روزنامه اصلاح

حکم محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی

به تأسی از حکم فقرۀ ۱۳ مادۀ ۶۴ قانون اساسی و به منظور انسجام هر چه بهتر امور، تقرر محمد اسماعیل میاخیل به حیث رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی منظور است.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید شان را در امور محوله خواهانم.

ممکن است شما دوست داشته باشید