روزنامه اصلاح

عواملی که باعث پیدایش زباله ها می شود

زباله با فاصله بسیار کمی از پیدایش انسان بر روی زمین توسط خود انسان به وجود آمده اگر چه در آن زمان به هیچ وجه مهم و خطر ساز به نظر نمی آمد .در واقع زباله سازی در فطرت انسان است چرا که حس افراط و تفریط در وجود انسان است …

در ابتدا زباله تنها بر اثر افراط انسان در مصرف گرایی که باعث به وجود آمدن پس مانده ها و یا همان زباله ها میگردید  تولید میشد که جزء زباله های کم خطر محسوب میشد ، اما بعد ها انسان خود به دست خود به شکل صنعتی زباله را اختراع کرد ! شاید عجیب به نظر برسد اما اختراع بسته بندی برای اموال رابطه مستقیم با خلق زباله های غیر قابل تجزیه یا زباله های پر خطر دارد .

کم کم زباله ها در اطراف انسان به شکل وسیعی اظهار وجود کرد و به طرز وحشتناکی اینک ما را محاصره نموده است و بیشک سه  دلیل مهم باعث سرعت این روند گردیده است.

اول  به وجود آمدن زباله به صورت صنعتی در تمامی بخشها.

دوم جمع شدن انسانها در کنار هم به صورت فشرده و شروع شهر سازی مدرن و سوم مهار نشدن آن توسط انسان در کنار پیشرفت های دیگر و در نهایت اینها و چندین دلیل دیگر باعث به وجود آمدن فاجعه زیست محیطی شده است  که ظاهراً بعضی اوقات انسان خود را در مقابل مهار آن ناتوان میبیند اما برای هر معضلی در صورت حرکت قوی راه حلی وجود دارد و این گزینه نیز از این مقوله بیرون
نیست
 ..

در قسمت نکته اول اگرچه زباله اغلباً نظر به میزان در بر داشتن آلودگی دسته بندی میشود اما واقعیت این است که در واقع زباله های کم خطر و پر خطر بر اساس میزان تجزیه پذیری دسته بندی میگردد .

به طور مثال پس مانده غذاها میوه ها و حتی چوب جزء زباله های کم خطر محسوب میگردند چرا که اگرچه در نگاه اول به شدت بیماری زا میباشد اما در نهایت در کم ترین زمان تجزیه گردیده و مجدداً به جزئی از طبیعت تبدیل میگردند و خطر انباشته شدن کمتری را  دارند ، اما زباله های مانند شیشه پلاستیک و دیگر مواد کیمیاوی جز زباله های پر خطر محسوب میگردد چون هر کدام از آنها در حدود ۷۰ سال یا بیشتر زمان تا تجزیه صرف میکنند و این خطر انباشته شدن بیش از حد آنها را افزایش میدهد ، اما جالب اینجاست که همین مواد پر خطر امکان بازیافت بیشتری را دارند که در این نکته جای امیدواری هست و در مجموع تفکیک و دسته بندی و شناخت بیشتر از ترکیبات زباله مدیریت موفق تر را در پی دارد .

لازم به ذکر است که در کشورهای دیگر زباله های با خطر بسیار بالاتر مانند زباله های هسته ای و کیمیاویی وجود دارد و خوشبختانه تا کنون این نوع زباله در کشور ما وجود نداشته و جای بسی شکرگزاری است .

در قسمت نکته دوم در اولین قدم برای مدیریت موفق باید با مسئولیت خود آشنا شویم تا از کنار آنها به سادگی نگذریم و در این قسمت واضح است که قسمتی از مسئولیت روی شانه های شهروندان سنگینی میکند ، اما کاملا مشخص است که شهروند تنها تا پشت خانه خود و رعایت حقوق شهروندی مسئولیت دارد و هر گاه در کنار این دو گزینه شعار ” شهر ما خانه ماست ”  را علاوه کنیم متاسفانه بلافاصله در این قسمت با کم بودهای نهاد ها در این قسمت مواجه میشویم یعنی آیا نهادها شهر را به اندازه خانه ما زیبا و پاک ساخته است که ما شهر خود را خانه خود بدانیم !.. به شکل روشنتر این در فطرت انسان است که هر گاه با محیطی پاک و زیبا برخورد میکند ناخود آگاه از آلوده کردن آن تا حد امکان خودداری میکند و این ضرورت به آموزش ندارد اما اگر چنانچه نگاهی به کوچه ها و جاده های شهر خود بیندازیم دیده می شود که ارگان های مسوول اقدامات شان ضعیف بوده است

