روزنامه اصلاح

  تلاش برای افزایش مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال روان، تعهدی است که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است. در تازه ترین مورد رئیس اجرائیه کشور سلامت و خیر صلاح افغانستان را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دانسته است.

داکتر عبدالله عبدالله اخیراً در برنامه اگاهی دهی عامه در خصوص افزایش اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری با بیان این مطلب سهم زنان را در انتخابات، مهم و ارزنده اعلان کرده گفت: زنان با فداکاری این حق را بدست آورده اند و درانتخابات گذشته، نقش شان را به درستی بازی  کرده اند،  به همین دلیل باید در این روند ملی در محراق توجه قرار داشته باشند.

وی با تاکید به حضور فعال زنان در انتخابات پیشرو می گوید: هر چند انتخابات چالش هایی خواهد داشت، اما باید همه وظیفه خود را در برگزاری یک  انتخابات شفاف و سالم ادا نمایند. در همین حال آقای پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، حضور و اشتراک زنان را در این روند به معنای تقویت دموکراسی، مردم سالاری و ارج گذاشتن به مسایل حقوق بشری عنوان می کند.

خانم حوا علم نورستانی گفت که زنان در پست های  بلند این کمیسیون نقش اساسی و تصمیم گیرنده دارند، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تاکید گفته که اکنون زنان در کمیسیون مستقل انتخابات و سطوح لذا سهم زنان در انتخابات ریاست جمهوری تضمین کننده انتخابات سالم و شفاف است.

از آنجائیکه رئیس اجرائیه کشور بر سهم وزارت زنان و ریاست های مربوط آن در آگاهی دهی در مورد انتخابات تاکید داشته، وزارت امور زنان در این رابطه از برنامه آگاهی دهی عامه در ۲۲۴ ولسوالی و ۳۴ ولایت خبر می دهد.

اینکه برنامه های آگاهی دهی وزارت امور زنان برای بلند بردن سطح مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری تا چه اندازه در ولایت های کشور قابل تطبیق است و زمینه برای مشارکت زنان در روند انتخابات پیشرو در مناطق دور دست ولایت ها تا چه اندازه مساعد است،

خانم الینا غیاثی رئیس شورای زنان ولایت بدخشان، وضعیت زنان و  مشارکت شان در سطوح مختلف، سیاسی اجتماعی و فرهنگی در ولایت بدخشان تشریح کرده گفت: امروز مشارکت زنان در سطح مرکز بدخشان بشکل گسترده است و مردم به این آگاهی  رسیده اند و علاقمند انتخاب کردن و انتخاب شدن استند.

رئیس امور زنان بدخشان می گوید، با آنکه مشکلات امنیتی در ولسوالی های دور دست ولایت بدخشان فضا را برای فعالیت زنان تنگ ساخته، تا آنان نتوانند در مشارکت های سیاسی و اجتماعی به گونه گسترده سهیم شوند، اما باآنهم زنان این ولایت علاقمندی بیشتر دارند تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. به گفته وی، زنان بدخشان در روند ثبت نام تقویتی در بیست ولسوالی این ولایت سهم فعال داشتند.

خانم غیاثی گفت: مشکلات امنیتی و عدم آگاهی بسیاری از خانواده ها از اهمیت رای دهی و اشتراک زنان در پروسه های سیاسی، مانع حضور گسترده زنان در انتخابات می شود، اما بنابر  ارقامی که برای ما رسیده دریافتیم که خانمها با وجود ناامنی ها و ناهنجاری های که در ولایت بدخشان وجود دارد در پروسیه ثبت نام شرکت کرده و تذکره های شان را استیکر زده اند که این نشاندهنده علاقمندی و سهم آنان در مشارکت سیاسی می باشد.

صحبت های خانم الینا غیاثی رئیس امور زنان ولایت بدخشان نشان میدهند که یکی از موانع یا مشکلات که سد راه شرکت زنان در مشارکت های سیاسی می شود عدم آگاهی خانواده ها می باشد. از آنجائیکه افغانستان یک کشور سنتی و یک جامعه مذهبی است، بیشتر خانواده ها به گفته های علمای دین باورمند و تأثیرپذیر هستند، بناً علما نقش  عمده و اساسی را در ترویج، تبلیغ و روشن ساختن اذهان عامه در کشور  دارند و بیشتر در ولایات بخصوص مناطق دور دست.  خانم الینا در مورد اینکه ریاست امور زنان ولایت بدخشان تا چه اندازه فعالیت ها  و تطبیق برنامه های آگاهی دهی را در این رابطه در هماهنگی با شورای علما پیش می برد، گفت: ریاست ارشاد، حج و اوقاف از نهاد های است که در تمام ولسوالی ها فعالیت دارد و علما مسوولیت دارند پیرامون مشارکت سیاسی زنان و حقوق زنان تبلیغات نمایند.

وی می گوید، در هشت ولسوالی پیرامون مشارکت زنان در انتخابات برنامه های آگاهی دهی رویدست داریم و یکی از علما را در این برنامه ها باخود داریم، زیرا مردم ما بیشتر از همه به علما باور دارند.

خانم غیاثی می گوید، با اشتراک علما در تطبیق این برنامه ها بدون شک موفق استیم درحال حاضر باتوجه به فعالیت علما در این ولایت تغییرات مثبتی در همه عرصه ها احساس می شود.

پیش از این همیشه بر خلاف زنان بحث می شد اما از زمانیکه علما در چوکات ریاست حج و اوقاف فعالیت دارند، در نماز های جمعه به خاطر دفاع از حقوق زنان و آگاهی از حقوق حقه شان تبلیغ می نمایند، تاثیر زیاد بر خانواده ها گذاشته و رویه پدران و پسران و شوهران در خانواده ها نسبت به  زنان و دختران شا تغییر کرده است.

وی افزود: در این اواخر تبلیغ علما پیرامون اهمیت نقش زنان در مسایل سیاسی و اجتماعی از نگاه دینی اسلام، مشارکت زنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز به روز بهتر ساخته است، قبل از این زنان ده در صد در خدمات ملکی سهم داشتند، سال گذشته ۲۶ درصد شد و همچنین ۳۸ در صد سهم زنان را در انتخابات پارلمانی سال گذشته داشتیم که این همه نشان می دهد ذهنیت  مردم تغییر کرده و علاقمند استند در انتخابات سهم بگیرند.

از سوی  هم کمیسیون مستقل انتخابات از برنامه های خاص شان برای بلند بردن سطح مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری می سخن می گوید:

عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: کمیسیون متعهد است که انتخابات ریاست  جمهوری را بتاریخ ششم میزان برگزار نماید. از آنجایی که اشتراک شهروندان اصل اساسی روند است، کمیسیون در همکاری با شرکای انتخاباتی خود که ما را در پیشبرد پروسه کمک می کند، یکجا برنامه های آگاهی دهی خود را  تطبیق می کند، از آنجایی که وزارت امور زنان همکار همیشگی کمیسیون است اینبار فراخوانی را به خاطر، تشویق و ترغیب زنان در سهم گیری و مشارکت شان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری با نشر بروشور ها، بنر ها و پوستر ها راه اندازی کرده اند. در این برنامه بیشتر از یکهزار مُبلغ به خاطر تشویق و ترغیب خانمها کار می نمایند و همچنان برنامه های آگاهی دهی را از طریق تلویزیونها، رادیو ها، رسانه های چاپی رویدست داریم تا سهم شهروندان را در پروسه انتخابات بیشتر بسازیم.

همچنان در همکاری با وزارت حج و اوقاف از طریق مساجد در خطبه های روز جمعه پیرامون اهمیت سهم گیری زنان در انتخابات آگاهی دهی می شود.

 آقای  ابراهیمی افزود: بلند بردن سطح مشارکت در پروسه انتخابات تنها مسوولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست، بلکه تمام شرکای انتخاباتی ، حکومت، جامعه جهانی، نهادهای مدنی و رسانه ها هر یک نقش خود شان را دارند تا کمیسیون را کمک نمایند برای برگزاری یک انتخابات شفاف  و سالم.

آقای ابراهمی در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از زنان در کشور تذکره های شانرا استیکر زده اند تا در انتخابات پیشرو شرکت نمایند گفت که کمیسیون ارقام را بتاریخ  بیست وهشت سرطان اعلان می نماید، اما وی می گوید که در روند ثبت نام تقویتی سی و شش درصد اشتراک کننده گان خانمها بودند. آقای ابراهیمی گفت:”در ثبت نام تقویتی از جمع ۵۶۳۳۵۵ تن، حدود سه صد و پنجاه و دو هزار و هشتصد و هشتاد و نه تن شان را مردان تشکیل میدهد که شصت و سه فیصد می شود و سی و شش در صد خانمها و یک فیصد کوچی ها و بتعداد ۵۶۳۶ تن در سی و سه ولایت در روند ثبت نام تقویتی اشتراک کردند. همچنان در ولایت غزنی ۲۴۶۱۷۳ تن ثبت نام کرده اند که از جمله ۱۵۵۷۸۹ تن مرد ها و ۸۹۴۳۴ تن خانم ها و ۹۵۰ تن را کوچی ها تشکیل میدهد.”

عبدالعزیز ابراهیمی در رابطه به تأمین امنیت اشتراک کننده گان زن در سطح کشور  می گوید: نهادهای امنیتی بنابر تعهدی که با ما دارند تأمین امنیت می نمایند و کمیسیون بالای شان اعتماد دارد.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید