روزنامه اصلاح

حسینه صافی: زنان افغان باید به حقوق اساسی شان دست ‌یابند

محفل گرامیداشت از هفتادمین سالروز صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پایان کارزار منع خشونت علیه زنان، روز گذشته با سخنرانی حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز گردید .

به گزارش آژانس باختر؛ این محفل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضورداشت شماری از مقامات و نمایندگان ارگان های مختلف دولتی، مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان نهادهای حامی حقوق زن، جامعه مدنی و مهمانان خارجی، در کابل برگزار شد .

دراین محفل حسینه صافی در رابطه به اهداف کارزار۱۶روزه‌ای که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، معلومات داده گفت که ما میخواهیم فرهنگ منع خشونت علیه زنان را در تمام سطوح به وزارت اطلاعات و فرهنگ ترویج کنیم و سیستم حمایتی‌ای را برای محو خشونت علیه زنان را ایجاد نماییم .

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر آگاهی در راستای عملی شدن تمام قوانین، مقررات و برنامه های که حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت در برابرزنان را حمایت میکند، تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که حقوق زن حقوق بشراست و این یک جمله کوتاه  با مفهوم بزرگ میباشد که باید به آن توجه کرد، یعنی زنان حق دارند به حقوق اساسی شان برسند.

همینگونه حسینه صافی از مسؤولان اداره های مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهای های دیگر که با این وزارت در کارزار ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان همکاری کرده اند نیز تشکر کرد. سپس پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه‌ی کشور توسط فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجراییه خوانده شد که دربخش آن آمده است:”گرامیداشت از روز رفع خشونت علیه زنان به معنی ارج گذاری به حقوق انسانی، مدنی و جایگاه والای زنان در جامعه بشری است.

درپیام خاطرنشان گردیده که کارزار۱۶ روزۀ محو خشونت علیه زنان فرصتی است تا ریشه های فرهنگی و اجتماعی خشونت را شناسایی و برای رفع آن دست به کار شویم .

دراین محفل پیام بانوی اول کشور توسط زحل امرخیل خوانده شد که درآن در کنار آن که به مشکلات زنان اشاره شده است، خاطر نشان گردیده که زنان بیشتر از همه ازجنگ ها متاثر هستند.

همینگونه درپیام آمده است که خشونت علیه زنان ریشه اسلامی و انسانی نداشته و دین مبین اسلام برای زنان جایگاه و مقام ویژه را مشخص ساخته است

درپیام اضافه شده که زنان و مردان در رفاه، آسایش و پیشرفت جامعه نقش کلیدی دارند.

همینگونه داکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف نیز در سخنانش در رابطه به جایگاه زن در جامعه و سهم گیری آنان در امورمختلف جامعه معلومات داده و برنامه های آن وزارت را در راستای تامین حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت در برابرزنان ، توضیح کرد.

آقای بلخی تاکید کرد که وزارت های اطلاعات و فرهنگ و معارف بیشتر میتوانند در کاهش خشونت علیه زنان نقش سازنده داشته باشند.

ماری نبرد آیین آمراخبار داخلی آژانس باختر نیز درصحبتی در رابطه به انواع خشونت در برابر زنان معلومات داد و گفت که منع خشونت علیه زنان مستلزم مبارزه دوامدار میباشد .

به همین ترتیب روشان مشعل مسول شبکه زنان افغان درصحبتی ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرسهمگیری فعال در کارزار ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان تشکر کرد و خاطرنشان ساخت که خشونت علیه زنان مانع پیشرفت و رفاه جامعه می شود و تطبیق قوانین میتواند خشونت دربرابرزنان را کاهش دهد.

همچنان خانم نظری نماینده وزارت امور زنان نیز درسخنانش گفت که مبارزه علیه خشونت کاریک نهاد نبوده، بلکه تمام نهادها و مردم در مبارزه علیه خشونت در برابر زنان باید سهیم شوند.

درجریان این محفل نمایش تیاتر توسط ممثلین تیاترملی و پارچه های موسیقی توسط هنرمندان ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز اجرا شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید