی تامین عدالت وگام مهم در راستای مبارزه در برابر فساد و ضرورت موضوع پاسخگویی مسئوولان و مدیران شاغل در سطوح مختلف مربوط به نظام است، در این دوره از سر زنده شده و در مدت زمانی کار حکومت وحدت ملی ده ها تن تحت این قاعده قرار گرفته مجازات ویا مکافات شدند. رییس جمهور در فرازی از صحبت خود در محفل گرامیداشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد با تاکید بر اهمیت مکافات ومجازات در مبارزه علیه فساد گفت که بسیاری از مسئوولان ملکی و نظامی حکومت وحدت ملی تحت باز پرس قرار گرفته اند واکنون در زندان به سر برند.

    عرصه ی دیگری که در آن گام بلندی در راستای مبارزه در برابر فساد برداشته شده، عرصه ی تقنین می باشد. استاد محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور که در همین محفل سخن میگفت از گام های که دولت افغانستان در عرصه بستر حقوقی مبارزه با فساد و در بخش اصلاحات و تعدیلات قوانین برداشته است یاد کرده وگفت که حکومت در عرصه ی عمومی قوانین، از قوانین تجارتی واقتصادی گرفته تا قوانین مدنی، جزایی و اداری وهم در قوانین خاص مربوط به مبارزه با فساد اداری گام های ارزشمندی برداشته است. آقای دانش گفت که: در مدت چهار سال و سه ماه حکومت وحدت ملی، بیش از ۳۹۰ سند تقنینی در موضوعات مختلف تنها در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری واز طریق کمیته ی قوانین تحت کار قرار گرفته و بسیاری از آن طی مراحل و نافذ شده است.

    تامین شفافیت و عدالت در نظام مربوط به استخدام افراد در ادارات خدمات ملکی از موضوعاتی است که شدیدا نیازمند کار و برنامه ریزی درست و سالم می باشد. حکومت وحدت ملی در این زمینه چه از نگاه اصلاح قوانین، لوایح، طرز العمل ها و پرنیسپ های موجود و چه از نگاه اجراات عملی وچه از نگاه بستر سازی برای آموزش و ارتقای ظرفیت دستاورد های خوبی داشته و برای اولین بار در کشور با عملی کردن سیستم امتحان متقاضیان بست های خدمات ملکی به شیوه ی شبیه کانکور و به گونه ی مجموعی ونه فرد محور که در گذشته احتمال واسطه بازی در آن موجود بود را عملی کرد و صد ها تن از افراد و اشخاص را بی اینکه واسطه ای داشته باشند، در بست های خالی اداره ی خدمات ملکی افغانستان جذب نمود.    اصلاحات در نظام مربوط به امتحان کانکور از دیگر دستاورد های حکومت وحدت ملی می باشد. نظام مربوط به امتحان کانکور یکی از عرصه های بوده که شدیدا فساد آلود و عدالت کش بوده است. امتحانات کانکور سالانه عرصه ای بوده که در جریان آن به شدت حق تلفی گردیده، عدالت زیر پا میگردید و افراد واشخاص بی اینکه لیاقت و شایسته گی آن را داشته باشند، به بست ها مربوط به تحصیلات عالی در موسسات تحصیلات عالی راه می یافتند ودر عوض هزاران تن از کسانی که لیاقت و شایسته گی لازم را برای احراز این بست میداشتند، اما از خاطر موجودیت فساد از راه یافتن به تحصیلات عالی محروم میگردیدند. حکومت وحدت ملی اما توانست این نظام را اصلاح وبا به کار گیری شیوه های مثبت و موفق تا حد بسیار زیادی از فساد در این نظام جلوگیری نموده وعدالت و شفافیت را در این عرصه تامین و تضمین نماید.

     وسرانجام حکومت وحدت ملی با مدیریت درست تغییر نسلی در روند مدیریت کشور گام بلندی را در راستای مبارزه علیه فساد برداشته و بخش های از بدنه ی نظام اداری، اقتصادی وامنیتی و…، در کشور را با نیروهای تحصیلکرده، آگاه، مدیر، مدبر و متعهد بسازد وگام های بلندی را به سمت جوان سازی اداره ی افغانستان در بخش های مختلف بردارد. رییس جمهور در محفل گرامیداشت از روز جهانی مبارزه در برابر فساد از این مسئله اینگونه یاد کرد که: یکی از راه های مبارزه با فساد تغییر نسلی می باشد؛ وتاکید کرد که رهبری جوان که حالا در مقابل ما وشما قرار دارند، با مقاومت های شدید روبرو شدند، اما تا به اینجا رسیده اند. اوافزود که: اگر در نهاد ها، بخش قوای بشری از رهبران متعهد و جوان استفاده نکنیم وآنها را جا بجا ننماییم، به این معنا است که ما دوباره به عقب بر میگردیم.

    افغانستان خوشبختانه امروزه از این نظر به سمت خودکفایی گام بر میدارد. هزاران جوان تحصیلکرده و صاحب اندیشه از بستر نظام تحصیلات عالی کشور سر برداشته ویا هم با استفاده از زمینه های که در دوره ی جدید در بیرون از کشور فراهم گردید، به ظرفیت های بالایی از دانش وبینش دسترسی پیدا کرده اند و اماده اند که در بخش های مختلف مربوط به اداره ی کشور نقش خود را ایفا نمایند. نسل جوان کشور که آماده اند مدیریت کشور را در بخش های مختلف به دست بگیرند، گرچه علی الاکثر در فضای مربوط به جنگ به دنیا آمده بوده اند و مراحل نوجوانی خود را در آن فضا گذرانیده اند، اما در یک ونیم دهه پسین مرحله ی کمال علمی و شخصیتی خود را به دست آورده اکنون با داشتن ظرفیت بالایی از دانش ومیزان زیاد آشنایی با تکنالوژی روز وپاکی، تعهد ودلسوزی به کشور آماده اند که نقش به سزایی را در این عرصه ها ایفا نماید. چنانکه در مدت چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی صدها تن از جوانان متخصص، متعهد و شایسته در بخش های مدیریتی کشور گماشته شده وبه شایسته گی از عهده ی امور به در آمده وتوانسته اند اعتماد شهروندان کشور را به خود جلب نمایند.

      این ها بخشی از دستاورد های حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه علیه فساد، تقویت حکومتداری و بهبود امور مربوط به اداره ی کشور وگام های به سوی سلامت و استواری دولتداری بوده است. اما بدون شک کافی نمی باشد. لازم است تا گام های بلند دیگری نیز در این راستا برداشته شود. زیرا فساد امری نیست که یک شبه از میان برداشته شود، چنانکه یک شبه به وجود هم نمی آید. فساد یک روند است که دریک چرخه ی زمانی شکل میگیرد تقویت میشود وبه کمال می رسد. ومبارزه با فساد هم ناگزیر در محازات این روند باید سیر بی وقفه، دوامدار وبی پایانی را بگذراند تا بتواند موفق شود وفساد را ریشه کن نماید.    در عین زمان مبارزه با فساد موضوعی نیست که حکومت تنها از پس آن بر آید وایجاب میکند که همه باید در این راستا دست به کار شده وهمکاری نماید. لازم است تا در راستای مبارزه علیه فساد بسیج همه گانی وملی به وجود آید. همه ی نهاد های  موجود در هر عرصه ی که فعالیت دارد اعم از نهاد های دینی، فرهنگی، رسانه ی ومردمی و…، باید با هم همکاری نماید. رییس جمهور در نشست گرامیداشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد در این زمینه گفت که: این تنها وظیفه ی رییس جمهور وحکومت نیست، در اینجا  نقش مردم، رسانه ها، جامعه ی مدنی ونقش علما وهمه ی اقشار مخصوصا زنان افغانستان مهم است.

 عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید