روزنامه اصلاح

جواز فعالیت ‘آرین بانک’ در افغانستان لـغو شـد

بانک مرکزی افغانستان تائید می‌کند که جواز فعالیت “آرین بانک” در آخرین جلسۀ شورای عالی این بانک، لغو گردیده است.

ایمیل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی به صدای امریکا گفته که تطبیق نشدن قوانین بانک‌داری افغانستان و عدم رعایت دستورات و مقررات بانک مرکزی از سوی آرین بانک، دلیل لغو فعالیت آن بوده است.

آقای هاشور افزود که آرین بانک کاستی‌های بسیار جدی در تطبیق قوانین مبارزه با تطهیر پول نیز داشت.

او گفت:”بارها جریمه شدند، توصیه داده شد، اخطاریه صادر شد برای شان؛ ولی متاسفانه وقعی نگذاشتند به دساتیر و رهنمودهای بانک مرکزی“.

از سوی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی تأکید ورزید که آرین بانک در رشد اقتصاد افغانستان، “نقش در هیچ داشته است“.

آرین بانک بیشتر به عنوان بانک ایرانی در افغانستان شناخته می‌شود؛ اما بربنیاد معلومات بانک مرکزی افغانستان، آرین بانک، تحت نام بانک افغانی،حدود ۱۵سال پیش، ثبت شده بود و تعدادی از سهم‌داران آن ایرانی بود.

آقای هاشور گفت که آرین بانک، دو نمایندگی در افغانستان داشت و سرمایه‌ی آن چشم‌گیر نبود؛ هرچند وی رقم دقیق سرمایه این بانک را مشخص نساخت.

ولی بربنیاد گزارش برخی رسانه‌ها، سرمایه اولیه این بانک به بیش از ده میلیون دالر می‌رسید.

بانک مرکزی افغانستان، پیش از این فعالیت شاخه حبیب بانک (بانک پاکستانی) را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و دلیل آن را عدم رعایت قوانین این کشور خواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید