روزنامه اصلاح

تفاهمنامه‌ی همکاری امضا کردند  وزارت اطلاعات و فرهنگ و هوتل کابل‌سرینا تلاش‌ها روی تقویت صنعت گردشگری و هوتل‌داری در کشور

وزارت اطلاعات و فرهنگ و هوتل کابل‌سرینا تفاهمنامه‌ی همکاری امضا کردند 

 سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته تفاهمنامه‌یی را به هدف تحکیم روابط متداوم کاری و گسترش فعالیت های سیاحتی با مسوول اداره توسعه و انکشاف توریزم افغانستان (هوتل کابل سرینا) امضا کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: بر بنیاد این تفاهمنامه، وزارت اطلاعات و فرهنگ وهوتل کابل سرینا برای حمایت متدوام از برنامه های سیاحتی، برنامه های آموزشی انستیتوت توریزم وهوتل داری، آموزش کارمندان هوتل سرینا در انستیتوت ملی توریزم و هوتل داری، حمایت از برنامه های سیاحتی در سطح ملی، منطقه یی و بین المللی و حمایت از برنامه های هوتل کابل سرینا در امر برگزاری نمایشگاه های صنایع  دستی، اجرای تیاتر و موسیقی درسطح کشور، همکاری می کنند .

 این تفاهمنامه مشترک را پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ و تیموتیوس رییس هوتل کابل سرینا امضا کردند.

این تفاهمنامۀ همکاری برای پنج سال میان دو طرف قابل تطبیق است.

ممکن است شما دوست داشته باشید