روزنامه اصلاح

جلسه‌ی شورای تجاری اتحادیه اروپا- افغانستان به ریاست استاد دانش معاون رئیس جمهور برگزار شد

جلسۀ شورای تجاری اتحادیه اروپا-افغانستان با اشتراک اعضای تجاری اتحادیه اروپا، سفیر اتحادیه اروپا و سفرا و نمایندگان ده کشور اروپایی،شماری از اعضای کابینه، اعضای کمیته مصئونیت سکتور خصوصی و برخی از سرمایه گذاران و نمایندگان اطاق های تجارت، صنایع، معادن و تجارت زنان و شرکتهای تجارتی قبل از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته مصئونیت سکتور خصوصی در قصر گلخانه صدارت برگزار شد.

دراین جلسه مشکلات موجود در اسناد تقنینی و چوکات حقوقی فعالیت های تجاری، چگونگی وضعیت سکتور معادن و تکنالوژی معلوماتی، چالش های امنتیتی و دیگر موارد مرتبط به سکتور خصوصی در عرصه تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

نخست استاد دانش، تشویق و حمایت حکومت از سکتور خصوصی، ایجاد شورای عالی اقتصادی، تلاش برای افزایش صادرات، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تصویب و تعدیل قوانین تجاری، سرمایه گذاری و معادن، ایجاد اداره تدارکات و کمیسیون عالی تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور، مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها و کمیته مصئونیت سکتور خصوصی، اصلاحات همه جانبه در سکتور معادن از نگاه تصویب نقشه راه و قوانین مربوطه و دیگر اصلاحات اداری و حقوقی از جمله اقدامات عملی و دست آوردهای حکومت وحدت ملی در امر سرمایه گذاری وحمایت از سکتور خصوصی در عرصه تجارت عنوان کرد.

همچنین پییر مایدون سفیر و رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز کمک به ارتقای محیط تجاری برای فعالان سکتور خصوصی درافغانستان، تلاش درجهت ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی تاجران افغان به بازار اروپا با توجه به موجودت پنجصد میلیون مصرف کننده در کشورهای اروپایی و تقویت روابط متقابل تجاری بین کشورهای عضو این اتحادیه و افغانستان به عنوان اولویت های قابل توجه شورای تجاری اتحادیه اروپا در افغانستان نام برده و برحمایت دولت افغانستان از سکتور خصوصی تأکید کرد.

خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت، ضمن قدر دانی از همکاری نزدیک حکومت با سکتور خصوصی گفت که هنوز هم برخی مشکلات در نحوۀ حمایت دولت از سکتور خصوصی به خصوص در زمینۀ تأمین امنیت، مبارزه با فساد و تطبیق قوانین وجود دارد، اما با اراده قاطعی که حکومت دارد انتظار می رود چالش های موجود نیز به فرصت مبدل گردد.

رئیس اتاق های صنایع و معادن نیز با اشاره به حمایت حکومت از سکتور خصوصی گفت که در ذیل حمایت های حکومت، مشکلات فراروی متشبثین خصوصی تا حدودی کاسته شده و با توجه به تأکید حکومت به استفاده از تولیدات داخلی میزان تولیدات نیز افزایش یافته است. به گفتۀ وی، هم اکنون ۳۲۰۰ فابریکه تولیدی در ۳۵ سکتور فعالیت دارد. همچنین رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان نیز از پیشرفت ها و دست آوردها در بخش صنعت و تجارت زنان یادآوری کرد و برتوجه بیشتر حکومت در حمایت از سکتور خصوصی به خصوص فعالیت های تجاری و تولیدی زنان تجارت پیشته تأکید ورزید.

دربخشی از این جلسه از مشکلات موجود در اسناد تقنینی و چارچوب حقوقی مرتبط به فعالیت های تجاری، مشکلات موجود در عرصه تکنالوژی معلوماتی و چالش های سکتور خصوصی در عرصه معادن نیز از سوی فعالان تجاری توضیح داده شد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز ضمن برشمردن کارهای مهم حقوقی در خصوص سکتور خصوصی وعده سپرد که مطابق به قانون هر نوع پیشنهادات اصلاحی در رابطه به قوانین مرتبط به سرمایه گذاری از سوی سکتور خصوصی را مورد دقت قرار می دهد.

فرید حمیدی لوی څارنوال نیز از رسیدگی به قضایای مختلف از مبارزه جدی با اختطاف سرمایه گذاران خبر داد و گفت که از سال گذشته تا کنون آن اداره به ۲۸۳ قضیه مرتبط به اختطاف سرمایه گذاران رسیدگی کرده است.

خانم نرگس نهان وزیر معادن و پطرولیم نیز ضمن آنکه موجودیت مشکلات متعدد درصنعت معدن را پذیرفت، از اقدامات عملی آن وزارت در باره معادن، تعیین نقشه راه، تعدیل قوانین و بررسی قراردادهای معادن را از جمله دست آوردها و برنامه های آن وزارت عنوان کرد. در این جلسه همچنین نمایندگان وزارت تجارت و مالیه نیز برنامه های خویش را در زمینه های مختلف همکاری و حمایت از سکتور خصوصی در میان گذاشتند.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اجراآت آن وزارت در زمینه کاهش مشکلات مرتبط به تکنالوژی معلوماتی توضیح داده و به همکاری جدی با سکتور خصوصی تأکید ورزید.

معاون رئیس جمهور با جمع بندی دیدگاه های اعضای جلسه گفت که حکومت افغانستان همواره سکتور خصوصی را به عنوان یک بازوی توانمند و همکار نزدیک خود می داند. وی افزود که اگر مشکلات در بخش قوانین وجود داشته باشد حکومت آماده است که درهمکاری با سکتور خصوصی برای حل آن اقدام کند.

جلسه فیصله کرد که سکتور خصوصی و نهادهای مسئول دولتی، پیشنهادات و مشکلاتی را که از جانب فعالان سکتور خصوصی در این جلسه طرح شد، طی جلسات جداگانه به بررسی گرفته و برای آن راه حل مناسب جستجو کنند. همچنین جلسه فیصله کرد که کمیته مصئونیت سکتور خصوصی در همکاری جدی فعالان سکتور خصوصی بیشتر از گذشته تقویت گردد.

استاد دانش از همکاری نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفیران کشورهای اروپایی در کابل برای همکاری با دولت افغانستان در راستای حمایت و تقویت سکتورخصوصی قدر دانی کرده و بر همکاری بیشتر آنان در زمینه تقویت روابط تجاری بین کشورها تأکید ورزید.

ممکن است شما دوست داشته باشید