روزنامه اصلاح

حسینه صافی: ملکه گوهرشاد بیگم در ساخت‌وساز بناهای تاریخی و رشد هنر و ادب نقش برجسته داشت

وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت ششصد و شصتمین سالروز تولد ملکه گوهرشاد بیگم و بزرگداشت از شخصیت و کارنامه‌های وی، سیمینار علمی-تحقیقی برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این سیمینار با حضورداشت رهبری و مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری ازمسؤولان دولتی و شخصت های علمی و فرهنگی در تالار این وزارت برگزار گردید. در آغاز سیمینار، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به ابعاد مختلف زندگی و  کارنامه های ملکه گوهرشاد بیگم درعرصه های مختلف صحبت کرد و گفت که ملکه گوهرشاد بیگم مشهور به گوهرشاد آغه یکی از شخصیت های با درایت و پرافتخار کشور بود .

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان کرد که ملکه گوهرشاد بیگم ازجمله‌ی زنان نامدار، نیکوکار، ادب دوست، هنرپرور، باوقار، خردمند و ازجمله‌ی سیاستمداران دوره‌ی تیموریان است.

وی افزود که ملکه گوهرشاد کارکردهای بارزی درعرصه های مختلف دارد. ملکه گوهرشاد بیگم در انتقال پایتخت تمیوریان از سمرقند به هرات، توجه به اعمار زیربنا ها به ویژه بازسازی بناهای تاریخی، تعلیم و تربیه و رشد هنر و ادب نقش برجسته داشت.

حسینه صافی گفت که ملکه گوهرشاد نقش مهمی در تاریخ کشور داشته است و زنان کشور می توانند کارنامه های پرافتخار وی را الگو قرار دهند.

  نشست عملی سیمینار پس از انتخاب فوزیه آرال به حیث رییس، جنرال خاتول احمدزی به حیث معاون و مرضیه آرزو به حیث منشی، به کار آغاز کرد.

در این نشست سرمحقق کتاب خان فیضی، مقاله‌یی زیرنام ” گوهرشاد بیگم و کارکردهای فرهنگی وی”؛ داکتر فاروق انصاری مقاله‌یی زیر عنوان” دید کلی به نقش سیاسی گوهرشاد بیگم “؛ ستوری شمس مایار مقاله‌یی زیر عنوان “ملکه گوهرشاد بیگم، شخصیت چند بعدی و تاریخ ساز کشور”؛ محبوبه بابکرخیل مقاله‌اش را زیر عنوان “دملکی ګوهرشاد بیګم سیاسی، فرهنگی او تولنېز هڅی”؛ سرمحقق طوبا ابوی صادق، مقاله‌یی زیر عنوان “کارکردهای فرهنگی ملکه گوهرشاد بیگم” و  پوهنیار احمد ولی عالمی مقاله‌یی زیر عنوان”جایگاه زنان در دوره تیموریان هرات” را به ترتیب به خوانش گرفتند.

همینگونه حمیدالله عبدالاحدزی، معلومات تصویری در رابطه به سبک و ساختار مقبره‌ی گوهرشاد بیگم ارائه کرد.  

در جریان سیمینار، نمایش تیاتر زیرعنوان”سخن تاریخ ” توسط ممثلان تیاتر ملی اجرا شد.

همچنان قطعنامه‌ی هشت فقره‌یی سیمینار توسط صالحه خالقی اسحق‌زی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد که درقسمت آن بر حفظ و بازسازی آبدات تاریخی عصر تیموریان، ساخت مدال و یا جایزه‌ای به نام ملکه گوهرشاد بیگم، ایجاد یک مرکز علمی و فرهنگی به نام ملکه گوهرشاد بیگم، برگزاری سیمینار بین المللی در رابطه به شناخت بیشتر شخصیت وی و همچنان چاپ مقاله های این سیمینار، تاکید شده است .

در اخیر، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ کار سیمینار را مثبت ارزیابی کرد و در رابطه به نقش، جایگاه و کارکردهای فرهنگی و سیاسی ملکه گوهرشاد بیگم، صحبت کرد.

او ملکه گوهرشاد بیگم را یکی از زنان پیش کسوت و با افتخار کشور دانست .گفتنی است که رئیس جمهورغنی به تاریخ ۱۶میزان سال گذشته در مراسم گرامیداشت از خواجه عبدالله انصاری و ملکه گوهرشاد بیگم که در ارگ برگزار شده بود، گفت که افغانستان و ازبیکستان نشست مشترکی را به منظور گرامیداشت از ملکه گوهرشاد بیگم برگزار می کنند. قرار است در روزهای آینده نشست بزرگی به بزرگداشت از کارکردهای ملکه گوهرشان بیگم در هرات برگزار شود. 

ملکه گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ میرزای تیموری (پسر امیر تیمور، از شاهان دوره تیموری) یکی از زنان مطرح تاریخ افغانستان و منطقه است. نظر به متون تاریخی، او در طول حیاتش خدمات زیادی در عرصه های علم و دانش، فرهنگ و هنر انجام داده است. مناره‌های گوهرشاد در هرات و مسجد گوهرشاد در نزدیک زیارتگاه امام رضا (امام هشتم شیعیان) در مشهد، از بزرگترین یادگارهای اوست.

در سمرقند ازبیکستان نیز از زمان او بناهای زیادی به‌جا مانده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید