روزنامه اصلاح

تفاوت های جالب  روانشناسی زنان و مردان

پوهیالی سمونوال عبدالصبور”سمسور” استاد دیپارتمنت جرایم سازمان‌یافته واستخبارات

 بخش اول

 مغز مردان برای شکار کردن برنامه ریزی شده که حوزه دید محدود و باریک آنها را توجیه می کند اما مغز زنان قادر است دامنه‌ی اطلاعات و سیعتری را رمزگشایی کند. آیا میدانید تفاوت های بسیار زیاد و جالبی در عملکرد روان شناسی زنان و مردان وجود دارد؟ اما در چه تفکراتی؟

۱ نه تنها ساختار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت می باشد، بلکه مردان و زنان از مغز شان بطور متفاوتی استفاده میکنند. در مغز زنان اتصالات و ارتباطات بیشتری بین دو نیم‌کره چپ و راست وجود داشته که به آنها این توانایی را می دهد تا از مهارت گفتار بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند.

از سوی دیگر در مردان ارتباط کمتری میان دو نیم کره مغزشان وجود داشته و به آنها این قابلیت را میدهد تا دارای مهارت بیشتری در استدلالهای انتزاعی و هوش دیداری فضایی باشند.

۲ بیشتر عادت مردان و زنان را می توان توسط نقش آنها در روند تکامل توضیح داد. با وجود آنکه شرایط زندگی تغییر کرده باز هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه بیولوژیکی خود پیروی کنند.

مردان قادر هستند، مسیر حرکت خود را بخاطر بسپارند. زیرا در گذشته مردان می بایست شکار خود را ردیابی کرده و آن را گرفته و به خانه باز میگرداند، در حالی که زنان دارای دید محیطی بهتری می باشند که به آنها کمک میکند اتفاقات پیرامون منزل خود را زیر نظر گرفته و خطر در حال نزدیک شدن به خانه را شناسایی کنند.

مغز مردان برای شکار کردن برنامه ریزی شده که حوزه دید محدود و باریک آنها توجیه می کند اخما مغز زنان قادر است دامنه اطلاعات و سیعتری را رمزگشایی کند.

۳ مردان صداهای گوشخراش، دست دادن محکم و رنگ قرمز را ترجیح میدهند. مردان در حل مسایل فنی بهتر می باشند. زنان دارای گوش تیزتری میباشند و هنگام صحبت کردن از واژه های بیشتری استفاده می کنند، در تکمیل و اتمام وظایف بطور مستقل بهتر از مردان می باشند.

۴ هنگامی که مردان وارد اتاق می شوند بدنبال راه خروج میگردند، خطر احتمالی را بر آورد کرده و راههای گریز را می سنجند. در حالیکه زنان به چهره مهمانان توجه میکنند تا پی ببرند که مهمانان چه کسانی بوده و چه احساسی دارند. مردان قادر میباشند تا اطلاعات را طبقه بندی کرده و در مغزشان ذخیره کنند. زنان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغز شان مرور کنند. هنگامی که زنان مشکلات شان را با مردان در میان می گذارند دنبال راه حل نمیگردند آنها تنها نیاز دارند تا شخصی به حرف هایشان گوش دهد.

مردان و زنان از لحاظ روانشناسی دارای تفاوت های ذیل می باشند:

۱ مردان موقعیتها و اوضاع را بطور کلی درک میکنند، تفکر کلی و جامع دارند در حالی که زنان موضعی می اندیشند و برروی جزییات و نکات ظریف تمرکز می کنند.

۲ مردان سازنده و خلاق می باشند. آنها ریسک پذیر بوده و بدنبال تجربه های جدید می باشند در حالی که زنان با ارزشترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بعد می دهند.

۳ مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند در حالی که زنان تمایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.

۴ ارزیابی زنان از خود شان در سطح پایین تری از مردان می باشد. زنان تمایل دارند از خود شان انتقاد کنند در حالی که مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.

۵ مردان و زنان دارای معیار های متفاوتی برای رضائیت مندی در زندگی می باشند. مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان به خانواده و فرزندان ارزش قایل می باشند.

۶ مردان نیاز مبرمی دارند تا به اهداف شان جامه عمل بپوشانند، اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار می دهند.

۷ مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیز بیشتر به سلامتی خود اهمیت میدهند.

۸ زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند.

۹ بر خلاف تصور عام مردان بیشتر از زنان حرف زده و بیشتر سخنان دیگران را قطع می کنند.

۱۰ مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده؛ اما مردان بهتر میتوانند این حس را پنهان سازند تفاوت های جالب روانشناسی، بیولوژیکی و اجتماعی زنان و مردان.

ممکن است شما دوست داشته باشید