اما در قسمت نکته سوم که پیشگیری هر چه بیشتر در قسمت به وجود آمدن زباله میباشد شاید تعجب آور باشد که چگونه میتوان در قسمت کاهش ساخت زباله کاری کرد اما واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مبالغ هنگفت و قوانین خاص برای این مورد هزینه و وضع گردیده است و این از قسمت ساخت و بسته بندی مواد که خود حامل زباله های آینده هستند محقق میگردد .

اگر چه کشور ما کشوری تقریبا مصرفی است اما با آن هم میتوان با وضع قوانین و مقررات در فابریکه های موجود و همچنین در قسمت و اردات باعث شد (تا در قسمت بسته بندی از ساختن بسته بندی های استفاده جلوگیری کرد) و هم چنین در قسمت بسته بندی بیشتر از مواد تجزیه پذیر استفاده
کرد
 .

اما در قدم های بعدی هر گاه موفق به انتقال زباله از داخل شهر ها به مناطق مخصوص انبار زباله گردیم نوبت به چگونه استفاده بردن از زباله و بازگردانیدن آن به چرخه تولید و مصرف است که بیشک بسیار مهم است اگر قرار باشد زباله ها همچنان بر روی هم انباشته گردند در کوتاه مدت دیگر جای برای انباشتن آن نمیماند و در واقع آن وقت زمان بروز فاجعه زیست محیطی است و ما در دنیای متشکل از زباله های ساخته دست بشر زندگی خواهیم کرد .

در نهایت به مهمترین بخش در قسمت مهار زباله در میدانهای تخلیه بیرون شهری یعنی مقابل شدن با زباله های غیر قابل بازیافت که ترکیبی از پسمانده غذاها  میوه ها  پارچه و دیگر مواد غیر قابل بازیافت میباشد است در ابتدا باید یاد آور شد که برای میدانهای دفع زباله استندردهای وجود  دارد که از آن جمله فاصله مناسب تا محل زندگی شهروندان است و باید رعایت گردد و در این قسمت در صورت داشتن پلان دقیق نه تنها ضرری متوجه مردم نیست که میتوان از آن منفعت برد چنانکه در صورت دفن درست زباله ها در دراز مدت در میدان های دفع زباله این میدانها در آینده مبدل به منابع انرژی بیوگاز میگردد که منجر به تولید و استخراج گاز متان و در نهایت تبدیل آن به انرژی الکتریسته یا برق میگردد که مطمئنا منافع خود را در بر خواهد داشت  در کشورهای دیگر زباله با نام طلای کثیف شهرت  دارد

در این مورد میتوان از تجربه کشورهای مانند برازیل بهره گرفت که در کوتاه مدت یعنی  در یک دوره ۳۰ ساله از یک کشور کثیف به یکی از کشورهای به اصطلاح سبز و یا پشتیبان محیط زیست مبدل شده است .به هر حال آنچه در پایان گفتنی است این است که میلیونها ورق کاغذ و صرف وقت برای نوشتن آن بیهوده خواهد بود اگر در عمل تحرکی نباشد و مطمئنا  “هر که طاووس خواهد رنج هندوستان کشد”  و در نهایت نویسنده به امید حرکت و تلاش دلسوزانه  ارگان های ذیصلاح  و شهروندان در مورد این مطلب را به پایان
میبرد
 .

گردآورنده: حاجی نجیب الله اکبر

ممکن است شما دوست داشته باشید