روزنامه اصلاح

حسینه صافی: حضور و نقش زنان افغان در گفتگوهـای صـلح مـؤثر است

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در راس یک هیئتی از زنان افغان به جمهوری اندونیزیا سفر کرده بود در نشستی زیر عنوان (زنان به عنوان عامل صلح و رفاه) سخنرانی نمود.

در آغاز این نشست، وزیر امور خارجۀ جمهوری اندونیزیا در سخنرانی شان تدویر همچو برنامه ها را در روند اعتماد سازی، توسعه و تحکیم روابط موثر خوانده افزود که امروز افتخار پذیرایی از زنان افغان را دارند و این را ابتکار وزارت امور زنان افغانستان، سفارت اندونیزیا مقیم کابل یاد کرد. وزیر امور خارجه اندونیزیا همچنان حمایت رئیس جمهور کشور اندونیزیا را از پروسه صلح افغانستان اعلام نمود.

سپس حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در صحبت های شان به نمایندگی از حکومت افغانستان از حکومت و سفارت اندونیزیا جهت زمینه سازی و برگزاری نشست ابراز امتنان نموده و از همکاری کشور اندونیزیا در پروسه صلح افغانستان ابراز امتنان نمود.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری آنکشور را برای معاون رئیس جمهوری ، وزیر امور خارجه و وزیر معارف و فرهنگ آنکشور مبارکباد گفته و انتخاب هر سه مقام را به سمت های شان نیز تبریک گفت.

حسینه صافی افزود که زنان افغان خواستار تطبیق دموکراسی در کشور اند و آنان در شرایط دشوار پای صندوق های رای رفتند و خواستار نظام جمهوری اند. حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در ارتباط به پروسۀ صلح افزود که پس از سفر رئیس جمهور غنی در سال ۲۰۱۷ به اندونیزیا، هماهنگی میان دو کشور جهت آوردن صلح به افغانستان تقویت یافته و سفر اخیر رییس جمهور اندونیزیا به افغانستان وسیمینار مشترک علمای افغانستان مثال های خوب آن اند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، نقش زنان در پروسه صلح بسیار موثر است؛ پس از سال ۲۰۰۱ زنان افغان از آگاهی به ظرفیت سازی و از ظرفیت سازی به داد خواهی و از داد خواهی به اشتراک موثر و از اشتراک موثر به رهبری رسیدند.

حسینه صافی گفت: زنان افغان توانایی تصمیم گیری خود را دارند. زنان افغان در سال های گذشته ابتکار های مختلف و سودمند را رهبری نمودند تا سهم موثر در پروسه صلح داشته باشند. اخیراٌ اجماع ملی زنان افغان در مورد صلح تحت ریاست کمیته اجرایی دفتر بانوی اول ، شورای عالی صلح، وزارت امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، شبکه زنان افغان، جامعه مدنی، و سایر زنان در مرکز و ولایات به هدف موثریت و همه شمول بودن پروسه صلح در سراسر کشور میان پانزده هزار زن در ولایات و چهار هزار زن در کابل برگزار نمود که در آن سه پرسش مشخص مطرح گردید: تعریف صلح، مشکلات و چالش ها در مقابل صلح و راه حل ها از نظر زنان افغان که در اخیر طی اعلامیۀ پانزده ماده ای در ۱۵ اگست ۲۰۱۸ میلادی پس از تصویب به رییس جمهور کشور تقدیم گردید و مورد استقبال رییس جمهور قرار گرفت.

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامۀ صحبت های شان از برنامه های حکومت افغانستان جهت حمایت از اشتراک زنان یاد آور شده افزود که حکومت افغانستان خواهان انکشاف و تقویت سیستم در کشور است.

به گفته وی، در جرگه مشورتی صلح که از نماینده گان سایر ولایات، جامعه مدنی، و نماینده گان اقشار مختلف جامعه در خیمه لویه جرگه در کابل برگزار گردید بیش از۴۰ فیصد آنرا زنان تشکیل می داد و ریاست و معاونیت بیش از۳۵ فیصد کمیته های آنرا نیز زنان بعهده داشتند.

از نظر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صلح یک پروسه دوامدار بوده که از دیالوگ شروع و به عملی شدن موافقت نامه می انجامد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان بر هماهنگی بیشتر افغانستان و اندونیزیا بر اساس فرهنگ مشترک اسلامی تاکید نموده افزود که به مناسبت شصت و ششمین سالگرد دوستی افغانستان و اندونیزیا برنامه های متعدد فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

در اخیر نشست، معاون رئیس جمهور اندونیزیا ضمن خوش آمدید به هئیت زنان افغان به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از دستاورد ها و پیشرفت های زنان در عرصه های مختلف یاد آوری و قدر دانی نموده و از روابط نزدیک افغانستان و اندونیزیا صحبت نمود. او از پروسه صلح به رهبری افغانها اعلام حمایت نموده و از برنامه های ارتقای ظرفیت حکومت اندونیزیا که در گذشته برگزار گردیده و در آینده برگزار می گردد صحبت نمود.

او گفت، صلح در افغانستان می آید و حکومت اندونیزیا نقش زنان افغان را در این پروسۀ ملی مهم تلقی می کند. او همچنان از تنوع مذهبی در اندونیزیا یادآور شده افزود که این تنوع باعث اتحاد، همبستگی و همدیگر پذیری میان سایر اتباع این کشور گردیده است. او آغوش مادر را اولین مکتب برای طفل عنوان نمود و نقش زنان را در آینده با ثبات کشور ها مهم عنوان نمود . معاون رئیس جمهور اندونیزیا برهمه شمول بودن پروسه صلح تاکید نموده افزود که دیالوگ زمینه ساز صلح همه جانبه است و اندونیزیا به عنوان کشور بی طرف در این پروسه خواهان بر قراری صلح در افغانستان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید