روزنامه اصلاح

تعدادی از لوحه‌های نامنظم و غیرمعیاری از ناحیۀ هشتم شهرکابل برداشته شد

به سلسلۀ برنامه های کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات ، روز گذشته بیش از ۲۰ لوحۀ غیرمعیاری و نامنظم از مربوطات ناحیۀ هشتم شهرکابل برداشته شد.

به گزارش آژانس باختر: کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات به ریاست فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ وعضویت نمایندگان با صلاحیت وزارت های اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه، امورداخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تجارت و صنایع، شاروالی کابل، اتحادیۀ ملی پیشه وران و ریاست عمومی امنیت ملی فعالیت می کند.

محمد کبیرسلطانی منشی کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات و نمایندۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ،  به خبرنگارآژانس باختر گفت که در جریان کار روز یکشنبه، ۲۰ لوحۀ غیرمعیاری و نامنظم از مناطق مختلف ناحیۀ هشتم شهرکابل برداشته شد .

وی افزود که قبل از برداشتن لوحه های غیرمعیار، برای لوحه داران از سوی هیئت کمیسیون اطلاع داده می شود که لوحه های شان را اصلاح کنند و در صورت عدم توجه آنان، لوحه های شان برداشته می شود.

سلطانی خاطرنشان کرد که سلسلۀ اصلاح و برداشتن لوحه ها و تابلوهای نامنظم و غیرمعیاری در نواحی دیگر شهرکابل نیز ادامه
می یابد
.

ممکن است شما دوست داشته باشید