روزنامه اصلاح

تفاهمنامه‌های دوجانبه میان افغانستان و امارات متحده‌ی عربی عملی می‌شود

  محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناها در دیدار با عیسی سالم محمد الظاهری، سفیر امارت متحده‌ی عربی مقیم کابل ملاقات نمود.

در این ملاقات طرفین در رابطه به سفر تیم تخنیکی افغانستان به امارات متحده‌ی عربی جهت عملی سازی و تطبیق موافقتنامه های دوجانبه در عرصه‌های زراعت، انرژی، فرهنگ ، ورزش و دیگر بخش ها که در سفر اخیر رئیس جمهورغنی به امارات عقد گردید، صحبت نمودند. در این دیدار در رابطه به خریداری زعفران و محصولات افغانستان به خصوص محصولات زراعتی از سوی تاجران اماراتی، فرصت های سرمایه گذاری برای تجار اماراتی در افغانستان، همکاری های گمرکی دوجانبه، همکاری شرکت های هوایی دو کشور در بخش انتقال حجاج، نمایش آثار تاریخی افغانستان در موزیم امارات و مسایل دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید