روزنامه اصلاح

حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت افغان‌ها احترام شود

دولت افغانستان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا در دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان با صدور اعلامیه ی مطبوعاتی گفته است که: افغانستان یکی از کهن ترین ملت دولت های دنیا است که در طول تاریخ از بحران های متعدد عبور نموده است. ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه ی تعیین سرنوشت خویش را نداده ونخواهد داد.

     وگفته است که: شراکت وهمکاری ما با جهان وبه خصوص با ایالات متحده ی امریکا بر مبنای منافع متقابل واحترام متقابل است. ما از همکاری امریکا برای آوردن صلح حمایت مینماییم. اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغان ها تعیین شده نمی تواند. افغانستان با صلابت وابهت در صحنه ی سیاست دنیا باقی خواهد ماند.

     در اعلامیه گفته شده که: دولت جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت روابط همه جانبه میان دو دولت همکار از مجرای دیپلوماتیک ودولتی خواهان صراحت وتوضیحات از جانب واشنگتن در مورد اظهارات رییس جمهور ترامپ با صدر اعظم پاکستان گردیده است. وافزوده : دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحولات مرتبط به این مسئله رابه طور دوامدار با مردم آزاده ی افغانستان در میان خواهد گذاشت.

     قرار گزارش های منتشر شده در مطبوعات غربی دونالد ترامپ به روز دوشنبه ۲۲ جولای پس از دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در باره ی عواقب پیروزی جنگ از راه جنگ گفته بود که: « اگر ما بخواهیم در افغانستان چنین بجنگیم که برنده شویم، گفته می توانم که در یک هفته موفق می شویم» وافزوده
: « من نمی خواهم که ده ها میلیون نفر کشته شوند. من برای افغانستان برنامه ها دارم. اگر بخواهم این جنگ را برنده شوم، افغانستان از نقشه ی جهان پاک خواهد شد ومحو می گردد. آن هم در ده روز. من نمی خواهم که این کار را بکنم ونمی خواهم به راه بروم».

     دونالد ترامپ در یک اظهار نظر دیگر همچنان گفته که: به فکر وی پاکستان به او کمک خواهد کرد که امریکا را از این جنگ بیرون کند. وگفته که: روابط کشورش با پاکستان نسبت به چند سال گذشته بهتر شده واو خوشبین است که عمران خان صدر اعظم پاکستان در پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ افغانستان که بیش از ۱۸ سال دوام کرده است کمک خواهد کرد.

     در خصوص آنچه که پشت پرده‎ی مذاکرات رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا وصدر اعظم پاکستان را تشکیل می دهد واینکه سران دو کشور در خصوص مسایل مربوط به روابط منطقوی ونیز مسایل مربوط به جنگ وصلح در افغانستان ونقش پاکستان در آن چه صحبت هایی به  عمل آورده وچه تصامیمی گرفته اند کدام گپی بیرون درز نکرده ونه کسی چیزی در این زمینه می داند. احتمالاتی مطرح شده که دونالد ترامپ با عمران خان بر سر مسایل مربوط به جنگ وصلح در افغانستان وموضوعات مرتبط به آینده ی منطقه واز جمله چگونه گی تعامل با گروه طالبان ونیز روند مذاکرات وسر انجام توافقات احتمالی با این گروه از طریق همکاری دولت پاکستان گفتگو کرده وبرخی تصامیمی اتخاذ شده است. از همین جا است که دونالد ترامپ به رسانه های گفته که به زودی خبر هایی به نشر می رسد و همه گواه پیشرفت هایی  در زمینه ی صلح افغانستان خواهند بود.

     این همه در حالی است که در این زمینه ها کدام مشوره ی با دولت افغانستان صورت نگرفته ونه معلوم است که سران این دو کشور روی چه مسایلی با هم صحبت کرده وبه کدام توافقاتی رسیده اند وچه اقدامی قرار است صورت بگیرد وچه چیزی اتفاق خواهد افتاد. وآیا رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا مسایل مربوط به کشور ما را بار دیگر به پاکستان واگذار نکرده وفیصله نکرده که باز هم این پاکستان بوده باشد که مانند سال های سال در مورد اینکه در افغانستان چه باید بشود تصمیم بگیرد.

     این است که دولت افغانستان با صدور این اعلامیه ضمن اینکه از شراکت ایالات متحده ی امریکا در امر مبارزه برای تثبیت امن وثبات در  افغانستان ونیز مقابله با نیروهای ترور ودهشت وهمکاری در راستای دولت سازی واحیای ساختار های آسیب دیده وویران شده ی افغانستان را به دیده ی قدر نگریسته اما در مورد سوالی که به ارتباط تعیین سرنوشت افغانستان واتخاذ تصمیم در زمینه‎ی آینده ی کشور ومردم ما مطرح است افغانستان به هیچ کشور خارجی این اجازه را نخواهد داد که پیش خود ودر مشوره به یک کشور خارجی دیگر کدام فیصله ی صادر کند.

     دولت ومردم افغانستان این اجازه را به هیچ کشور خارجی نمی دهد تا حق تعیین سرنوشت وحاکمیت ملی شان را نادیده گرفته ونسبت به آینده ی شان تصمیم اتخاذ کندو باور دارند که این در تضاد با قوانین وقواعد حاکم بر نظام بین الملل ومخالف احترام به حاکمیت ملی واستقلال سیاسی کشور ما وسخت مورد تنفر وانزجار افغان ها است که در هیچ یک از فراز های تاریخی به کدام کشور ویا ملت خارجی این حق را نداده است که به دور از چشم افغان ها در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند. به همین خاطر هم است که در این اعلامیه گفته شده تا در این مورد لازم است وضاحت داده شود ومشخص گردد که منظور از بیانات رییس جمهور ترامپ چه بوده وآیا سران دو کشور در خصوص مسایل مربوط به افغانستان کدام تصمیمی اتخاذ کرده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید