روزنامه اصلاح

حکم رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد معافیت حق‌الاجرت استفاده از باند فریکونسی رادیویی توسط استیشن‌های رسانه‌های صوتی در ولایات درجه دوم و سوم و ولسوالی‌های ولایات کشور:

به تأسی از حکم ماده دهم قانون اساسی افغانستان و به منظور تأمین آزادی بیان، تشویق رسانه‌های صوتی، جلوگیری از ورشکست شدن و زمینه‌سازی جهت انجام فعالیت‌های مؤثر و مثمر رسانه‌های مذکور، حق‌الاجرت استفاده از باند فریکونسی رادیویی توسط استیشن‌های رسانه‌های صوتی که در ولایات درجه دوم و سوم و ولسوالی‌های ولایات کشور فعالیت می‌نمایند، اعتبار از تاریخ صدور این حکم، معاف می‌گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید